Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordfjord Havfiske AS
Juridisk navn:  Nordfjord Havfiske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78984118
Postboks 305 Fax: 78985798
6001 Ålesund 9990 Båtsfjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Båtsfjord
Org.nr: 977198631
Aksjekapital: 6.980.000 NOK
Etableringsdato: 1/15/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Fiskerikompetanse AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-42.73%
Resultat  
  
-23.19%
Egenkapital  
  
13.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 40.450.000 70.629.000 36.652.000 80.134.000 42.420.000
Resultat: 12.347.000 16.074.000 9.084.000 20.475.000 6.946.000
Egenkapital: 82.946.000 73.333.000 60.814.000 66.011.000 50.093.000
Regnskap for  Nordfjord Havfiske AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 40.450.000 70.629.000 36.652.000 80.134.000 42.420.000
Driftskostnader -28.015.000 -53.903.000 -27.590.000 -58.155.000 -34.252.000
Driftsresultat 12.435.000 16.726.000 9.062.000 21.979.000 8.169.000
Finansinntekter 505.000 627.000 498.000 398.000 279.000
Finanskostnader -594.000 -1.279.000 -477.000 -1.902.000 -1.502.000
Finans -89.000 -652.000 21.000 -1.504.000 -1.223.000
Resultat før skatt 12.347.000 16.074.000 9.084.000 20.475.000 6.946.000
Skattekostnad -2.734.000 -3.555.000 -1.780.000 -4.557.000 -1.501.000
Årsresultat 9.612.000 12.519.000 7.303.000 15.918.000 5.445.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.200.000 18.200.000 18.200.000 164.450.000 18.200.000
Sum omløpsmidler 90.190.000 85.648.000 92.523.000 94.057.000 65.855.000
Sum eiendeler 108.390.000 103.848.000 110.723.000 258.507.000 84.055.000
Sum opptjent egenkapital 58.544.000 48.932.000 36.413.000 41.610.000 25.692.000
Sum egenkapital 82.946.000 73.333.000 60.814.000 66.011.000 50.093.000
Sum langsiktig gjeld 6.016.000 6.752.000 9.011.000 159.278.000 6.088.000
Sum kortsiktig gjeld 19.428.000 23.763.000 40.898.000 33.218.000 27.874.000
Sum gjeld og egenkapital 108.389.000 103.848.000 110.723.000 258.507.000 84.055.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.450.000 66.546.000 34.903.000 77.893.000 41.714.000
Andre inntekter 4.083.000 1.749.000 2.241.000 706.000
Driftsinntekter 40.450.000 70.629.000 36.652.000 80.134.000 42.420.000
Varekostnad -8.555.000 -17.708.000 -8.734.000 -22.029.000 -10.943.000
Lønninger -13.472.000 -20.414.000 -11.694.000 -26.038.000 -13.257.000
Avskrivning -1.083.000 -1.006.000 -3.750.000 -2.500.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.988.000 -14.698.000 -6.156.000 -6.338.000 -7.552.000
Driftskostnader -28.015.000 -53.903.000 -27.590.000 -58.155.000 -34.252.000
Driftsresultat 12.435.000 16.726.000 9.062.000 21.979.000 8.169.000
Finansinntekter 505.000 627.000 498.000 398.000 279.000
Finanskostnader -594.000 -1.279.000 -477.000 -1.902.000 -1.502.000
Finans -89.000 -652.000 21.000 -1.504.000 -1.223.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -12.500.000 0 0
Årsresultat 9.612.000 12.519.000 7.303.000 15.918.000 5.445.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 18.200.000 18.200.000 18.200.000 18.200.000 18.200.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 146.250.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 18.200.000 18.200.000 18.200.000 164.450.000 18.200.000
Varebeholdning 0 0 2.562.000 0
Kundefordringer 559.000 20.000 6.769.000 17.345.000 2.902.000
Andre fordringer 15.453.000 9.044.000 18.667.000 6.750.000 18.549.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 74.177.000 76.584.000 50.639.000 50.952.000 27.098.000
Sum omløpsmidler 90.190.000 85.648.000 92.523.000 94.057.000 65.855.000
Sum eiendeler 108.390.000 103.848.000 110.723.000 258.507.000 84.055.000
Sum opptjent egenkapital 58.544.000 48.932.000 36.413.000 41.610.000 25.692.000
Sum egenkapital 82.946.000 73.333.000 60.814.000 66.011.000 50.093.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.016.000 6.752.000 7.011.000 9.278.000 6.088.000
Gjeld til kredittinstitutt 714.000 125.000 2.443.000 2.443.000 5.500.000
Sum langsiktig gjeld 6.016.000 6.752.000 9.011.000 159.278.000 6.088.000
Leverandørgjeld 5.029.000 5.112.000 9.563.000 6.889.000 9.191.000
Betalbar skatt 3.470.000 3.814.000 4.048.000 1.367.000 2.341.000
Skyldig offentlige avgifter 3.836.000 7.492.000 3.983.000 8.577.000 3.525.000
Utbytte 0 -12.500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.378.000 7.220.000 8.362.000 13.941.000 7.317.000
Sum kortsiktig gjeld 19.428.000 23.763.000 40.898.000 33.218.000 27.874.000
Sum gjeld og egenkapital 108.389.000 103.848.000 110.723.000 258.507.000 84.055.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 70.762.000 61.885.000 51.625.000 60.839.000 37.981.000
Likviditetsgrad 1 4.6 3.6 2.3 2.8 2.4
Likviditetsgrad 2 4.6 3.6 2.3 2.8 2.4
Soliditet 76.5 70.6 54.9 25.5 59.6
Resultatgrad 30.7 23.7 24.7 27.4 19.3
Rentedekningsgrad 20.9 13.1 1 11.6 5.4
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.8 2.9 0.7
Total kapitalrentabilitet 11.9 16.7 8.6 8.7 10.1
Signatur
27.06.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex