Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordic Property Group AS
Juridisk navn:  Nordic Property Group AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Utsiravegen 10B Utsiravegen 10B Fax:
7045 Trondheim 7045 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 991286721
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Etableringsdato: 5/16/2007
Foretakstype: AS
Tidligere navn: innherred dampskibsselskab as
Regnskapsfører: Småbedrifts Partner Midt-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.68%
Resultat  
  
-625%
Egenkapital  
  
-21.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 839.000 772.000 746.000 840.000 866.000
Resultat: -261.000 -36.000 -67.000 -176.000 -497.000
Egenkapital: 837.000 1.067.000 995.000 1.062.000 1.209.000
Regnskap for  Nordic Property Group AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 839.000 772.000 746.000 840.000 866.000
Driftskostnader -729.000 -598.000 -600.000 -806.000 -1.146.000
Driftsresultat 110.000 174.000 146.000 33.000 -280.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -371.000 -211.000 -212.000 -210.000 -217.000
Finans -371.000 -211.000 -212.000 -209.000 -217.000
Resultat før skatt -261.000 -36.000 -67.000 -176.000 -497.000
Skattekostnad 31.000 108.000 0 28.000 106.000
Årsresultat -230.000 72.000 -67.000 -148.000 -390.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.607.000 9.938.000 9.922.000 8.421.000 8.307.000
Sum omløpsmidler 99.000 361.000 265.000 1.144.000 13.187.000
Sum eiendeler 9.706.000 10.299.000 10.187.000 9.565.000 21.494.000
Sum opptjent egenkapital -1.663.000 -1.433.000 -1.505.000 -1.438.000 -1.291.000
Sum egenkapital 837.000 1.067.000 995.000 1.062.000 1.209.000
Sum langsiktig gjeld 8.397.000 8.807.000 9.011.000 7.252.000 16.857.000
Sum kortsiktig gjeld 471.000 425.000 181.000 1.251.000 3.428.000
Sum gjeld og egenkapital 9.705.000 10.299.000 10.187.000 9.565.000 21.494.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 107.000 0 0 74.000 105.000
Andre inntekter 732.000 772.000 746.000 766.000 761.000
Driftsinntekter 839.000 772.000 746.000 840.000 866.000
Varekostnad 0 0 0 0 -16.000
Lønninger 0 0 0 -5.000 0
Avskrivning -376.000 -376.000 -352.000 -446.000 -455.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -353.000 -222.000 -248.000 -355.000 -675.000
Driftskostnader -729.000 -598.000 -600.000 -806.000 -1.146.000
Driftsresultat 110.000 174.000 146.000 33.000 -280.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -371.000 -211.000 -212.000 -210.000 -217.000
Finans -371.000 -211.000 -212.000 -209.000 -217.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -230.000 72.000 -67.000 -148.000 -390.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 514.000 483.000 375.000 375.000 346.000
Fast eiendom 5.476.000 5.851.000 6.227.000 6.276.000 6.097.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 4.000
Sum varige driftsmidler 9.063.000 9.306.000 9.398.000 7.896.000 7.811.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Sum anleggsmidler 9.607.000 9.938.000 9.922.000 8.421.000 8.307.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 44.000 99.000 60.000 799.000 62.000
Andre fordringer 17.000 9.000 0 144.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 37.000 253.000 205.000 200.000 13.123.000
Sum omløpsmidler 99.000 361.000 265.000 1.144.000 13.187.000
Sum eiendeler 9.706.000 10.299.000 10.187.000 9.565.000 21.494.000
Sum opptjent egenkapital -1.663.000 -1.433.000 -1.505.000 -1.438.000 -1.291.000
Sum egenkapital 837.000 1.067.000 995.000 1.062.000 1.209.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.397.000 8.807.000 9.011.000 7.252.000 16.857.000
Leverandørgjeld 58.000 29.000 36.000 1.125.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 20.000 0 13.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 412.000 395.000 125.000 126.000 3.401.000
Sum kortsiktig gjeld 471.000 425.000 181.000 1.251.000 3.428.000
Sum gjeld og egenkapital 9.705.000 10.299.000 10.187.000 9.565.000 21.494.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -372.000 -64.000 84.000 -107.000 9.759.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.8 1.5 0.9 3.8
Likviditetsgrad 2 0.2 0.8 1.5 0.9 3.9
Soliditet 8.6 10.4 9.8 11.1 5.6
Resultatgrad 13.1 22.5 19.6 3.9 -32.3
Rentedekningsgrad 0.3 0.8 0.7 0.2 -1.3
Gjeldsgrad 10.6 8.7 9.2 8 16.8
Total kapitalrentabilitet 1.1 1.7 1.4 0.4 -1.3
Signatur
24.08.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex