Nordkapp Camping AS
Juridisk navn:  Nordkapp Camping AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78473377
Postboks 361 Skipsfjorden Fax:
9751 Honningsvåg 9751 Honningsvåg
Fylke: Kommune:
Finnmark Nordkapp
Org.nr: 954824209
Aksjekapital: 840.000 NOK
Etableringsdato: 9/18/1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomistyring Nord As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.42%
Resultat  
  
-141.89%
Egenkapital  
  
-2.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 3.118.000 2.486.000 1.828.000 3.110.000 4.116.000
Resultat: -173.000 413.000 -114.000 -199.000 1.052.000
Egenkapital: 5.402.000 5.539.000 5.218.000 5.307.000 5.463.000
Regnskap for  Nordkapp Camping AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 3.118.000 2.486.000 1.828.000 3.110.000 4.116.000
Driftskostnader -3.292.000 -2.073.000 -1.943.000 -3.309.000 -3.060.000
Driftsresultat -173.000 413.000 -114.000 -199.000 1.057.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -6.000
Finans 1.000 -5.000
Resultat før skatt -173.000 413.000 -114.000 -199.000 1.052.000
Skattekostnad 36.000 -92.000 25.000 43.000 -201.000
Årsresultat -137.000 321.000 -89.000 -156.000 851.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.961.000 3.279.000 3.797.000 4.195.000 3.391.000
Sum omløpsmidler 2.721.000 2.554.000 1.662.000 1.530.000 2.445.000
Sum eiendeler 5.682.000 5.833.000 5.459.000 5.725.000 5.836.000
Sum opptjent egenkapital 4.562.000 4.699.000 4.378.000 4.467.000 4.623.000
Sum egenkapital 5.402.000 5.539.000 5.218.000 5.307.000 5.463.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 280.000 294.000 240.000 419.000 373.000
Sum gjeld og egenkapital 5.682.000 5.833.000 5.458.000 5.726.000 5.836.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.094.000 2.292.000 1.769.000 3.110.000 4.116.000
Andre inntekter 24.000 194.000 59.000 0 0
Driftsinntekter 3.118.000 2.486.000 1.828.000 3.110.000 4.116.000
Varekostnad -68.000 -59.000 -42.000 -59.000 -46.000
Lønninger -1.437.000 -665.000 -754.000 -2.083.000 -1.469.000
Avskrivning -393.000 -426.000 -431.000 -370.000 -290.000
Nedskrivning 0 -29.000
Andre driftskostnader -1.394.000 -923.000 -716.000 -1.395.000 -1.270.000
Driftskostnader -3.292.000 -2.073.000 -1.943.000 -3.309.000 -3.060.000
Driftsresultat -173.000 413.000 -114.000 -199.000 1.057.000
Finansinntekter 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -6.000
Finans 1.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -137.000 321.000 -89.000 -156.000 851.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 595.000 559.000 651.000 626.000 583.000
Fast eiendom 2.215.000 2.473.000 2.732.000 2.983.000 2.148.000
Maskiner anlegg 112.000 146.000 233.000 321.000 333.000
Driftsløsøre 36.000 98.000 178.000 263.000 326.000
Sum varige driftsmidler 2.364.000 2.717.000 3.143.000 3.567.000 2.806.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 2.961.000 3.279.000 3.797.000 4.195.000 3.391.000
Varebeholdning 43.000 33.000 47.000 57.000 55.000
Kundefordringer 195.000 565.000 574.000 445.000 699.000
Andre fordringer 127.000 30.000 94.000 53.000 38.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.356.000 1.926.000 946.000 976.000 1.653.000
Sum omløpsmidler 2.721.000 2.554.000 1.662.000 1.530.000 2.445.000
Sum eiendeler 5.682.000 5.833.000 5.459.000 5.725.000 5.836.000
Sum opptjent egenkapital 4.562.000 4.699.000 4.378.000 4.467.000 4.623.000
Sum egenkapital 5.402.000 5.539.000 5.218.000 5.307.000 5.463.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 54.000 62.000 55.000 57.000 35.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 49.000 16.000 11.000 87.000 63.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 177.000 216.000 174.000 275.000 275.000
Sum kortsiktig gjeld 280.000 294.000 240.000 419.000 373.000
Sum gjeld og egenkapital 5.682.000 5.833.000 5.458.000 5.726.000 5.836.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.441.000 2.260.000 1.422.000 1.111.000 2.072.000
Likviditetsgrad 1 9.7 8.7 6.9 3.7 6.6
Likviditetsgrad 2 9.6 8.6 6.7 3.5 6.4
Soliditet 95.1 95.0 95.6 92.7 93.6
Resultatgrad -5.5 16.6 -6.2 -6.4 25.7
Rentedekningsgrad 176.2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -3.0 7.1 -2.1 -3.5 18.1
Signatur
17.06.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.06.2022
Prokura hver for seg
Holmgren Bernt Magne
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex