Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norderhus Praksis AS
Juridisk navn:  Norderhus Praksis AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71256640
Rektor Brinchmanns Gate 1 Rektor Brinchmanns Gate 1 Fax: 71256050
6413 Molde 6413 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 974980126
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/1/1995 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Iregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.12%
Resultat  
  
23.36%
Egenkapital  
  
10.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.188.000 2.895.000 3.021.000 3.057.000 3.152.000
Resultat: 639.000 518.000 630.000 556.000 839.000
Egenkapital: 599.000 542.000 539.000 754.000 561.000
Regnskap for  Norderhus Praksis AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.188.000 2.895.000 3.021.000 3.057.000 3.152.000
Driftskostnader -2.554.000 -2.375.000 -2.397.000 -2.467.000 -2.317.000
Driftsresultat 635.000 520.000 624.000 590.000 835.000
Finansinntekter 5.000 7.000 7.000 5.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -41.000 -1.000
Finans 5.000 -2.000 5.000 -34.000 4.000
Resultat før skatt 639.000 518.000 630.000 556.000 839.000
Skattekostnad -133.000 -116.000 -144.000 -138.000 -206.000
Årsresultat 507.000 403.000 485.000 418.000 633.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 66.000 48.000 91.000 150.000 188.000
Sum omløpsmidler 1.542.000 1.381.000 1.323.000 1.103.000 1.195.000
Sum eiendeler 1.608.000 1.429.000 1.414.000 1.253.000 1.383.000
Sum opptjent egenkapital 499.000 442.000 439.000 654.000 461.000
Sum egenkapital 599.000 542.000 539.000 754.000 561.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.009.000 886.000 875.000 499.000 822.000
Sum gjeld og egenkapital 1.608.000 1.428.000 1.414.000 1.253.000 1.383.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.733.000 2.409.000 2.599.000 2.636.000 2.753.000
Andre inntekter 455.000 486.000 422.000 421.000 399.000
Driftsinntekter 3.188.000 2.895.000 3.021.000 3.057.000 3.152.000
Varekostnad 0 0 -17.000
Lønninger -1.796.000 -1.563.000 -1.713.000 -1.613.000 -1.527.000
Avskrivning -41.000 -44.000 -59.000 -53.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -717.000 -768.000 -625.000 -801.000 -731.000
Driftskostnader -2.554.000 -2.375.000 -2.397.000 -2.467.000 -2.317.000
Driftsresultat 635.000 520.000 624.000 590.000 835.000
Finansinntekter 5.000 7.000 7.000 5.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -41.000 -1.000
Finans 5.000 -2.000 5.000 -34.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -450.000 -400.000 -350.000 0 -325.000
Årsresultat 507.000 403.000 485.000 418.000 633.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 0 0 0
Fast eiendom 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Maskiner anlegg 0 0 1.000
Driftsløsøre 47.000 39.000 83.000 142.000 139.000
Sum varige driftsmidler 55.000 48.000 91.000 150.000 149.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 39.000
Sum anleggsmidler 66.000 48.000 91.000 150.000 188.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 38.000 41.000 34.000
Andre fordringer 14.000 99.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.542.000 1.380.000 1.271.000 963.000 1.140.000
Sum omløpsmidler 1.542.000 1.381.000 1.323.000 1.103.000 1.195.000
Sum eiendeler 1.608.000 1.429.000 1.414.000 1.253.000 1.383.000
Sum opptjent egenkapital 499.000 442.000 439.000 654.000 461.000
Sum egenkapital 599.000 542.000 539.000 754.000 561.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 76.000 9.000 7.000 0 0
Betalbar skatt 144.000 116.000 144.000 138.000 207.000
Skyldig offentlige avgifter 146.000 116.000 125.000 104.000 88.000
Utbytte -450.000 -400.000 -350.000 0 -325.000
Annen kortsiktig gjeld 193.000 245.000 249.000 256.000 202.000
Sum kortsiktig gjeld 1.009.000 886.000 875.000 499.000 822.000
Sum gjeld og egenkapital 1.608.000 1.428.000 1.414.000 1.253.000 1.383.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 533.000 495.000 448.000 604.000 373.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 1.5 2.2 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1.6 1.5 2.2 1.5
Soliditet 37.3 38.0 38.1 60.2 40.6
Resultatgrad 19.9 18.0 20.7 19.3 26.5
Rentedekningsgrad 260.0 3 14.4 8
Gjeldsgrad 1.7 1.6 1.6 0.7 1.5
Total kapitalrentabilitet 39.8 36.4 44.6 47.6 60.7
Signatur
14.03.2022
STYRETS FORMANN.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex