Nordsjøvegen 1840 As
Juridisk navn:  Nordsjøvegen 1840 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Søylandsvegen 76 Nordsjøvegen 1840 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 920432425
Aksjekapital: 650.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Dataplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-55.09%
Resultat  
  
-137.5%
Egenkapital  
  
-110.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 128.000 285.000 201.000 29.000
Resultat: -323.000 -136.000 -105.000 -219.000
Egenkapital: -139.000 -66.000 70.000 175.000
Regnskap for  Nordsjøvegen 1840 As
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 128.000 285.000 201.000 29.000
Driftskostnader -291.000 -282.000 -165.000 -148.000
Driftsresultat -164.000 3.000 35.000 -118.000
Finansinntekter 7.000 4.000 0 0
Finanskostnader -166.000 -142.000 -140.000 -101.000
Finans -159.000 -138.000 -140.000 -101.000
Resultat før skatt -323.000 -136.000 -105.000 -219.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -323.000 -136.000 -105.000 -219.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.260.000 4.578.000 4.684.000 4.775.000
Sum omløpsmidler 1.710.000 39.000 52.000 35.000
Sum eiendeler 6.970.000 4.617.000 4.736.000 4.810.000
Sum opptjent egenkapital -789.000 -466.000 -330.000 -225.000
Sum egenkapital -139.000 -66.000 70.000 175.000
Sum langsiktig gjeld 5.579.000 3.149.000 3.216.000 3.228.000
Sum kortsiktig gjeld 1.530.000 1.534.000 1.449.000 1.406.000
Sum gjeld og egenkapital 6.970.000 4.617.000 4.735.000 4.809.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 128.000 285.000 201.000 29.000
Driftsinntekter 128.000 285.000 201.000 29.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -106.000 -106.000 -106.000 -98.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -185.000 -176.000 -59.000 -50.000
Driftskostnader -291.000 -282.000 -165.000 -148.000
Driftsresultat -164.000 3.000 35.000 -118.000
Finansinntekter 7.000 4.000 0 0
Finanskostnader -166.000 -142.000 -140.000 -101.000
Finans -159.000 -138.000 -140.000 -101.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -323.000 -136.000 -105.000 -219.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 5.260.000 4.578.000 4.684.000 4.775.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.260.000 4.578.000 4.684.000 4.775.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.260.000 4.578.000 4.684.000 4.775.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 16.000
Andre fordringer 113.000 35.000 35.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.597.000 5.000 17.000 19.000
Sum omløpsmidler 1.710.000 39.000 52.000 35.000
Sum eiendeler 6.970.000 4.617.000 4.736.000 4.810.000
Sum opptjent egenkapital -789.000 -466.000 -330.000 -225.000
Sum egenkapital -139.000 -66.000 70.000 175.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.579.000 3.149.000 3.216.000 3.228.000
Leverandørgjeld 163.000 254.000 265.000 252.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 3.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.367.000 1.277.000 1.181.000 1.154.000
Sum kortsiktig gjeld 1.530.000 1.534.000 1.449.000 1.406.000
Sum gjeld og egenkapital 6.970.000 4.617.000 4.735.000 4.809.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 180.000 -1.495.000 -1.397.000 -1.371.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0 0 0
Likviditetsgrad 2 1.1 0 0 0
Soliditet -2.0 -1.4 1.5 3.6
Resultatgrad -128.1 1.1 17.4 -406.9
Rentedekningsgrad -1.0 0 0.3 -1.2
Gjeldsgrad -51.1 66.6 26.5
Total kapitalrentabilitet -2.3 0.2 0.7 -2.5
Signatur
26.08.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.08.2021
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex