Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordlo Vennesla As
Juridisk navn:  Nordlo Vennesla As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38137000
Postboks 121 PM5 4. etasje Hunsøya Fax: 38137001
4701 Vennesla 4700 Vennesla
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 928775305
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 1/25/1977
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Øko Drift As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.42%
Resultat  
  
24.07%
Egenkapital  
  
25.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 43.231.000 38.454.000 39.720.000 39.671.000 36.169.000
Resultat: 4.355.000 3.510.000 4.530.000 9.157.000 4.985.000
Egenkapital: 16.522.000 13.127.000 10.302.000 7.021.000 3.826.000
Regnskap for  Nordlo Vennesla As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 43.231.000 38.454.000 39.720.000 39.671.000 36.169.000
Driftskostnader -38.878.000 -34.819.000 -33.559.000 -30.891.000 -31.323.000
Driftsresultat 4.353.000 3.633.000 6.161.000 8.780.000 4.847.000
Finansinntekter 9.000 22.000 49.000 618.000 264.000
Finanskostnader -6.000 -145.000 -1.680.000 -241.000 -125.000
Finans 3.000 -123.000 -1.631.000 377.000 139.000
Resultat før skatt 4.355.000 3.510.000 4.530.000 9.157.000 4.985.000
Skattekostnad -960.000 -685.000 -1.249.000 -1.962.000 -1.170.000
Årsresultat 3.396.000 2.825.000 3.281.000 7.195.000 3.815.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.586.000 7.757.000 8.159.000 10.330.000 12.882.000
Sum omløpsmidler 17.122.000 12.488.000 12.053.000 15.174.000 9.321.000
Sum eiendeler 24.708.000 20.245.000 20.212.000 25.504.000 22.203.000
Sum opptjent egenkapital 16.322.000 12.927.000 10.102.000 6.821.000 3.626.000
Sum egenkapital 16.522.000 13.127.000 10.302.000 7.021.000 3.826.000
Sum langsiktig gjeld 128.000 2.004.000 3.872.000 5.646.000 8.932.000
Sum kortsiktig gjeld 8.058.000 5.115.000 6.037.000 12.838.000 9.445.000
Sum gjeld og egenkapital 24.708.000 20.246.000 20.211.000 25.505.000 22.203.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.231.000 38.321.000 39.720.000 39.671.000 36.169.000
Andre inntekter 133.000 0 0 0
Driftsinntekter 43.231.000 38.454.000 39.720.000 39.671.000 36.169.000
Varekostnad -17.340.000 -14.081.000 -13.635.000 -13.488.000 -15.836.000
Lønninger -13.810.000 -13.247.000 -13.852.000 -11.672.000 -10.856.000
Avskrivning -1.955.000 -1.531.000 -1.254.000 -1.844.000 -1.016.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.773.000 -5.960.000 -4.818.000 -3.887.000 -3.615.000
Driftskostnader -38.878.000 -34.819.000 -33.559.000 -30.891.000 -31.323.000
Driftsresultat 4.353.000 3.633.000 6.161.000 8.780.000 4.847.000
Finansinntekter 9.000 22.000 49.000 618.000 264.000
Finanskostnader -6.000 -145.000 -1.680.000 -241.000 -125.000
Finans 3.000 -123.000 -1.631.000 377.000 139.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -4.000.000 -3.300.000
Årsresultat 3.396.000 2.825.000 3.281.000 7.195.000 3.815.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 432.000 539.000 647.000 755.000 863.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 3.494.000 3.395.000 3.839.000 4.321.000 4.702.000
Driftsløsøre 3.655.000 3.793.000 3.565.000 3.247.000 1.968.000
Sum varige driftsmidler 7.149.000 7.188.000 7.404.000 7.568.000 6.670.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 29.000 107.000 2.007.000 5.349.000
Sum anleggsmidler 7.586.000 7.757.000 8.159.000 10.330.000 12.882.000
Varebeholdning 371.000 743.000 800.000 849.000 1.085.000
Kundefordringer 3.033.000 2.483.000 5.744.000 7.535.000 3.131.000
Andre fordringer 838.000 490.000 428.000 1.065.000 206.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 10.194.000 8.747.000 5.082.000 5.725.000 4.899.000
Sum omløpsmidler 17.122.000 12.488.000 12.053.000 15.174.000 9.321.000
Sum eiendeler 24.708.000 20.245.000 20.212.000 25.504.000 22.203.000
Sum opptjent egenkapital 16.322.000 12.927.000 10.102.000 6.821.000 3.626.000
Sum egenkapital 16.522.000 13.127.000 10.302.000 7.021.000 3.826.000
Sum avsetninger til forpliktelser 128.000 252.000 230.000 131.000 124.000
Gjeld til kredittinstitutt 98.000 64.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 128.000 2.004.000 3.872.000 5.646.000 8.932.000
Leverandørgjeld 2.753.000 1.275.000 1.897.000 1.348.000 2.947.000
Betalbar skatt 1.090.000 264.000 982.000 1.957.000 1.046.000
Skyldig offentlige avgifter 2.270.000 2.050.000 1.958.000 1.782.000 1.213.000
Utbytte 0 -4.000.000 -3.300.000
Annen kortsiktig gjeld 1.847.000 1.461.000 1.201.000 7.751.000 4.239.000
Sum kortsiktig gjeld 8.058.000 5.115.000 6.037.000 12.838.000 9.445.000
Sum gjeld og egenkapital 24.708.000 20.246.000 20.211.000 25.505.000 22.203.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.064.000 7.373.000 6.016.000 2.336.000 -124.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.4 2 1.2 1
Likviditetsgrad 2 2.1 2.3 1.9 1.1 0.9
Soliditet 66.9 64.8 5 27.5 17.2
Resultatgrad 10.1 9.4 15.5 22.1 13.4
Rentedekningsgrad 725.5 25.1 3.7 36.4 38.8
Gjeldsgrad 0.5 0.5 1 2.6 4.8
Total kapitalrentabilitet 17.7 18.1 30.7 36.8 2
Signatur
01.03.2022
SIGNATUR
MØNSTED MARIUS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Revisor kan ikke uttale seg om årsregnskapet og årsberetningen
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex