Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordic Records Norway AS
Juridisk navn:  Nordic Records Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22350300
Maridalsveien 91 Maridalsveien 91 Fax: 23105301
0461 Oslo 461 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971082178
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 8/16/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Andre Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-38.7%
Resultat  
  
-830%
Egenkapital  
  
-28.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 556.000 907.000 690.000 541.000 728.000
Resultat: -73.000 10.000 90.000 3.000 16.000
Egenkapital: -255.000 -198.000 -204.000 -272.000 -273.000
Regnskap for  Nordic Records Norway AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 556.000 907.000 690.000 541.000 728.000
Driftskostnader -628.000 -896.000 -600.000 -539.000 -713.000
Driftsresultat -72.000 12.000 90.000 2.000 15.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Finans -1.000 -1.000 0 0 1.000
Resultat før skatt -73.000 10.000 90.000 3.000 16.000
Skattekostnad 16.000 -4.000 -22.000 -2.000 -9.000
Årsresultat -57.000 6.000 68.000 1.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000 17.000 30.000 29.000 30.000
Sum omløpsmidler 218.000 401.000 227.000 156.000 193.000
Sum eiendeler 251.000 418.000 257.000 185.000 223.000
Sum opptjent egenkapital -357.000 -300.000 -306.000 -374.000 -375.000
Sum egenkapital -255.000 -198.000 -204.000 -272.000 -273.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 506.000 616.000 462.000 457.000 497.000
Sum gjeld og egenkapital 251.000 418.000 258.000 185.000 224.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 466.000 727.000 690.000 541.000 728.000
Andre inntekter 90.000 180.000 0 0 0
Driftsinntekter 556.000 907.000 690.000 541.000 728.000
Varekostnad -280.000 -526.000 -358.000 -236.000 -356.000
Lønninger -5.000 -3.000 -13.000 -11.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -348.000 -361.000 -239.000 -290.000 -346.000
Driftskostnader -628.000 -896.000 -600.000 -539.000 -713.000
Driftsresultat -72.000 12.000 90.000 2.000 15.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Finans -1.000 -1.000 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -57.000 6.000 68.000 1.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 33.000 17.000 21.000 29.000 30.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 9.000 0 0
Sum anleggsmidler 33.000 17.000 30.000 29.000 30.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 61.000 102.000 22.000 16.000 -9.000
Andre fordringer 0 7.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 157.000 299.000 198.000 140.000 202.000
Sum omløpsmidler 218.000 401.000 227.000 156.000 193.000
Sum eiendeler 251.000 418.000 257.000 185.000 223.000
Sum opptjent egenkapital -357.000 -300.000 -306.000 -374.000 -375.000
Sum egenkapital -255.000 -198.000 -204.000 -272.000 -273.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 52.000 125.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 14.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter -7.000 3.000 40.000 14.000 16.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 461.000 488.000 408.000 443.000 480.000
Sum kortsiktig gjeld 506.000 616.000 462.000 457.000 497.000
Sum gjeld og egenkapital 251.000 418.000 258.000 185.000 224.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -288.000 -215.000 -235.000 -301.000 -304.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.7 0.5 0.3 0.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0.7 0.5 0.3 0.4
Soliditet -101.6 -47.4 -79.1 -121.9
Resultatgrad -12.9 1.3 1 0.4 2.1
Rentedekningsgrad -72.0 1
Gjeldsgrad -2.0 -3.1 -2.3 -1.7 -1.8
Total kapitalrentabilitet -28.7 2.9 34.9 1.1 7.1
Signatur
29.01.2020
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
29.01.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex