Nordkapp Caravancamp AS
Juridisk navn:  Nordkapp Caravancamp AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45221942
Torvelegda 1 Torvelegda 1 Fax:
9763 Skarsvåg 9763 Skarsvåg
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordkapp
Org.nr: 974387905
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 3/3/1995 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nordkapp Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-50.41%
Resultat  
  
36.36%
Egenkapital  
  
4.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 612.000 1.234.000 1.049.000 1.058.000 1.104.000
Resultat: 45.000 33.000 181.000 206.000 304.000
Egenkapital: 740.000 710.000 683.000 549.000 403.000
Regnskap for  Nordkapp Caravancamp AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 612.000 1.234.000 1.049.000 1.058.000 1.104.000
Driftskostnader -567.000 -1.203.000 -867.000 -845.000 -790.000
Driftsresultat 45.000 32.000 182.000 212.000 314.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -6.000 -10.000
Finans 0 -1.000 -6.000 -10.000
Resultat før skatt 45.000 33.000 181.000 206.000 304.000
Skattekostnad -15.000 -5.000 -47.000 -60.000 -89.000
Årsresultat 30.000 27.000 134.000 146.000 215.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 588.000 736.000 720.000 808.000 921.000
Sum omløpsmidler 190.000 245.000 381.000 156.000 320.000
Sum eiendeler 778.000 981.000 1.101.000 964.000 1.241.000
Sum opptjent egenkapital 240.000 210.000 183.000 49.000 -97.000
Sum egenkapital 740.000 710.000 683.000 549.000 403.000
Sum langsiktig gjeld 155.000 214.000 284.000 667.000
Sum kortsiktig gjeld 37.000 116.000 205.000 131.000 171.000
Sum gjeld og egenkapital 777.000 981.000 1.102.000 964.000 1.241.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 612.000 1.234.000 1.049.000 1.058.000 1.104.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 612.000 1.234.000 1.049.000 1.058.000 1.104.000
Varekostnad -41.000 0 -19.000 -91.000
Lønninger -151.000 -435.000 -305.000 -163.000 -127.000
Avskrivning -79.000 -69.000 -88.000 -113.000 -125.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -337.000 -658.000 -474.000 -550.000 -447.000
Driftskostnader -567.000 -1.203.000 -867.000 -845.000 -790.000
Driftsresultat 45.000 32.000 182.000 212.000 314.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -6.000 -10.000
Finans 0 -1.000 -6.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 30.000 27.000 134.000 146.000 215.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 588.000 654.000 720.000 808.000 921.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 82.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 588.000 736.000 720.000 808.000 921.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 588.000 736.000 720.000 808.000 921.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 8.000 26.000 12.000 35.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 182.000 219.000 369.000 122.000 320.000
Sum omløpsmidler 190.000 245.000 381.000 156.000 320.000
Sum eiendeler 778.000 981.000 1.101.000 964.000 1.241.000
Sum opptjent egenkapital 240.000 210.000 183.000 49.000 -97.000
Sum egenkapital 740.000 710.000 683.000 549.000 403.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 155.000 214.000 284.000 667.000
Leverandørgjeld 8.000 24.000 37.000 25.000 1.000
Betalbar skatt 15.000 5.000 47.000 60.000 89.000
Skyldig offentlige avgifter 68.000 0 0 49.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 19.000 121.000 46.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 37.000 116.000 205.000 131.000 171.000
Sum gjeld og egenkapital 777.000 981.000 1.102.000 964.000 1.241.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 153.000 129.000 176.000 25.000 149.000
Likviditetsgrad 1 5.1 2.1 1.9 1.2 1.9
Likviditetsgrad 2 5.1 2.1 1.9 1.2 1.9
Soliditet 95.2 72.4 6 5 32.5
Resultatgrad 7.4 2.6 17.3 2 28.4
Rentedekningsgrad 1 35.3 31.4
Gjeldsgrad 0.1 0.4 0.6 0.8 2.1
Total kapitalrentabilitet 5.8 3.3 16.5 2 25.3
Signatur
24.11.2011
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex