Nordskot Og Grøtøy Vannverk Sa
Juridisk navn:  Nordskot Og Grøtøy Vannverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75779823
Gjerdhågen 4 Gjerdhågen 4 Fax:
8283 Leinesfjord 8283 Leinesfjord
Fylke: Kommune:
Nordland Steigen
Org.nr: 979583532
Aksjekapital: 122.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/25/1961
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Økoråd Nordsalten As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.35%
Resultat  
  
98.68%
Egenkapital  
  
36.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 481.000 403.000 403.000 352.000 512.000
Resultat: 151.000 76.000 82.000 -2.000 206.000
Egenkapital: 561.000 410.000 334.000 252.000 254.000
Regnskap for  Nordskot Og Grøtøy Vannverk Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 481.000 403.000 403.000 352.000 512.000
Driftskostnader -309.000 -317.000 -307.000 -336.000 -285.000
Driftsresultat 172.000 88.000 96.000 15.000 227.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -22.000 -12.000 -13.000 -18.000 -21.000
Finans -22.000 -11.000 -13.000 -18.000 -20.000
Resultat før skatt 151.000 76.000 82.000 -2.000 206.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 151.000 76.000 82.000 -2.000 206.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 760.000 312.000 294.000 319.000 344.000
Sum omløpsmidler 1.346.000 407.000 336.000 252.000 284.000
Sum eiendeler 2.106.000 719.000 630.000 571.000 628.000
Sum opptjent egenkapital 439.000 0 213.000 130.000 133.000
Sum egenkapital 561.000 410.000 334.000 252.000 254.000
Sum langsiktig gjeld 900.000 182.000 211.000 235.000 262.000
Sum kortsiktig gjeld 646.000 126.000 84.000 83.000 111.000
Sum gjeld og egenkapital 2.107.000 718.000 630.000 570.000 628.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 969.000 403.000 403.000 352.000 512.000
Andre inntekter -488.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 481.000 403.000 403.000 352.000 512.000
Varekostnad -28.000 -22.000 -47.000 0 -14.000
Lønninger -119.000 -120.000 -91.000 0 -97.000
Avskrivning -23.000 -25.000 -25.000 0 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -139.000 -150.000 -144.000 -336.000 -149.000
Driftskostnader -309.000 -317.000 -307.000 -336.000 -285.000
Driftsresultat 172.000 88.000 96.000 15.000 227.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -22.000 -12.000 -13.000 -18.000 -21.000
Finans -22.000 -11.000 -13.000 -18.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 151.000 76.000 82.000 -2.000 206.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 713.000 262.000 242.000 265.000 287.000
Maskiner anlegg 29.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 32.000 34.000 36.000 39.000
Sum varige driftsmidler 743.000 294.000 276.000 319.000 326.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 18.000 18.000 0 18.000
Sum anleggsmidler 760.000 312.000 294.000 319.000 344.000
Varebeholdning 29.000 21.000 17.000 23.000 20.000
Kundefordringer 375.000 9.000 14.000 8.000 12.000
Andre fordringer 16.000 14.000 14.000 13.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 926.000 363.000 291.000 208.000 241.000
Sum omløpsmidler 1.346.000 407.000 336.000 252.000 284.000
Sum eiendeler 2.106.000 719.000 630.000 571.000 628.000
Sum opptjent egenkapital 439.000 0 213.000 130.000 133.000
Sum egenkapital 561.000 410.000 334.000 252.000 254.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 900.000 182.000 211.000 235.000 262.000
Leverandørgjeld 696.000 58.000 4.000 17.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -73.000 53.000 60.000 47.000 87.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.000 14.000 21.000 19.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 646.000 126.000 84.000 83.000 111.000
Sum gjeld og egenkapital 2.107.000 718.000 630.000 570.000 628.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 700.000 281.000 252.000 169.000 173.000
Likviditetsgrad 1 2 3.2 4 3 2.6
Likviditetsgrad 2 2 3.1 3.8 2.8 2.4
Soliditet 26.6 57.1 53.1 44.2 40.5
Resultatgrad 35.8 21.8 23.8 4.3 44.3
Rentedekningsgrad 7.8 7.3 7.4 0.8 10.9
Gjeldsgrad 2.8 0.8 0.9 1.3 1.5
Total kapitalrentabilitet 8.2 12.4 15.3 2.6 36.4
Signatur
09.07.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex