Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordic Service Group Norway AS
Juridisk navn:  Nordic Service Group Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67118888
Østensjøveien 18 Østensjøveien 18 Fax: 67118875
0661 Oslo 661 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980173895
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 9/24/1998
Foretakstype: AS
Tidligere navn: mtu service bærum as
Revisor: Partner Revisjon As
Regnskapsfører: M-Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.65%
Resultat  
  
177.96%
Egenkapital  
  
139.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.612.000 17.120.000 16.567.000 15.026.000 13.109.000
Resultat: 382.000 -490.000 -223.000 -246.000 -150.000
Egenkapital: 511.000 213.000 604.000 784.000 975.000
Regnskap for  Nordic Service Group Norway AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.612.000 17.120.000 16.567.000 15.026.000 13.109.000
Driftskostnader -14.147.000 -17.534.000 -16.651.000 -15.252.000 -13.107.000
Driftsresultat 466.000 -414.000 -84.000 -225.000 3.000
Finansinntekter 16.000 36.000 0 47.000 0
Finanskostnader -100.000 -112.000 -139.000 -69.000 -153.000
Finans -84.000 -76.000 -139.000 -22.000 -153.000
Resultat før skatt 382.000 -490.000 -223.000 -246.000 -150.000
Skattekostnad -84.000 99.000 43.000 56.000 35.000
Årsresultat 298.000 -391.000 -180.000 -190.000 -115.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 253.000 975.000 347.000 281.000 64.000
Sum omløpsmidler 3.731.000 3.529.000 3.085.000 4.455.000 4.413.000
Sum eiendeler 3.984.000 4.504.000 3.432.000 4.736.000 4.477.000
Sum opptjent egenkapital 111.000 -187.000 204.000 384.000 575.000
Sum egenkapital 511.000 213.000 604.000 784.000 975.000
Sum langsiktig gjeld 0 575.000 0 1.003.000 1.017.000
Sum kortsiktig gjeld 3.473.000 3.716.000 2.828.000 2.950.000 2.485.000
Sum gjeld og egenkapital 3.984.000 4.504.000 3.432.000 4.737.000 4.477.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.545.000 17.083.000 16.567.000 15.026.000 13.109.000
Andre inntekter 67.000 37.000 0 0 0
Driftsinntekter 14.612.000 17.120.000 16.567.000 15.026.000 13.109.000
Varekostnad -4.898.000 -5.244.000 -5.430.000 -4.598.000 -4.085.000
Lønninger -5.324.000 -7.312.000 -7.231.000 -6.915.000 -5.747.000
Avskrivning -145.000 -81.000 -33.000 -3.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.780.000 -4.897.000 -3.957.000 -3.736.000 -3.228.000
Driftskostnader -14.147.000 -17.534.000 -16.651.000 -15.252.000 -13.107.000
Driftsresultat 466.000 -414.000 -84.000 -225.000 3.000
Finansinntekter 16.000 36.000 0 47.000 0
Finanskostnader -100.000 -112.000 -139.000 -69.000 -153.000
Finans -84.000 -76.000 -139.000 -22.000 -153.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 298.000 -391.000 -180.000 -190.000 -115.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 175.000 259.000 160.000 117.000 61.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 600.000 0 0 0
Driftsløsøre 78.000 116.000 157.000 165.000 3.000
Sum varige driftsmidler 78.000 717.000 157.000 165.000 3.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 30.000 0 0
Sum anleggsmidler 253.000 975.000 347.000 281.000 64.000
Varebeholdning 678.000 783.000 374.000 296.000 416.000
Kundefordringer 2.167.000 2.061.000 2.179.000 3.411.000 2.604.000
Andre fordringer 649.000 237.000 177.000 212.000 192.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 236.000 329.000 356.000 537.000 1.201.000
Sum omløpsmidler 3.731.000 3.529.000 3.085.000 4.455.000 4.413.000
Sum eiendeler 3.984.000 4.504.000 3.432.000 4.736.000 4.477.000
Sum opptjent egenkapital 111.000 -187.000 204.000 384.000 575.000
Sum egenkapital 511.000 213.000 604.000 784.000 975.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 159.000 621.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 575.000 0 1.003.000 1.017.000
Leverandørgjeld 1.745.000 1.065.000 1.018.000 1.011.000 626.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 742.000 855.000 769.000 1.004.000 915.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 826.000 1.175.000 931.000 902.000 861.000
Sum kortsiktig gjeld 3.473.000 3.716.000 2.828.000 2.950.000 2.485.000
Sum gjeld og egenkapital 3.984.000 4.504.000 3.432.000 4.737.000 4.477.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 258.000 -187.000 257.000 1.505.000 1.928.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 1 1.5 1.8
Likviditetsgrad 2 0.9 0.7 1 1.4 1.7
Soliditet 12.8 4.7 17.6 16.6 21.8
Resultatgrad 3.2 -2.4 -0.5 -1.5 0.0
Rentedekningsgrad 4.7 -3.7 -0.6 -3.3 0.0
Gjeldsgrad 6.8 20.1 4.7 5 3.6
Total kapitalrentabilitet 12.1 -8.4 -2.4 -3.8 0.1
Signatur
01.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
01.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex