Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordsjøvegen 1840 As
Juridisk navn:  Nordsjøvegen 1840 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Roslandsvegen 165 Nordsjøvegen 1840 Fax:
4341 Bryne 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 920432425
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
593.1%
Resultat  
  
52.05%
Egenkapital  
  
-60%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 201.000 29.000
Resultat: -105.000 -219.000
Egenkapital: 70.000 175.000
Regnskap for  Nordsjøvegen 1840 As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 201.000 29.000
Driftskostnader -165.000 -148.000
Driftsresultat 35.000 -118.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -140.000 -101.000
Finans -140.000 -101.000
Resultat før skatt -105.000 -219.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -105.000 -219.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.684.000 4.775.000
Sum omløpsmidler 52.000 35.000
Sum eiendeler 4.736.000 4.810.000
Sum opptjent egenkapital -330.000 -225.000
Sum egenkapital 70.000 175.000
Sum langsiktig gjeld 3.216.000 3.228.000
Sum kortsiktig gjeld 1.449.000 1.406.000
Sum gjeld og egenkapital 4.735.000 4.809.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 201.000 29.000
Driftsinntekter 201.000 29.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -106.000 -98.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -59.000 -50.000
Driftskostnader -165.000 -148.000
Driftsresultat 35.000 -118.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -140.000 -101.000
Finans -140.000 -101.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -105.000 -219.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 4.684.000 4.775.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 4.684.000 4.775.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 4.684.000 4.775.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 16.000
Andre fordringer 35.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 17.000 19.000
Sum omløpsmidler 52.000 35.000
Sum eiendeler 4.736.000 4.810.000
Sum opptjent egenkapital -330.000 -225.000
Sum egenkapital 70.000 175.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.216.000 3.228.000
Leverandørgjeld 265.000 252.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.181.000 1.154.000
Sum kortsiktig gjeld 1.449.000 1.406.000
Sum gjeld og egenkapital 4.735.000 4.809.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.397.000 -1.371.000
Likviditetsgrad 1 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1.5 3.6
Resultatgrad 17.4 -406.9
Rentedekningsgrad 0.3 -1.2
Gjeldsgrad 66.6 26.5
Total kapitalrentabilitet 0.7 -2.5
Signatur
23.01.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex