Nordodden Sa
Juridisk navn:  Nordodden Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75776090
Bogveien 43 Fax: 75776099
8288 Bogøy 8288 Bogøy
Fylke: Kommune:
Nordland Steigen
Org.nr: 947402900
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 4/27/1984
Foretakstype: SA
Revisor: Es Revisjon As
Regnskapsfører: Økoråd Nordsalten As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.66%
Resultat  
  
107.57%
Egenkapital  
  
0.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 34.090.000 31.960.000 34.315.000 37.394.000 35.175.000
Resultat: 48.000 -634.000 55.000 725.000 75.000
Egenkapital: 8.125.000 8.098.000 8.752.000 9.017.000 8.373.000
Regnskap for  Nordodden Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 34.090.000 31.960.000 34.315.000 37.394.000 35.175.000
Driftskostnader -33.664.000 -32.179.000 -33.833.000 -36.251.000 -34.702.000
Driftsresultat 424.000 -219.000 482.000 1.144.000 473.000
Finansinntekter 33.000 29.000 7.000 18.000 58.000
Finanskostnader -408.000 -444.000 -434.000 -437.000 -456.000
Finans -375.000 -415.000 -427.000 -419.000 -398.000
Resultat før skatt 48.000 -634.000 55.000 725.000 75.000
Skattekostnad -22.000 -20.000 -20.000 -82.000 -24.000
Årsresultat 27.000 -654.000 35.000 643.000 51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.132.000 7.322.000 7.419.000 7.901.000 7.931.000
Sum omløpsmidler 12.802.000 12.684.000 12.608.000 12.735.000 12.507.000
Sum eiendeler 19.934.000 20.006.000 20.027.000 20.636.000 20.438.000
Sum opptjent egenkapital 8.095.000 8.068.000 8.722.000 8.987.000 8.343.000
Sum egenkapital 8.125.000 8.098.000 8.752.000 9.017.000 8.373.000
Sum langsiktig gjeld 4.500.000 4.732.000 5.176.000 5.614.000 6.050.000
Sum kortsiktig gjeld 7.310.000 7.176.000 6.100.000 6.006.000 6.014.000
Sum gjeld og egenkapital 19.935.000 20.006.000 20.028.000 20.637.000 20.437.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.090.000 31.878.000 34.229.000 37.335.000 35.002.000
Andre inntekter 81.000 86.000 59.000 172.000
Driftsinntekter 34.090.000 31.960.000 34.315.000 37.394.000 35.175.000
Varekostnad -26.891.000 -25.581.000 -27.683.000 -28.255.000 -26.963.000
Lønninger -5.020.000 -4.503.000 -4.170.000 -5.973.000 -5.727.000
Avskrivning -186.000 -201.000 -256.000 -395.000 -337.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.567.000 -1.894.000 -1.724.000 -1.628.000 -1.675.000
Driftskostnader -33.664.000 -32.179.000 -33.833.000 -36.251.000 -34.702.000
Driftsresultat 424.000 -219.000 482.000 1.144.000 473.000
Finansinntekter 33.000 29.000 7.000 18.000 58.000
Finanskostnader -408.000 -444.000 -434.000 -437.000 -456.000
Finans -375.000 -415.000 -427.000 -419.000 -398.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 27.000 -654.000 35.000 643.000 51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 6.499.000 6.618.000 6.736.000 6.840.000 6.824.000
Maskiner anlegg 54.000 33.000 52.000 188.000 227.000
Driftsløsøre 477.000 535.000 524.000 740.000 863.000
Sum varige driftsmidler 7.031.000 7.186.000 7.311.000 7.768.000 7.914.000
Sum finansielle anleggsmidler 101.000 136.000 108.000 133.000 17.000
Sum anleggsmidler 7.132.000 7.322.000 7.419.000 7.901.000 7.931.000
Varebeholdning 7.770.000 7.973.000 7.522.000 8.913.000 8.567.000
Kundefordringer 4.288.000 3.869.000 4.108.000 3.058.000 3.377.000
Andre fordringer 446.000 613.000 809.000 436.000 254.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 298.000 230.000 170.000 328.000 309.000
Sum omløpsmidler 12.802.000 12.684.000 12.608.000 12.735.000 12.507.000
Sum eiendeler 19.934.000 20.006.000 20.027.000 20.636.000 20.438.000
Sum opptjent egenkapital 8.095.000 8.068.000 8.722.000 8.987.000 8.343.000
Sum egenkapital 8.125.000 8.098.000 8.752.000 9.017.000 8.373.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 885.000 1.306.000 2.672.000 2.192.000 2.300.000
Sum langsiktig gjeld 4.500.000 4.732.000 5.176.000 5.614.000 6.050.000
Leverandørgjeld 3.761.000 4.319.000 2.007.000 2.487.000 2.500.000
Betalbar skatt 22.000 20.000 20.000 100.000 37.000
Skyldig offentlige avgifter 467.000 294.000 511.000 369.000 606.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.176.000 1.236.000 890.000 859.000 572.000
Sum kortsiktig gjeld 7.310.000 7.176.000 6.100.000 6.006.000 6.014.000
Sum gjeld og egenkapital 19.935.000 20.006.000 20.028.000 20.637.000 20.437.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.492.000 5.508.000 6.508.000 6.729.000 6.493.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8 2.1 2.1 2.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.8 0.6 0.7
Soliditet 40.8 40.5 43.7 43.7 4
Resultatgrad 1.2 -0.7 1.4 3.1 1.3
Rentedekningsgrad 1.0 -0.5 1.1 2.6 1
Gjeldsgrad 1.5 1.5 1.3 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 2.3 -0.9 2.4 5.6 2.6
Signatur
16.02.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.02.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex