Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordic Airlines As
Juridisk navn:  Nordic Airlines As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99564040
Lepsøyneset 51 Lepsøyneset 51 Fax:
5216 Lepsøy 5216 Lepsøy
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 915639801
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/28/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Headwind Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.48%
Resultat  
  
-23.75%
Egenkapital  
  
-83.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 400.000 620.000 236.000 0 0
Resultat: -99.000 -80.000 -4.000 -3.000 -44.000
Egenkapital: -169.000 -92.000 -29.000 -25.000 -22.000
Regnskap for  Nordic Airlines As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 400.000 620.000 236.000 0 0
Driftskostnader -497.000 -699.000 -241.000 -3.000 -44.000
Driftsresultat -97.000 -79.000 -4.000 -3.000 -44.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 -1.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt -99.000 -80.000 -4.000 -3.000 -44.000
Skattekostnad 22.000 18.000 0 0 0
Årsresultat -77.000 -63.000 -4.000 -3.000 -44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 299.000 347.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 64.000 71.000 17.000 4.000 0
Sum eiendeler 363.000 418.000 17.000 4.000 0
Sum opptjent egenkapital -199.000 -122.000 -59.000 -55.000 -52.000
Sum egenkapital -169.000 -92.000 -29.000 -25.000 -22.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 532.000 510.000 46.000 29.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 363.000 418.000 17.000 4.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 87.000 620.000 236.000 0 0
Andre inntekter 313.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 400.000 620.000 236.000 0 0
Varekostnad -7.000 0 -36.000 0 0
Lønninger -16.000 -7.000 9.000 0
Avskrivning -69.000 -17.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -421.000 -666.000 -198.000 -12.000 -44.000
Driftskostnader -497.000 -699.000 -241.000 -3.000 -44.000
Driftsresultat -97.000 -79.000 -4.000 -3.000 -44.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 -1.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -77.000 -63.000 -4.000 -3.000 -44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 39.000 18.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 260.000 329.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 260.000 329.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 299.000 347.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 64.000 51.000 14.000 0 0
Andre fordringer 20.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 3.000 4.000 0
Sum omløpsmidler 64.000 71.000 17.000 4.000 0
Sum eiendeler 363.000 418.000 17.000 4.000 0
Sum opptjent egenkapital -199.000 -122.000 -59.000 -55.000 -52.000
Sum egenkapital -169.000 -92.000 -29.000 -25.000 -22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 297.000 287.000 35.000 4.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 -9.000 2.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 232.000 233.000 9.000 25.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 532.000 510.000 46.000 29.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 363.000 418.000 17.000 4.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -468.000 -439.000 -29.000 -25.000 -22.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.4 0.1 0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.4 0.1 0
Soliditet -46.6 -170.6
Resultatgrad -24.3 -12.7 -1.7
Rentedekningsgrad -97.0
Gjeldsgrad -3.1 -5.5 -1.6 -1.2
Total kapitalrentabilitet -26.7 -18.9 -23.5
Signatur
19.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex