Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordnes Dental AS
Juridisk navn:  Nordnes Dental AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55236220
Postboks 1896 Nordnes Nordnesveien 13 Fax: 55233884
5817 Bergen 5005 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 936123503
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 5/11/1987
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.95%
Resultat  
  
-285.76%
Egenkapital  
  
-91.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.686.000 6.608.000 6.559.000 7.247.000 3.590.000
Resultat: -535.000 288.000 -289.000 613.000 -65.000
Egenkapital: 50.000 604.000 385.000 610.000 152.000
Regnskap for  Nordnes Dental AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.686.000 6.608.000 6.559.000 7.247.000 3.590.000
Driftskostnader -6.201.000 -6.310.000 -6.829.000 -6.601.000 -3.626.000
Driftsresultat -515.000 299.000 -271.000 646.000 -35.000
Finansinntekter 1.000 5.000 2.000 2.000 0
Finanskostnader -21.000 -16.000 -21.000 -36.000 -29.000
Finans -20.000 -11.000 -19.000 -34.000 -29.000
Resultat før skatt -535.000 288.000 -289.000 613.000 -65.000
Skattekostnad -19.000 -69.000 64.000 -155.000 4.000
Årsresultat -554.000 219.000 -225.000 458.000 -61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 335.000 571.000 808.000 831.000 449.000
Sum omløpsmidler 839.000 926.000 814.000 1.117.000 650.000
Sum eiendeler 1.174.000 1.497.000 1.622.000 1.948.000 1.099.000
Sum opptjent egenkapital -250.000 304.000 85.000 310.000 -148.000
Sum egenkapital 50.000 604.000 385.000 610.000 152.000
Sum langsiktig gjeld 329.000 154.000 281.000 467.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 795.000 739.000 956.000 870.000 886.000
Sum gjeld og egenkapital 1.174.000 1.497.000 1.622.000 1.947.000 1.100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.686.000 6.608.000 6.559.000 7.247.000 3.567.000
Andre inntekter 0 0 0 0 23.000
Driftsinntekter 5.686.000 6.608.000 6.559.000 7.247.000 3.590.000
Varekostnad -1.230.000 -1.326.000 -1.638.000 -1.814.000 -677.000
Lønninger -3.543.000 -3.653.000 -3.797.000 -3.297.000 -2.060.000
Avskrivning -203.000 -203.000 -191.000 -169.000 -49.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.258.000 -1.128.000 -1.203.000 -1.321.000 -840.000
Driftskostnader -6.201.000 -6.310.000 -6.829.000 -6.601.000 -3.626.000
Driftsresultat -515.000 299.000 -271.000 646.000 -35.000
Finansinntekter 1.000 5.000 2.000 2.000 0
Finanskostnader -21.000 -16.000 -21.000 -36.000 -29.000
Finans -20.000 -11.000 -19.000 -34.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -554.000 219.000 -225.000 458.000 -61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 39.000 177.000 316.000 333.000 0
Sum Immatrielle midler 39.000 196.000 404.000 357.000 142.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 224.000 288.000 352.000 417.000 245.000
Sum varige driftsmidler 224.000 288.000 352.000 417.000 245.000
Sum finansielle anleggsmidler 72.000 87.000 52.000 57.000 62.000
Sum anleggsmidler 335.000 571.000 808.000 831.000 449.000
Varebeholdning 135.000 102.000 80.000 152.000 153.000
Kundefordringer 499.000 462.000 488.000 621.000 370.000
Andre fordringer 33.000 48.000 17.000 97.000 65.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 172.000 314.000 229.000 246.000 62.000
Sum omløpsmidler 839.000 926.000 814.000 1.117.000 650.000
Sum eiendeler 1.174.000 1.497.000 1.622.000 1.948.000 1.099.000
Sum opptjent egenkapital -250.000 304.000 85.000 310.000 -148.000
Sum egenkapital 50.000 604.000 385.000 610.000 152.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 223.000
Sum langsiktig gjeld 329.000 154.000 281.000 467.000 62.000
Leverandørgjeld 151.000 110.000 279.000 214.000 287.000
Betalbar skatt 0 0 0 37.000 0
Skyldig offentlige avgifter 195.000 246.000 277.000 276.000 139.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 449.000 383.000 399.000 343.000 237.000
Sum kortsiktig gjeld 795.000 739.000 956.000 870.000 886.000
Sum gjeld og egenkapital 1.174.000 1.497.000 1.622.000 1.947.000 1.100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.000 187.000 -142.000 247.000 -236.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 0.9 1.3 0.7
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 0.8 1.1 0.6
Soliditet 4.3 40.3 23.7 31.3 13.8
Resultatgrad -9.1 4.5 -4.1 8.9 -1.0
Rentedekningsgrad -24.5 18.7 -12.9 17.9 -1.2
Gjeldsgrad 22.5 1.5 3.2 2.2 6.2
Total kapitalrentabilitet -43.8 20.3 -16.6 33.3 -3.2
Prokurister
08.10.2020
PROKURA
HAMMERSLAND TOFT ARVE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex