Nordbye & Co Divisjon Hengere AS
Juridisk navn:  Nordbye & Co Divisjon Hengere AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67167990
Skjoldenveien 130 Skjoldenveien 130 Fax: 67167991
1815 Askim 1815 Askim
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 839560052
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 6/24/1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pso Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1300%
Resultat  
  
37.12%
Egenkapital  
  
-94.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 72.000 -6.000 24.000 44.000 36.000
Resultat: -83.000 -132.000 -111.000 -143.000 -209.000
Egenkapital: -171.000 -88.000 44.000 154.000 285.000
Regnskap for  Nordbye & Co Divisjon Hengere AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 72.000 -6.000 24.000 44.000 36.000
Driftskostnader -156.000 -125.000 -134.000 -186.000 -244.000
Driftsresultat -83.000 -132.000 -111.000 -142.000 -208.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -83.000 -132.000 -111.000 -143.000 -209.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -83.000 -132.000 -111.000 -143.000 -209.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 846.000 927.000 13.000 156.000 292.000
Sum eiendeler 846.000 927.000 13.000 156.000 292.000
Sum opptjent egenkapital -371.000 -288.000 -156.000 -46.000 85.000
Sum egenkapital -171.000 -88.000 44.000 154.000 285.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.017.000 1.015.000 -31.000 1.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 846.000 927.000 13.000 155.000 292.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 72.000 -6.000 24.000 44.000 36.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 72.000 -6.000 24.000 44.000 36.000
Varekostnad -69.000 -40.000 -39.000 -89.000 -155.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -87.000 -85.000 -95.000 -97.000 -89.000
Driftskostnader -156.000 -125.000 -134.000 -186.000 -244.000
Driftsresultat -83.000 -132.000 -111.000 -142.000 -208.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -83.000 -132.000 -111.000 -143.000 -209.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 10.000 -4.000 19.000 8.000 0
Andre fordringer 60.000 0 152.000 275.000
Sum investeringer -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Kasse, bank 785.000 940.000 4.000 6.000 27.000
Sum omløpsmidler 846.000 927.000 13.000 156.000 292.000
Sum eiendeler 846.000 927.000 13.000 156.000 292.000
Sum opptjent egenkapital -371.000 -288.000 -156.000 -46.000 85.000
Sum egenkapital -171.000 -88.000 44.000 154.000 285.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 39.000 20.000 5.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -37.000 0 -3.000 -8.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.015.000 1.015.000 -50.000 0 12.000
Sum kortsiktig gjeld 1.017.000 1.015.000 -31.000 1.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 846.000 927.000 13.000 155.000 292.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -171.000 -88.000 44.000 155.000 285.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 -0.4 1 41.7
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 -0.4 1 41.7
Soliditet -20.2 -9.5 338.5 99.4 97.6
Resultatgrad -115.3 2.200.0 -462.5 -322.7 -577.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -5.9 -11.5 -0.7 0 0
Total kapitalrentabilitet -9.8 -14.2 -853.8 -91.6 -71.2
Signatur
26.10.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex