Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordnorsk Kunstnersenter
Juridisk navn:  Nordnorsk Kunstnersenter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76066770
Postboks 285 Torget 20 Fax: 76070015
8301 Svolvær 8300 Svolvær
Fylke: Kommune:
Nordland Vågan
Org.nr: 970918256
Aksjekapital: -.201.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 2/1/1979 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Nordnorsk Revisjon As
Regnskapsfører: Adwice Svolvær As
Utvikling:
Omsetning  
  
24.36%
Resultat  
  
-108.36%
Egenkapital  
  
-0.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 13.088.000 10.524.000 17.319.000 12.708.000 14.573.000
Resultat: -24.000 287.000 -97.000 798.000 714.000
Egenkapital: 3.796.000 3.821.000 3.516.000 3.613.000 2.815.000
Regnskap for  Nordnorsk Kunstnersenter
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 13.088.000 10.524.000 17.319.000 12.708.000 14.573.000
Driftskostnader -13.112.000 -10.240.000 -17.408.000 -11.909.000 -13.858.000
Driftsresultat -24.000 284.000 -89.000 799.000 715.000
Finansinntekter 1.000 4.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -9.000 -1.000 0
Finans 3.000 -9.000 -1.000 0
Resultat før skatt -24.000 287.000 -97.000 798.000 714.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -24.000 287.000 -97.000 798.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 846.000 332.000 331.000 383.000 306.000
Sum omløpsmidler 9.219.000 8.051.000 5.047.000 6.779.000 4.597.000
Sum eiendeler 10.065.000 8.383.000 5.378.000 7.162.000 4.903.000
Sum opptjent egenkapital 3.367.000 3.392.000 3.105.000 3.202.000 2.404.000
Sum egenkapital 3.796.000 3.821.000 3.516.000 3.613.000 2.815.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.269.000 4.562.000 1.862.000 3.549.000 2.087.000
Sum gjeld og egenkapital 10.065.000 8.383.000 5.378.000 7.162.000 4.902.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.657.000 11.415.000 17.315.000 12.704.000 14.570.000
Andre inntekter 1.431.000 -891.000 5.000 4.000 3.000
Driftsinntekter 13.088.000 10.524.000 17.319.000 12.708.000 14.573.000
Varekostnad -130.000 -112.000 0 0 0
Lønninger -7.131.000 -5.826.000 0 0 0
Avskrivning -111.000 -38.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.740.000 -4.264.000 -17.408.000 -11.909.000 -13.858.000
Driftskostnader -13.112.000 -10.240.000 -17.408.000 -11.909.000 -13.858.000
Driftsresultat -24.000 284.000 -89.000 799.000 715.000
Finansinntekter 1.000 4.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -9.000 -1.000 0
Finans 3.000 -9.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -24.000 287.000 -97.000 798.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 552.000 0 0 0
Fast eiendom 211.000 224.000 237.000 250.000 263.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 44.000 69.000 94.000 133.000 42.000
Sum varige driftsmidler 294.000 332.000 331.000 383.000 305.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 0 0 1.000
Sum anleggsmidler 846.000 332.000 331.000 383.000 306.000
Varebeholdning 90.000 74.000 80.000 85.000 64.000
Kundefordringer 20.000 66.000 7.000 143.000 97.000
Andre fordringer 330.000 419.000 1.405.000 537.000 462.000
Sum investeringer 1.000 1.000 0
Kasse, bank 8.780.000 7.491.000 3.555.000 6.014.000 3.974.000
Sum omløpsmidler 9.219.000 8.051.000 5.047.000 6.779.000 4.597.000
Sum eiendeler 10.065.000 8.383.000 5.378.000 7.162.000 4.903.000
Sum opptjent egenkapital 3.367.000 3.392.000 3.105.000 3.202.000 2.404.000
Sum egenkapital 3.796.000 3.821.000 3.516.000 3.613.000 2.815.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 670.000 688.000 668.000 845.000 577.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 247.000 220.000 295.000 209.000 213.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.352.000 3.654.000 900.000 2.495.000 1.297.000
Sum kortsiktig gjeld 6.269.000 4.562.000 1.862.000 3.549.000 2.087.000
Sum gjeld og egenkapital 10.065.000 8.383.000 5.378.000 7.162.000 4.902.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.950.000 3.489.000 3.185.000 3.230.000 2.510.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.8 2.7 1.9 2.2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.7 2.7 1.9 2.2
Soliditet 37.7 45.6 65.4 50.4 57.4
Resultatgrad -0.2 2.7 -0.5 6.3 4.9
Rentedekningsgrad -24.0 284.0 -9.9 7
Gjeldsgrad 1.7 1.2 0.5 1 0.7
Total kapitalrentabilitet -0.2 3.4 -1.7 11.2 14.6
Signatur
04.07.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.07.2022
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex