Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordkapp Sjøfisk As
Juridisk navn:  Nordkapp Sjøfisk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78472070
Vågen 12 Vågen 12 Fax: 78472050
9750 Honningsvåg 9750 Honningsvåg
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordkapp
Org.nr: 961141737
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 6/25/1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nordkapp Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.98%
Resultat  
  
1.7%
Egenkapital  
  
20.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.495.000 3.461.000 3.070.000 2.378.000 1.973.000
Resultat: 777.000 764.000 243.000 13.000 295.000
Egenkapital: 3.624.000 3.018.000 2.422.000 2.227.000 2.210.000
Regnskap for  Nordkapp Sjøfisk As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.495.000 3.461.000 3.070.000 2.378.000 1.973.000
Driftskostnader -2.692.000 -2.672.000 -2.795.000 -2.339.000 -1.627.000
Driftsresultat 804.000 789.000 276.000 40.000 346.000
Finansinntekter 3.000 17.000 11.000 8.000 5.000
Finanskostnader -29.000 -41.000 -43.000 -35.000 -56.000
Finans -26.000 -24.000 -32.000 -27.000 -51.000
Resultat før skatt 777.000 764.000 243.000 13.000 295.000
Skattekostnad -171.000 -168.000 -49.000 5.000 -66.000
Årsresultat 606.000 596.000 195.000 18.000 229.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.163.000 4.385.000 2.872.000 2.986.000 3.103.000
Sum omløpsmidler 2.632.000 1.648.000 2.744.000 1.769.000 995.000
Sum eiendeler 6.795.000 6.033.000 5.616.000 4.755.000 4.098.000
Sum opptjent egenkapital 3.474.000 2.868.000 2.272.000 2.077.000 2.060.000
Sum egenkapital 3.624.000 3.018.000 2.422.000 2.227.000 2.210.000
Sum langsiktig gjeld 1.040.000 1.178.000 1.302.000 1.458.000 1.606.000
Sum kortsiktig gjeld 2.131.000 1.836.000 1.892.000 1.069.000 282.000
Sum gjeld og egenkapital 6.795.000 6.032.000 5.616.000 4.754.000 4.098.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.495.000 3.461.000 3.037.000 2.341.000 1.943.000
Andre inntekter 0 32.000 37.000 29.000
Driftsinntekter 3.495.000 3.461.000 3.070.000 2.378.000 1.973.000
Varekostnad -10.000 -5.000 -13.000 0
Lønninger -1.756.000 -1.664.000 -1.995.000 -1.658.000 -1.010.000
Avskrivning -222.000 -188.000 -114.000 -117.000 -117.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -714.000 -810.000 -681.000 -551.000 -500.000
Driftskostnader -2.692.000 -2.672.000 -2.795.000 -2.339.000 -1.627.000
Driftsresultat 804.000 789.000 276.000 40.000 346.000
Finansinntekter 3.000 17.000 11.000 8.000 5.000
Finanskostnader -29.000 -41.000 -43.000 -35.000 -56.000
Finans -26.000 -24.000 -32.000 -27.000 -51.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 606.000 596.000 195.000 18.000 229.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.413.000 2.635.000 1.122.000 1.236.000 1.353.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.163.000 4.385.000 2.872.000 2.986.000 3.103.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 12.000 224.000 222.000 137.000 324.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.620.000 1.424.000 2.522.000 1.632.000 671.000
Sum omløpsmidler 2.632.000 1.648.000 2.744.000 1.769.000 995.000
Sum eiendeler 6.795.000 6.033.000 5.616.000 4.755.000 4.098.000
Sum opptjent egenkapital 3.474.000 2.868.000 2.272.000 2.077.000 2.060.000
Sum egenkapital 3.624.000 3.018.000 2.422.000 2.227.000 2.210.000
Sum avsetninger til forpliktelser 186.000 182.000 163.000 177.000 182.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.040.000 1.178.000 1.302.000 1.458.000 1.606.000
Leverandørgjeld 40.000 59.000 149.000 66.000 139.000
Betalbar skatt 167.000 149.000 63.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 615.000 466.000 654.000 626.000 117.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.309.000 1.161.000 1.025.000 376.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 2.131.000 1.836.000 1.892.000 1.069.000 282.000
Sum gjeld og egenkapital 6.795.000 6.032.000 5.616.000 4.754.000 4.098.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 501.000 -188.000 852.000 700.000 713.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.9 1.5 1.7 3.5
Likviditetsgrad 2 1.2 0.9 1.5 1.7 3.5
Soliditet 53.3 5 43.1 46.8 53.9
Resultatgrad 23.0 22.8 9 1.7 17.5
Rentedekningsgrad 27.7 19.2 6.4 1.1 6.2
Gjeldsgrad 0.9 1 1.3 1.1 0.9
Total kapitalrentabilitet 11.9 13.4 5.1 1 8.6
Signatur
29.11.2011
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex