Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordsjøvegen 1840 As
Juridisk navn:  Nordsjøvegen 1840 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Søylandsvegen 76 Nordsjøvegen 1840 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 920432425
Aksjekapital: 650.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Dataplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-55.09%
Resultat  
  
-137.5%
Egenkapital  
  
-110.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 128.000 285.000 201.000 29.000
Resultat: -323.000 -136.000 -105.000 -219.000
Egenkapital: -139.000 -66.000 70.000 175.000
Regnskap for  Nordsjøvegen 1840 As
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 128.000 285.000 201.000 29.000
Driftskostnader -291.000 -282.000 -165.000 -148.000
Driftsresultat -164.000 3.000 35.000 -118.000
Finansinntekter 7.000 4.000 0 0
Finanskostnader -166.000 -142.000 -140.000 -101.000
Finans -159.000 -138.000 -140.000 -101.000
Resultat før skatt -323.000 -136.000 -105.000 -219.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -323.000 -136.000 -105.000 -219.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.260.000 4.578.000 4.684.000 4.775.000
Sum omløpsmidler 1.710.000 39.000 52.000 35.000
Sum eiendeler 6.970.000 4.617.000 4.736.000 4.810.000
Sum opptjent egenkapital -789.000 -466.000 -330.000 -225.000
Sum egenkapital -139.000 -66.000 70.000 175.000
Sum langsiktig gjeld 5.579.000 3.149.000 3.216.000 3.228.000
Sum kortsiktig gjeld 1.530.000 1.534.000 1.449.000 1.406.000
Sum gjeld og egenkapital 6.970.000 4.617.000 4.735.000 4.809.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 128.000 285.000 201.000 29.000
Driftsinntekter 128.000 285.000 201.000 29.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -106.000 -106.000 -106.000 -98.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -185.000 -176.000 -59.000 -50.000
Driftskostnader -291.000 -282.000 -165.000 -148.000
Driftsresultat -164.000 3.000 35.000 -118.000
Finansinntekter 7.000 4.000 0 0
Finanskostnader -166.000 -142.000 -140.000 -101.000
Finans -159.000 -138.000 -140.000 -101.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -323.000 -136.000 -105.000 -219.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 5.260.000 4.578.000 4.684.000 4.775.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.260.000 4.578.000 4.684.000 4.775.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.260.000 4.578.000 4.684.000 4.775.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 16.000
Andre fordringer 113.000 35.000 35.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.597.000 5.000 17.000 19.000
Sum omløpsmidler 1.710.000 39.000 52.000 35.000
Sum eiendeler 6.970.000 4.617.000 4.736.000 4.810.000
Sum opptjent egenkapital -789.000 -466.000 -330.000 -225.000
Sum egenkapital -139.000 -66.000 70.000 175.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.579.000 3.149.000 3.216.000 3.228.000
Leverandørgjeld 163.000 254.000 265.000 252.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 3.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.367.000 1.277.000 1.181.000 1.154.000
Sum kortsiktig gjeld 1.530.000 1.534.000 1.449.000 1.406.000
Sum gjeld og egenkapital 6.970.000 4.617.000 4.735.000 4.809.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 180.000 -1.495.000 -1.397.000 -1.371.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0 0 0
Likviditetsgrad 2 1.1 0 0 0
Soliditet -2.0 -1.4 1.5 3.6
Resultatgrad -128.1 1.1 17.4 -406.9
Rentedekningsgrad -1.0 0 0.3 -1.2
Gjeldsgrad -51.1 66.6 26.5
Total kapitalrentabilitet -2.3 0.2 0.7 -2.5
Signatur
26.08.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.08.2021
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex