Nordkraft Magasin 2 As
Juridisk navn:  Nordkraft Magasin 2 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77042500
Postboks 55 Fjordveien 829 Fax: 77042599
8501 Narvik 9446 Grovfjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tjeldsund
Org.nr: 912432181
Aksjekapital: 344.926 NOK
Etableringsdato: 7/10/1970
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-67.45%
Resultat  
  
-154.09%
Egenkapital  
  
-6.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 20.389.000 62.639.000 30.961.000 26.163.000 21.527.000
Resultat: -13.421.000 24.811.000 4.461.000 405.000 -8.032.000
Egenkapital: 201.894.000 215.468.000 114.574.000 110.235.000 142.569.000
Regnskap for  Nordkraft Magasin 2 As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 20.389.000 62.639.000 30.961.000 26.163.000 21.527.000
Driftskostnader -30.011.000 -33.364.000 -26.101.000 -25.134.000 -25.359.000
Driftsresultat -9.621.000 29.275.000 4.860.000 1.028.000 -3.832.000
Finansinntekter 69.000 430.000 4.260.000 3.806.000 86.000
Finanskostnader -3.869.000 -4.894.000 -4.659.000 -4.429.000 -4.286.000
Finans -3.800.000 -4.464.000 -399.000 -623.000 -4.200.000
Resultat før skatt -13.421.000 24.811.000 4.461.000 405.000 -8.032.000
Skattekostnad 3.624.000 -12.301.000 -517.000 -7.000 3.261.000
Årsresultat -9.797.000 12.510.000 3.944.000 398.000 -4.771.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 368.504.000 372.316.000 306.965.000 311.111.000 313.448.000
Sum omløpsmidler 9.435.000 21.305.000 1.938.000 15.478.000 51.232.000
Sum eiendeler 377.939.000 393.621.000 308.903.000 326.589.000 364.680.000
Sum opptjent egenkapital 105.689.000 120.454.000 106.754.000 103.606.000 138.258.000
Sum egenkapital 201.894.000 215.468.000 114.574.000 110.235.000 142.569.000
Sum langsiktig gjeld 153.744.000 163.000.000 169.000.000 177.000.000 185.000.000
Sum kortsiktig gjeld 22.301.000 15.152.000 25.328.000 39.354.000 37.111.000
Sum gjeld og egenkapital 377.939.000 393.620.000 308.902.000 326.589.000 364.680.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.430.000 59.822.000 27.406.000 22.160.000 18.476.000
Andre inntekter 959.000 2.817.000 3.555.000 4.003.000 3.051.000
Driftsinntekter 20.389.000 62.639.000 30.961.000 26.163.000 21.527.000
Varekostnad -3.254.000 -3.787.000 -1.062.000 -1.551.000 -1.539.000
Lønninger -6.564.000 -6.815.000 -5.361.000 -6.706.000 -5.611.000
Avskrivning -9.210.000 -8.872.000 -9.832.000 -9.685.000 -10.061.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.110.000 -15.144.000 -10.829.000 -12.506.000 -9.884.000
Driftskostnader -30.011.000 -33.364.000 -26.101.000 -25.134.000 -25.359.000
Driftsresultat -9.621.000 29.275.000 4.860.000 1.028.000 -3.832.000
Finansinntekter 69.000 430.000 4.260.000 3.806.000 86.000
Finanskostnader -3.869.000 -4.894.000 -4.659.000 -4.429.000 -4.286.000
Finans -3.800.000 -4.464.000 -399.000 -623.000 -4.200.000
Konsernbidrag 0 395.000 796.000 5.101.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -9.797.000 12.510.000 3.944.000 398.000 -4.771.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.360.000 6.052.000 9.584.000 10.220.000 10.416.000
Fast eiendom 360.980.000 362.326.000 252.846.000 258.048.000 262.531.000
Maskiner anlegg 0 129.000 148.000 0
Driftsløsøre 1.164.000 1.141.000 507.000 125.000 13.000
Sum varige driftsmidler 362.144.000 363.467.000 253.482.000 258.321.000 262.544.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.797.000 43.899.000 42.570.000 40.488.000
Sum anleggsmidler 368.504.000 372.316.000 306.965.000 311.111.000 313.448.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 18.000 57.000 579.000 362.000 48.000
Andre fordringer 5.849.000 166.000 184.000 457.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 328.000 255.000 857.000 5.923.000 814.000
Sum omløpsmidler 9.435.000 21.305.000 1.938.000 15.478.000 51.232.000
Sum eiendeler 377.939.000 393.621.000 308.903.000 326.589.000 364.680.000
Sum opptjent egenkapital 105.689.000 120.454.000 106.754.000 103.606.000 138.258.000
Sum egenkapital 201.894.000 215.468.000 114.574.000 110.235.000 142.569.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.744.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 18.455.000 2.050.000 22.566.000 37.369.000 33.233.000
Sum langsiktig gjeld 153.744.000 163.000.000 169.000.000 177.000.000 185.000.000
Leverandørgjeld 2.106.000 3.102.000 2.148.000 978.000 2.390.000
Betalbar skatt 1.054.000 9.503.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -94.000 -266.000 20.000 177.000 565.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 780.000 762.000 595.000 830.000 923.000
Sum kortsiktig gjeld 22.301.000 15.152.000 25.328.000 39.354.000 37.111.000
Sum gjeld og egenkapital 377.939.000 393.620.000 308.902.000 326.589.000 364.680.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -12.866.000 6.153.000 -23.390.000 -23.876.000 14.121.000
Likviditetsgrad 1 0.4 1.4 0.1 0.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.4 1.4 0.1 0.4 1.4
Soliditet 53.4 54.7 37.1 33.8 39.1
Resultatgrad -47.2 46.7 15.7 3.9 -17.8
Rentedekningsgrad -2.5 6 1 0.2 -0.9
Gjeldsgrad 0.9 0.8 1.7 2 1.6
Total kapitalrentabilitet -2.5 7.5 3 1.5
Signatur
27.09.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.09.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex