Nordic Osteopathic Research Institute As
Juridisk navn:  Nordic Osteopathic Research Institute As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32129600
Hønengata 6 Hønengata 6 Fax:
3513 Hønefoss 3513 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 993160539
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2008 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.05%
Resultat  
  
-42.86%
Egenkapital  
  
7.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 34.000 42.000 54.000 51.000 0
Resultat: 8.000 14.000 21.000 24.000 -11.000
Egenkapital: 122.000 114.000 100.000 80.000 56.000
Regnskap for  Nordic Osteopathic Research Institute As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 34.000 42.000 54.000 51.000 0
Driftskostnader -27.000 -28.000 -33.000 -27.000 -11.000
Driftsresultat 7.000 14.000 21.000 24.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 8.000 14.000 21.000 24.000 -11.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 14.000 21.000 24.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 0
Sum omløpsmidler 114.000 134.000 129.000 72.000 90.000
Sum eiendeler 129.000 149.000 144.000 87.000 90.000
Sum opptjent egenkapital 22.000 14.000 0 -20.000 -44.000
Sum egenkapital 122.000 114.000 100.000 80.000 56.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 35.000 43.000 7.000 34.000
Sum gjeld og egenkapital 129.000 149.000 143.000 87.000 90.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.000 42.000 54.000 51.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 34.000 42.000 54.000 51.000 0
Varekostnad -18.000 -18.000 -26.000 -20.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -10.000 -7.000 -7.000 -11.000
Driftskostnader -27.000 -28.000 -33.000 -27.000 -11.000
Driftsresultat 7.000 14.000 21.000 24.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 14.000 21.000 24.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 0
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 78.000 69.000 64.000 15.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 36.000 66.000 65.000 57.000 90.000
Sum omløpsmidler 114.000 134.000 129.000 72.000 90.000
Sum eiendeler 129.000 149.000 144.000 87.000 90.000
Sum opptjent egenkapital 22.000 14.000 0 -20.000 -44.000
Sum egenkapital 122.000 114.000 100.000 80.000 56.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 35.000 43.000 7.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 35.000 43.000 7.000 34.000
Sum gjeld og egenkapital 129.000 149.000 143.000 87.000 90.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 107.000 99.000 86.000 65.000 56.000
Likviditetsgrad 1 16.3 3.8 3 10.3 2.6
Likviditetsgrad 2 16.3 3.8 3 10.3 2.6
Soliditet 94.6 76.5 69.9 9 62.2
Resultatgrad 20.6 33.3 38.9 47.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.4 0.1 0.6
Total kapitalrentabilitet 5.4 9.4 14.7 27.6 -12.2
Signatur
23.11.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.11.2016
Prokura hver for seg
Dalhøi Bård Eirik
Garberg Tor Harald
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex