Nordeca As
Juridisk navn:  Nordeca As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47472242
Strandveien 37 Strandveien 37 Fax:
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 971058773
Aksjekapital: 4.283.908 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 6/1/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.39%
Resultat  
  
58.17%
Egenkapital  
  
-4.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 25.592.000 24.055.000 24.051.000 24.730.000 44.213.000
Resultat: -1.529.000 -3.655.000 -3.125.000 8.249.000 -1.127.000
Egenkapital: 36.093.000 37.910.000 40.654.000 43.137.000 32.098.000
Regnskap for  Nordeca As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 25.592.000 24.055.000 24.051.000 24.730.000 44.213.000
Driftskostnader -27.076.000 -27.764.000 -27.294.000 -31.373.000 -44.320.000
Driftsresultat -1.485.000 -3.709.000 -3.243.000 -6.643.000 -107.000
Finansinntekter 782.000 1.012.000 967.000 16.181.000 956.000
Finanskostnader -826.000 -959.000 -849.000 -1.289.000 -1.976.000
Finans -44.000 53.000 118.000 14.892.000 -1.020.000
Resultat før skatt -1.529.000 -3.655.000 -3.125.000 8.249.000 -1.127.000
Skattekostnad -289.000 912.000 642.000 1.403.000 4.369.000
Årsresultat -1.818.000 -2.744.000 -2.483.000 9.651.000 3.242.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.131.000 46.788.000 48.762.000 52.932.000 57.222.000
Sum omløpsmidler 5.115.000 4.982.000 6.758.000 14.785.000 12.252.000
Sum eiendeler 49.246.000 51.770.000 55.520.000 67.717.000 69.474.000
Sum opptjent egenkapital 27.790.000 29.608.000 32.352.000 34.834.000 23.796.000
Sum egenkapital 36.093.000 37.910.000 40.654.000 43.137.000 32.098.000
Sum langsiktig gjeld 8.437.000 8.677.000 9.517.000 17.698.000 16.370.000
Sum kortsiktig gjeld 4.716.000 5.183.000 5.349.000 6.882.000 21.006.000
Sum gjeld og egenkapital 49.245.000 51.770.000 55.520.000 67.716.000 69.474.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.204.000 20.857.000 20.601.000 24.730.000 44.213.000
Andre inntekter 388.000 3.197.000 3.450.000 0 0
Driftsinntekter 25.592.000 24.055.000 24.051.000 24.730.000 44.213.000
Varekostnad -2.587.000 -2.689.000 -3.260.000 -4.009.000 -10.184.000
Lønninger -15.561.000 -15.417.000 -13.500.000 -13.945.000 -15.789.000
Avskrivning -4.610.000 -6.611.000 -7.185.000 -8.813.000 -11.839.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.318.000 -3.047.000 -3.349.000 -4.606.000 -6.508.000
Driftskostnader -27.076.000 -27.764.000 -27.294.000 -31.373.000 -44.320.000
Driftsresultat -1.485.000 -3.709.000 -3.243.000 -6.643.000 -107.000
Finansinntekter 782.000 1.012.000 967.000 16.181.000 956.000
Finanskostnader -826.000 -959.000 -849.000 -1.289.000 -1.976.000
Finans -44.000 53.000 118.000 14.892.000 -1.020.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.818.000 -2.744.000 -2.483.000 9.651.000 3.242.000
Balanse detaljer          
Goodwill 8.047.000 10.077.000 12.108.000 14.139.000 16.170.000
Sum Immatrielle midler 17.626.000 21.273.000 24.596.000 28.506.000 38.079.000
Fast eiendom 0 0 0 40.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 46.000 86.000 31.000 24.000 215.000
Sum varige driftsmidler 46.000 86.000 31.000 24.000 255.000
Sum finansielle anleggsmidler 26.459.000 25.430.000 24.135.000 24.402.000 18.888.000
Sum anleggsmidler 44.131.000 46.788.000 48.762.000 52.932.000 57.222.000
Varebeholdning 0 0 0 7.884.000
Kundefordringer 1.909.000 2.189.000 2.512.000 2.198.000 1.631.000
Andre fordringer 180.000 885.000 780.000 778.000 838.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.027.000 1.909.000 3.463.000 11.809.000 1.899.000
Sum omløpsmidler 5.115.000 4.982.000 6.758.000 14.785.000 12.252.000
Sum eiendeler 49.246.000 51.770.000 55.520.000 67.717.000 69.474.000
Sum opptjent egenkapital 27.790.000 29.608.000 32.352.000 34.834.000 23.796.000
Sum egenkapital 36.093.000 37.910.000 40.654.000 43.137.000 32.098.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 502.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 9.743.000
Sum langsiktig gjeld 8.437.000 8.677.000 9.517.000 17.698.000 16.370.000
Leverandørgjeld 446.000 489.000 1.386.000 1.971.000 1.712.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.597.000 1.752.000 1.332.000 2.087.000 2.151.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.672.000 2.942.000 2.631.000 2.824.000 7.400.000
Sum kortsiktig gjeld 4.716.000 5.183.000 5.349.000 6.882.000 21.006.000
Sum gjeld og egenkapital 49.245.000 51.770.000 55.520.000 67.716.000 69.474.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 399.000 -201.000 1.409.000 7.903.000 -8.754.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.3 2.1 0.6
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1.3 2.1 0.2
Soliditet 73.3 73.2 73.2 63.7 46.2
Resultatgrad -5.8 -15.4 -13.5 -26.9 -0.2
Rentedekningsgrad -1.8 -3.9 -3.8 -5.2 -0.1
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 0.6 1.2
Total kapitalrentabilitet -1.4 -5.2 -4.1 14.1 1.2
Signatur
02.03.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.03.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex