Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordisk Kunstnarsenter Dale
Juridisk navn:  Nordisk Kunstnarsenter Dale
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57736200
Dalsåsvegen 143 Fax: 57737221
6963 Dale I Sunnfjord 6963 Dale I Sunnfjord
Fylke: Kommune:
Vestland Fjaler
Org.nr: 976057708
Aksjekapital: 1.680 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/31/1993
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Hope Rekneskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.36%
Resultat  
  
194.9%
Egenkapital  
  
10.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.121.000 3.987.000 3.857.000 3.764.000 3.698.000
Resultat: 289.000 98.000 -682.000 -860.000 270.000
Egenkapital: 3.050.000 2.761.000 2.663.000 3.345.000 4.204.000
Regnskap for  Nordisk Kunstnarsenter Dale
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.121.000 3.987.000 3.857.000 3.764.000 3.698.000
Driftskostnader -3.725.000 -3.763.000 -4.424.000 -4.572.000 -3.429.000
Driftsresultat 395.000 225.000 -568.000 -809.000 268.000
Finansinntekter 5.000 7.000 8.000 14.000 7.000
Finanskostnader -111.000 -133.000 -122.000 -65.000 -5.000
Finans -106.000 -126.000 -114.000 -51.000 2.000
Resultat før skatt 289.000 98.000 -682.000 -860.000 270.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 289.000 98.000 -682.000 -860.000 270.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.169.000 4.271.000 4.363.000 4.457.000 1.685.000
Sum omløpsmidler 1.884.000 1.497.000 1.464.000 2.926.000 3.558.000
Sum eiendeler 6.053.000 5.768.000 5.827.000 7.383.000 5.243.000
Sum opptjent egenkapital 1.370.000 1.081.000 983.000 1.665.000 2.524.000
Sum egenkapital 3.050.000 2.761.000 2.663.000 3.345.000 4.204.000
Sum langsiktig gjeld 2.484.000 2.586.000 2.678.000 2.772.000 0
Sum kortsiktig gjeld 519.000 421.000 486.000 1.266.000 1.039.000
Sum gjeld og egenkapital 6.053.000 5.768.000 5.827.000 7.383.000 5.243.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 4.121.000 3.987.000 3.857.000 3.764.000 3.698.000
Driftsinntekter 4.121.000 3.987.000 3.857.000 3.764.000 3.698.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -2.031.000 -2.096.000 -2.001.000 -1.847.000 -1.822.000
Avskrivning -101.000 -93.000 -93.000 -39.000 0
Nedskrivning 0 -312.000 -1.110.000 0
Andre driftskostnader -1.593.000 -1.574.000 -2.018.000 -1.576.000 -1.607.000
Driftskostnader -3.725.000 -3.763.000 -4.424.000 -4.572.000 -3.429.000
Driftsresultat 395.000 225.000 -568.000 -809.000 268.000
Finansinntekter 5.000 7.000 8.000 14.000 7.000
Finanskostnader -111.000 -133.000 -122.000 -65.000 -5.000
Finans -106.000 -126.000 -114.000 -51.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 289.000 98.000 -682.000 -860.000 270.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.164.000 4.266.000 4.358.000 4.452.000 1.680.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.164.000 4.266.000 4.358.000 4.452.000 1.680.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 4.169.000 4.271.000 4.363.000 4.457.000 1.685.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 101.000 87.000 73.000 217.000 158.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.782.000 1.410.000 1.391.000 2.709.000 3.400.000
Sum omløpsmidler 1.884.000 1.497.000 1.464.000 2.926.000 3.558.000
Sum eiendeler 6.053.000 5.768.000 5.827.000 7.383.000 5.243.000
Sum opptjent egenkapital 1.370.000 1.081.000 983.000 1.665.000 2.524.000
Sum egenkapital 3.050.000 2.761.000 2.663.000 3.345.000 4.204.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.484.000 2.586.000 2.678.000 2.772.000 0
Leverandørgjeld 202.000 135.000 203.000 971.000 161.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 121.000 114.000 109.000 109.000 101.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 197.000 172.000 175.000 185.000 777.000
Sum kortsiktig gjeld 519.000 421.000 486.000 1.266.000 1.039.000
Sum gjeld og egenkapital 6.053.000 5.768.000 5.827.000 7.383.000 5.243.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.365.000 1.076.000 978.000 1.660.000 2.519.000
Likviditetsgrad 1 3.6 3.6 3 2.3 3.4
Likviditetsgrad 2 3.6 3.6 3 2.3 3.4
Soliditet 50.4 47.9 45.7 45.3 80.2
Resultatgrad 9.6 5.6 -14.7 -21.5 7.2
Rentedekningsgrad 3.6 1.7 -4.7 -12.4 53.6
Gjeldsgrad 1.0 1.1 1.2 1.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 6.6 4 -9.6 -10.8 5.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex