Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordre Gjølstad As
Juridisk navn:  Nordre Gjølstad As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62826777
Gjølstad sund 27 Gjølstad sund 27 Fax: 62829458
2219 Brandval 2219 Brandval
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 951565326
Aksjekapital: 2.950.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 11/3/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.37%
Resultat  
  
-23.23%
Egenkapital  
  
8.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 12.995.000 13.732.000 11.330.000 8.604.000 9.623.000
Resultat: 2.389.000 3.112.000 2.113.000 298.000 1.352.000
Egenkapital: 23.223.000 21.360.000 18.933.000 17.285.000 17.051.000
Regnskap for  Nordre Gjølstad As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 12.995.000 13.732.000 11.330.000 8.604.000 9.623.000
Driftskostnader -10.824.000 -10.852.000 -9.481.000 -8.466.000 -8.392.000
Driftsresultat 2.170.000 2.880.000 1.850.000 139.000 1.230.000
Finansinntekter 248.000 246.000 285.000 173.000 136.000
Finanskostnader -28.000 -15.000 -22.000 -14.000 -14.000
Finans 220.000 231.000 263.000 159.000 122.000
Resultat før skatt 2.389.000 3.112.000 2.113.000 298.000 1.352.000
Skattekostnad -526.000 -685.000 -465.000 -64.000 -317.000
Årsresultat 1.864.000 2.427.000 1.648.000 234.000 1.036.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.915.000 7.826.000 7.052.000 5.479.000 6.273.000
Sum omløpsmidler 18.060.000 17.318.000 14.613.000 13.037.000 13.117.000
Sum eiendeler 25.975.000 25.144.000 21.665.000 18.516.000 19.390.000
Sum opptjent egenkapital 20.273.000 18.410.000 15.983.000 14.335.000 14.101.000
Sum egenkapital 23.223.000 21.360.000 18.933.000 17.285.000 17.051.000
Sum langsiktig gjeld 227.000 1.184.000 143.000 103.000 184.000
Sum kortsiktig gjeld 2.524.000 2.600.000 2.589.000 1.128.000 2.155.000
Sum gjeld og egenkapital 25.974.000 25.144.000 21.665.000 18.516.000 19.390.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.464.000 10.949.000 9.570.000 7.318.000 8.678.000
Andre inntekter 2.531.000 2.782.000 1.761.000 1.286.000 945.000
Driftsinntekter 12.995.000 13.732.000 11.330.000 8.604.000 9.623.000
Varekostnad -1.032.000 -1.385.000 -1.451.000 -1.485.000 -1.332.000
Lønninger -3.253.000 -3.067.000 -2.475.000 -1.980.000 -2.120.000
Avskrivning -1.531.000 -1.242.000 -1.075.000 -944.000 -914.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.008.000 -5.158.000 -4.480.000 -4.057.000 -4.026.000
Driftskostnader -10.824.000 -10.852.000 -9.481.000 -8.466.000 -8.392.000
Driftsresultat 2.170.000 2.880.000 1.850.000 139.000 1.230.000
Finansinntekter 248.000 246.000 285.000 173.000 136.000
Finanskostnader -28.000 -15.000 -22.000 -14.000 -14.000
Finans 220.000 231.000 263.000 159.000 122.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.864.000 2.427.000 1.648.000 234.000 1.036.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.523.000 2.523.000 2.523.000 2.523.000 2.523.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 5.387.000 5.298.000 4.523.000 2.951.000 3.745.000
Sum varige driftsmidler 7.910.000 7.821.000 7.047.000 5.474.000 6.268.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 7.915.000 7.826.000 7.052.000 5.479.000 6.273.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 427.000 161.000 240.000 109.000 151.000
Andre fordringer 200.000 154.000 188.000 196.000 68.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 17.433.000 17.003.000 14.185.000 12.731.000 12.899.000
Sum omløpsmidler 18.060.000 17.318.000 14.613.000 13.037.000 13.117.000
Sum eiendeler 25.975.000 25.144.000 21.665.000 18.516.000 19.390.000
Sum opptjent egenkapital 20.273.000 18.410.000 15.983.000 14.335.000 14.101.000
Sum egenkapital 23.223.000 21.360.000 18.933.000 17.285.000 17.051.000
Sum avsetninger til forpliktelser 227.000 295.000 143.000 103.000 184.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 227.000 1.184.000 143.000 103.000 184.000
Leverandørgjeld 15.000 560.000 867.000 141.000 173.000
Betalbar skatt 594.000 533.000 425.000 146.000 322.000
Skyldig offentlige avgifter 38.000 -67.000 115.000 104.000 489.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.877.000 1.575.000 1.182.000 738.000 1.171.000
Sum kortsiktig gjeld 2.524.000 2.600.000 2.589.000 1.128.000 2.155.000
Sum gjeld og egenkapital 25.974.000 25.144.000 21.665.000 18.516.000 19.390.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.536.000 14.718.000 12.024.000 11.909.000 10.962.000
Likviditetsgrad 1 7.2 6.7 5.6 11.6 6.1
Likviditetsgrad 2 7.2 6.7 5.6 11.6 6.1
Soliditet 89.4 85.0 87.4 93.4 87.9
Resultatgrad 16.7 21.0 16.3 1.6 12.8
Rentedekningsgrad 77.5 192.0 84.1 9.9 87.9
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 9.3 12.4 9.9 1.7 7
Signatur
02.11.2021
SELSKAPET TEGNES AV STYRETS FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER
I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex