Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordaker Bunader AS
Juridisk navn:  Nordaker Bunader AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51897040
Steinkargata 29 Steinkargata 29 Fax: 51895892
4006 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 914683696
Aksjekapital: 100.320 NOK
Antall ansatte: 64
Etableringsdato: 12/14/1970
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Finnøy Økonomi AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.41%
Resultat  
  
121.44%
Egenkapital  
  
3.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 22.457.000 19.801.000 19.951.000 21.579.000 22.788.000
Resultat: 2.252.000 1.017.000 1.261.000 2.414.000 3.317.000
Egenkapital: 1.585.000 1.530.000 1.449.000 1.394.000 987.000
Regnskap for  Nordaker Bunader AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 22.457.000 19.801.000 19.951.000 21.579.000 22.788.000
Driftskostnader -20.209.000 -18.784.000 -18.691.000 -19.165.000 -19.471.000
Driftsresultat 2.248.000 1.016.000 1.260.000 2.414.000 3.317.000
Finansinntekter 4.000 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 4.000 1.000 1.000 0 0
Resultat før skatt 2.252.000 1.017.000 1.261.000 2.414.000 3.317.000
Skattekostnad -497.000 -236.000 -306.000 -606.000 -902.000
Årsresultat 1.755.000 781.000 955.000 1.807.000 2.415.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 212.000 50.000 66.000 76.000 98.000
Sum omløpsmidler 8.485.000 5.689.000 5.652.000 5.367.000 5.993.000
Sum eiendeler 8.697.000 5.739.000 5.718.000 5.443.000 6.091.000
Sum opptjent egenkapital 1.485.000 1.429.000 1.348.000 1.294.000 886.000
Sum egenkapital 1.585.000 1.530.000 1.449.000 1.394.000 987.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.111.000 4.207.000 4.270.000 4.049.000 5.104.000
Sum gjeld og egenkapital 8.696.000 5.737.000 5.718.000 5.443.000 6.090.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.457.000 19.801.000 19.951.000 21.579.000 22.788.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 22.457.000 19.801.000 19.951.000 21.579.000 22.788.000
Varekostnad -8.256.000 -7.336.000 -7.749.000 -8.541.000 -7.659.000
Lønninger -10.201.000 -9.584.000 -9.193.000 -8.830.000 -10.178.000
Avskrivning -15.000 -15.000 -12.000 -18.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.737.000 -1.849.000 -1.737.000 -1.776.000 -1.615.000
Driftskostnader -20.209.000 -18.784.000 -18.691.000 -19.165.000 -19.471.000
Driftsresultat 2.248.000 1.016.000 1.260.000 2.414.000 3.317.000
Finansinntekter 4.000 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 4.000 1.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.700.000 -700.000 -900.000 -1.400.000 -2.400.000
Årsresultat 1.755.000 781.000 955.000 1.807.000 2.415.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 177.000 0 2.000 0 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 35.000 50.000 65.000 76.000 94.000
Sum varige driftsmidler 35.000 50.000 65.000 76.000 94.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 212.000 50.000 66.000 76.000 98.000
Varebeholdning 4.248.000 4.177.000 4.112.000 4.066.000 4.971.000
Kundefordringer 621.000 94.000 53.000 91.000 16.000
Andre fordringer 80.000 105.000 120.000 112.000 123.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.537.000 1.312.000 1.366.000 1.098.000 883.000
Sum omløpsmidler 8.485.000 5.689.000 5.652.000 5.367.000 5.993.000
Sum eiendeler 8.697.000 5.739.000 5.718.000 5.443.000 6.091.000
Sum opptjent egenkapital 1.485.000 1.429.000 1.348.000 1.294.000 886.000
Sum egenkapital 1.585.000 1.530.000 1.449.000 1.394.000 987.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0 0 0
Leverandørgjeld 253.000 365.000 367.000 388.000 250.000
Betalbar skatt 675.000 233.000 308.000 602.000 895.000
Skyldig offentlige avgifter 1.236.000 1.011.000 973.000 1.093.000 1.180.000
Utbytte -1.700.000 -700.000 -900.000 -1.400.000 -2.400.000
Annen kortsiktig gjeld 4.948.000 2.598.000 2.622.000 1.965.000 2.779.000
Sum kortsiktig gjeld 7.111.000 4.207.000 4.270.000 4.049.000 5.104.000
Sum gjeld og egenkapital 8.696.000 5.737.000 5.718.000 5.443.000 6.090.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.374.000 1.482.000 1.382.000 1.318.000 889.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.3 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.4 0.3 0.3
Soliditet 18.2 26.7 25.3 25.6 16.2
Resultatgrad 1 5.1 6.3 11.2 14.6
Rentedekningsgrad 3318.0
Gjeldsgrad 4.5 2.8 2.9 2.9 5.2
Total kapitalrentabilitet 25.9 17.7 2 44.4 54.5
Signatur
07.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.05.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex