Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordic Ice AS
Juridisk navn:  Nordic Ice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98669567
Husløsveien 22 Husløsveien 22 Fax:
1626 Manstad 1626 Manstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 844600062
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/17/1987
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jotro Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
59.42%
Egenkapital  
  
-4.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 63.000 0 25.000 2.279.000 39.000
Resultat: -153.000 -377.000 -379.000 1.527.000 -41.000
Egenkapital: 3.338.000 3.492.000 3.971.000 4.268.000 2.721.000
Regnskap for  Nordic Ice AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 63.000 0 25.000 2.279.000 39.000
Driftskostnader -250.000 -404.000 -423.000 -749.000 -79.000
Driftsresultat -186.000 -404.000 -398.000 1.530.000 -41.000
Finansinntekter 33.000 28.000 19.000 3.000 0
Finanskostnader -1.000 0 -6.000 0
Finans 33.000 27.000 19.000 -3.000 0
Resultat før skatt -153.000 -377.000 -379.000 1.527.000 -41.000
Skattekostnad -102.000 83.000 20.000 0
Årsresultat -153.000 -480.000 -297.000 1.547.000 -41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 102.000 20.000 3.013.000
Sum omløpsmidler 3.457.000 3.528.000 4.087.000 4.538.000 6.000
Sum eiendeler 3.457.000 3.528.000 4.189.000 4.558.000 3.019.000
Sum opptjent egenkapital 3.238.000 3.392.000 3.871.000 4.168.000 2.621.000
Sum egenkapital 3.338.000 3.492.000 3.971.000 4.268.000 2.721.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 118.000 37.000 218.000 290.000 297.000
Sum gjeld og egenkapital 3.456.000 3.529.000 4.189.000 4.558.000 3.018.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 348.000 0
Andre inntekter 63.000 0 25.000 1.930.000 39.000
Driftsinntekter 63.000 0 25.000 2.279.000 39.000
Varekostnad -12.000 -4.000 -246.000 -1.000
Lønninger -170.000 -278.000 -342.000 -386.000 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -80.000 -114.000 -77.000 -117.000 -78.000
Driftskostnader -250.000 -404.000 -423.000 -749.000 -79.000
Driftsresultat -186.000 -404.000 -398.000 1.530.000 -41.000
Finansinntekter 33.000 28.000 19.000 3.000 0
Finanskostnader -1.000 0 -6.000 0
Finans 33.000 27.000 19.000 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -153.000 -480.000 -297.000 1.547.000 -41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 102.000 20.000 0
Fast eiendom 0 0 0 3.013.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 3.013.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 102.000 20.000 3.013.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 40.000 110.000 150.000 162.000 0
Andre fordringer 3.000 0 3.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.416.000 3.415.000 3.937.000 4.372.000 6.000
Sum omløpsmidler 3.457.000 3.528.000 4.087.000 4.538.000 6.000
Sum eiendeler 3.457.000 3.528.000 4.189.000 4.558.000 3.019.000
Sum opptjent egenkapital 3.238.000 3.392.000 3.871.000 4.168.000 2.621.000
Sum egenkapital 3.338.000 3.492.000 3.971.000 4.268.000 2.721.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 2.000 3.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 71.000 0 142.000 145.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 48.000 36.000 73.000 142.000 297.000
Sum kortsiktig gjeld 118.000 37.000 218.000 290.000 297.000
Sum gjeld og egenkapital 3.456.000 3.529.000 4.189.000 4.558.000 3.018.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.339.000 3.491.000 3.869.000 4.248.000 -291.000
Likviditetsgrad 1 29.3 95.4 18.7 15.6 0
Likviditetsgrad 2 29.3 95.4 18.7 15.6 0
Soliditet 96.6 9 94.8 93.6 90.2
Resultatgrad -295.2 67.1 -105.1
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -4.4 -10.7 33.6 -1.4
Signatur
23.06.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.06.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex