Nordland Caravan As
Juridisk navn:  Nordland Caravan As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gjershellaren 2 Gjershellaren 2 Fax:
8050 Tverlandet 8050 Tverlandet
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 920889328
Aksjekapital: 1.350.000 NOK
Etableringsdato: 4/10/2018
Foretakstype: AS
Revisor: In Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-37.37%
Egenkapital  
  
4.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2023 2022 2021 2020 2019
Omsetning: 716.000 716.000 735.000 4.084.000 3.850.000
Resultat: 119.000 190.000 229.000 183.000 164.000
Egenkapital: 2.095.000 2.003.000 1.854.000 1.675.000 1.533.000
Regnskap for  Nordland Caravan As
Resultat 2023 2022 2021 2020 2019
Driftsinntekter 716.000 716.000 735.000 4.084.000 3.850.000
Driftskostnader -348.000 -343.000 -349.000 -3.691.000 -3.352.000
Driftsresultat 368.000 373.000 386.000 394.000 498.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -248.000 -182.000 -157.000 -211.000 -334.000
Finans -248.000 -182.000 -157.000 -211.000 -334.000
Resultat før skatt 119.000 190.000 229.000 183.000 164.000
Skattekostnad -27.000 -42.000 -50.000 -40.000 -36.000
Årsresultat 93.000 149.000 179.000 143.000 128.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.383.000 5.029.000 5.183.000 5.262.000 5.414.000
Sum omløpsmidler 738.000 617.000 544.000 508.000 2.742.000
Sum eiendeler 7.121.000 5.646.000 5.727.000 5.770.000 8.156.000
Sum opptjent egenkapital 745.000 653.000 504.000 325.000 183.000
Sum egenkapital 2.095.000 2.003.000 1.854.000 1.675.000 1.533.000
Sum langsiktig gjeld 3.347.000 3.571.000 3.792.000 4.006.000 4.159.000
Sum kortsiktig gjeld 1.680.000 72.000 82.000 89.000 2.466.000
Sum gjeld og egenkapital 7.122.000 5.646.000 5.728.000 5.770.000 8.158.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.000 34.000 145.000 3.432.000 3.847.000
Andre inntekter 682.000 682.000 589.000 652.000 3.000
Driftsinntekter 716.000 716.000 735.000 4.084.000 3.850.000
Varekostnad -5.000 -24.000 -46.000 -3.344.000 -2.985.000
Lønninger 83.000 0
Avskrivning -212.000 -209.000 -201.000 -201.000 -199.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -131.000 -110.000 -102.000 -146.000 -168.000
Driftskostnader -348.000 -343.000 -349.000 -3.691.000 -3.352.000
Driftsresultat 368.000 373.000 386.000 394.000 498.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -248.000 -182.000 -157.000 -211.000 -334.000
Finans -248.000 -182.000 -157.000 -211.000 -334.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 93.000 149.000 179.000 143.000 128.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 6.347.000 4.978.000 5.174.000 5.249.000 5.397.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 36.000 52.000 9.000 13.000 17.000
Sum varige driftsmidler 6.383.000 5.029.000 5.183.000 5.262.000 5.414.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 6.383.000 5.029.000 5.183.000 5.262.000 5.414.000
Varebeholdning 2.735.000
Kundefordringer 77.000 12.000 88.000 8.000
Andre fordringer 514.000 15.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 147.000 617.000 517.000 420.000 0
Sum omløpsmidler 738.000 617.000 544.000 508.000 2.742.000
Sum eiendeler 7.121.000 5.646.000 5.727.000 5.770.000 8.156.000
Sum opptjent egenkapital 745.000 653.000 504.000 325.000 183.000
Sum egenkapital 2.095.000 2.003.000 1.854.000 1.675.000 1.533.000
Sum avsetninger til forpliktelser 83.000 82.000 78.000 67.000 52.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.770.000
Sum langsiktig gjeld 3.347.000 3.571.000 3.792.000 4.006.000 4.159.000
Leverandørgjeld 1.596.000 39.000 7.000
Betalbar skatt 26.000 37.000 40.000 25.000 0
Skyldig offentlige avgifter 35.000 42.000 26.000 -333.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 57.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 1.680.000 72.000 82.000 89.000 2.466.000
Sum gjeld og egenkapital 7.122.000 5.646.000 5.728.000 5.770.000 8.158.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -942.000 545.000 462.000 419.000 276.000
Likviditetsgrad 1 0.4 8.6 6.6 5.7 1
Likviditetsgrad 2 0.4 8.6 6.6 5.7 0
Soliditet 29.4 35.5 32.4 29.0 18.8
Resultatgrad 51.4 52.1 52.5 9.6 12.9
Rentedekningsgrad 1.5 2.0 2.5 1.9 1.5
Gjeldsgrad 2.4 1.8 2.1 2.4 4.3
Total kapitalrentabilitet 5.2 6.6 6.7 6.8 6.1
Signatur
17.07.2023
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2023
Normal beretning
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex