Nordal Maskin As
Juridisk navn:  Nordal Maskin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95835881
Øvre Ulstadveg 7 Industrivegen 4 Fax:
2686 Lom 2686 Lom
Fylke: Kommune:
Innlandet Lom
Org.nr: 990800421
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 1/19/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Lom Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
34.69%
Resultat  
  
136.19%
Egenkapital  
  
52.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.981.000 5.183.000 3.747.000 2.979.000 2.198.000
Resultat: 173.000 -478.000 182.000 157.000 232.000
Egenkapital: 450.000 295.000 718.000 554.000 457.000
Regnskap for  Nordal Maskin As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.981.000 5.183.000 3.747.000 2.979.000 2.198.000
Driftskostnader -6.735.000 -5.591.000 -3.495.000 -2.819.000 -1.950.000
Driftsresultat 247.000 -408.000 252.000 160.000 248.000
Finansinntekter 20.000 12.000 7.000 7.000 4.000
Finanskostnader -93.000 -81.000 -77.000 -10.000 -20.000
Finans -73.000 -69.000 -70.000 -3.000 -16.000
Resultat før skatt 173.000 -478.000 182.000 157.000 232.000
Skattekostnad -19.000 56.000 -19.000 -59.000 -55.000
Årsresultat 154.000 -422.000 163.000 97.000 176.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.178.000 2.276.000 2.354.000 515.000 740.000
Sum omløpsmidler 1.968.000 935.000 876.000 1.008.000 882.000
Sum eiendeler 4.146.000 3.211.000 3.230.000 1.523.000 1.622.000
Sum opptjent egenkapital 150.000 -5.000 418.000 254.000 157.000
Sum egenkapital 450.000 295.000 718.000 554.000 457.000
Sum langsiktig gjeld 2.146.000 2.034.000 1.818.000 219.000 340.000
Sum kortsiktig gjeld 1.550.000 882.000 693.000 750.000 825.000
Sum gjeld og egenkapital 4.146.000 3.211.000 3.229.000 1.523.000 1.622.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.869.000 5.171.000 3.536.000 2.978.000 1.978.000
Andre inntekter 112.000 12.000 211.000 0 220.000
Driftsinntekter 6.981.000 5.183.000 3.747.000 2.979.000 2.198.000
Varekostnad -1.432.000 -1.111.000 -407.000 -200.000 -140.000
Lønninger -1.740.000 -1.348.000 -1.124.000 -799.000 -432.000
Avskrivning -167.000 -200.000 -243.000 -263.000 -274.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.396.000 -2.932.000 -1.721.000 -1.557.000 -1.104.000
Driftskostnader -6.735.000 -5.591.000 -3.495.000 -2.819.000 -1.950.000
Driftsresultat 247.000 -408.000 252.000 160.000 248.000
Finansinntekter 20.000 12.000 7.000 7.000 4.000
Finanskostnader -93.000 -81.000 -77.000 -10.000 -20.000
Finans -73.000 -69.000 -70.000 -3.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 154.000 -422.000 163.000 97.000 176.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.817.000 1.899.000 1.886.000 0 0
Maskiner anlegg 186.000 170.000 196.000 325.000 507.000
Driftsløsøre 63.000 60.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.065.000 2.129.000 2.082.000 325.000 507.000
Sum finansielle anleggsmidler 113.000 148.000 271.000 190.000 233.000
Sum anleggsmidler 2.178.000 2.276.000 2.354.000 515.000 740.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 691.000 555.000 665.000 264.000 497.000
Andre fordringer 22.000 183.000 0 144.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.255.000 197.000 210.000 600.000 386.000
Sum omløpsmidler 1.968.000 935.000 876.000 1.008.000 882.000
Sum eiendeler 4.146.000 3.211.000 3.230.000 1.523.000 1.622.000
Sum opptjent egenkapital 150.000 -5.000 418.000 254.000 157.000
Sum egenkapital 450.000 295.000 718.000 554.000 457.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 10.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 200.000
Sum langsiktig gjeld 2.146.000 2.034.000 1.818.000 219.000 340.000
Leverandørgjeld 717.000 405.000 229.000 268.000 214.000
Betalbar skatt 19.000 19.000 70.000 36.000
Skyldig offentlige avgifter 351.000 71.000 94.000 107.000 106.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 463.000 406.000 352.000 305.000 269.000
Sum kortsiktig gjeld 1.550.000 882.000 693.000 750.000 825.000
Sum gjeld og egenkapital 4.146.000 3.211.000 3.229.000 1.523.000 1.622.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 418.000 53.000 183.000 258.000 57.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1.3 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1.3 1.3 1.1
Soliditet 10.9 9.2 22.2 36.4 28.2
Resultatgrad 3.5 -7.9 6.7 5.4 11.3
Rentedekningsgrad 2.7 -5.0 3.3 1 12.4
Gjeldsgrad 8.2 9.9 3.5 1.7 2.5
Total kapitalrentabilitet 6.4 -12.3 8 1 15.5
Signatur
21.09.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.09.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex