Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordre Land Avløserlag Sa
Juridisk navn:  Nordre Land Avløserlag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61116175
Postboks 173 Storgata 30 Fax: 61116001
2870 Dokka 2870 Dokka
Fylke: Kommune:
Innlandet Nordre Land
Org.nr: 971512628
Aksjekapital: 27 NOK
Antall ansatte: 41
Etableringsdato: 12/15/1982
Foretakstype: SA
Revisor: Nilsons Revisjonskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.82%
Resultat  
  
187.5%
Egenkapital  
  
4.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.962.000 8.370.000 8.080.000 7.604.000 8.282.000
Resultat: 23.000 8.000 46.000 -121.000 -118.000
Egenkapital: 522.000 500.000 493.000 448.000 569.000
Regnskap for  Nordre Land Avløserlag Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.962.000 8.370.000 8.080.000 7.604.000 8.282.000
Driftskostnader -6.958.000 -8.378.000 -8.034.000 -7.727.000 -8.402.000
Driftsresultat 4.000 -9.000 45.000 -122.000 -120.000
Finansinntekter 20.000 17.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 -1.000
Finans 19.000 17.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 23.000 8.000 46.000 -121.000 -118.000
Skattekostnad -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Årsresultat 22.000 7.000 45.000 -121.000 -119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.786.000 4.429.000 3.773.000 3.578.000 4.076.000
Sum eiendeler 3.786.000 4.429.000 3.773.000 3.578.000 4.076.000
Sum opptjent egenkapital 495.000 473.000 466.000 421.000 542.000
Sum egenkapital 522.000 500.000 493.000 448.000 569.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.263.000 3.929.000 3.280.000 3.130.000 3.507.000
Sum gjeld og egenkapital 3.785.000 4.429.000 3.773.000 3.578.000 4.076.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.316.000 7.082.000 6.771.000 6.445.000 6.984.000
Andre inntekter 1.645.000 1.288.000 1.309.000 1.159.000 1.297.000
Driftsinntekter 6.962.000 8.370.000 8.080.000 7.604.000 8.282.000
Varekostnad -864.000 -1.095.000 -804.000 -1.049.000 -1.117.000
Lønninger -5.876.000 -7.109.000 -7.021.000 -6.481.000 -7.084.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -218.000 -174.000 -209.000 -197.000 -201.000
Driftskostnader -6.958.000 -8.378.000 -8.034.000 -7.727.000 -8.402.000
Driftsresultat 4.000 -9.000 45.000 -122.000 -120.000
Finansinntekter 20.000 17.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 -1.000
Finans 19.000 17.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 22.000 7.000 45.000 -121.000 -119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.528.000 3.010.000 2.985.000 2.294.000 2.727.000
Andre fordringer 55.000 52.000 48.000 55.000 60.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.202.000 1.367.000 740.000 1.229.000 1.289.000
Sum omløpsmidler 3.786.000 4.429.000 3.773.000 3.578.000 4.076.000
Sum eiendeler 3.786.000 4.429.000 3.773.000 3.578.000 4.076.000
Sum opptjent egenkapital 495.000 473.000 466.000 421.000 542.000
Sum egenkapital 522.000 500.000 493.000 448.000 569.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.093.000 1.376.000 1.015.000 1.297.000 1.397.000
Betalbar skatt 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 903.000 1.220.000 1.049.000 746.000 851.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.267.000 1.332.000 1.215.000 1.087.000 1.258.000
Sum kortsiktig gjeld 3.263.000 3.929.000 3.280.000 3.130.000 3.507.000
Sum gjeld og egenkapital 3.785.000 4.429.000 3.773.000 3.578.000 4.076.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 523.000 500.000 493.000 448.000 569.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2
Soliditet 13.8 11.3 13.1 12.5 1
Resultatgrad 0.1 -0.1 0.6 -1.6 -1.4
Rentedekningsgrad 4.0
Gjeldsgrad 6.3 7.9 6.7 7 6.2
Total kapitalrentabilitet 0.6 0.2 1.2 -3.4 -2.9
Signatur
12.05.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
12.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex