Nordstrand Kobber & Blikk As
Juridisk navn:  Nordstrand Kobber & Blikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69317990
Postboks 337 Freskoveien 16 Fax: 69317904
1601 Fredrikstad 1605 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 979693621
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/1/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Re-visjon As
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.75%
Resultat  
  
979.66%
Egenkapital  
  
29.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.621.000 5.623.000 7.153.000 6.742.000 6.080.000
Resultat: 637.000 59.000 368.000 448.000 517.000
Egenkapital: 2.183.000 1.681.000 1.635.000 1.361.000 1.038.000
Regnskap for  Nordstrand Kobber & Blikk As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.621.000 5.623.000 7.153.000 6.742.000 6.080.000
Driftskostnader -6.024.000 -5.577.000 -6.798.000 -6.305.000 -5.565.000
Driftsresultat 597.000 47.000 356.000 437.000 515.000
Finansinntekter 44.000 17.000 17.000 16.000 6.000
Finanskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -4.000 -4.000
Finans 39.000 12.000 12.000 12.000 2.000
Resultat før skatt 637.000 59.000 368.000 448.000 517.000
Skattekostnad -134.000 -14.000 -93.000 -125.000 -145.000
Årsresultat 503.000 45.000 274.000 323.000 372.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 549.000 890.000 912.000 961.000 848.000
Sum omløpsmidler 2.910.000 1.781.000 1.986.000 1.633.000 1.438.000
Sum eiendeler 3.459.000 2.671.000 2.898.000 2.594.000 2.286.000
Sum opptjent egenkapital 2.083.000 1.581.000 1.535.000 1.261.000 938.000
Sum egenkapital 2.183.000 1.681.000 1.635.000 1.361.000 1.038.000
Sum langsiktig gjeld 23.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.253.000 990.000 1.262.000 1.233.000 1.248.000
Sum gjeld og egenkapital 3.459.000 2.671.000 2.897.000 2.594.000 2.286.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.422.000 5.623.000 7.153.000 6.742.000 6.079.000
Andre inntekter 199.000 0 0 0 1.000
Driftsinntekter 6.621.000 5.623.000 7.153.000 6.742.000 6.080.000
Varekostnad -1.708.000 -1.457.000 -2.106.000 -2.091.000 -1.567.000
Lønninger -3.136.000 -3.221.000 -3.651.000 -3.073.000 -3.031.000
Avskrivning -54.000 -42.000 -53.000 -54.000 -54.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.126.000 -857.000 -988.000 -1.087.000 -913.000
Driftskostnader -6.024.000 -5.577.000 -6.798.000 -6.305.000 -5.565.000
Driftsresultat 597.000 47.000 356.000 437.000 515.000
Finansinntekter 44.000 17.000 17.000 16.000 6.000
Finanskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -4.000 -4.000
Finans 39.000 12.000 12.000 12.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 503.000 45.000 274.000 323.000 372.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 112.000 125.000 135.000 124.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 133.000 175.000 64.000
Driftsløsøre 69.000 113.000 0 11.000 34.000
Sum varige driftsmidler 69.000 113.000 133.000 186.000 98.000
Sum finansielle anleggsmidler 480.000 666.000 653.000 640.000 626.000
Sum anleggsmidler 549.000 890.000 912.000 961.000 848.000
Varebeholdning 148.000 109.000 82.000 74.000 83.000
Kundefordringer 527.000 693.000 1.044.000 319.000 405.000
Andre fordringer 160.000 132.000 134.000 178.000 207.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.075.000 847.000 726.000 1.063.000 743.000
Sum omløpsmidler 2.910.000 1.781.000 1.986.000 1.633.000 1.438.000
Sum eiendeler 3.459.000 2.671.000 2.898.000 2.594.000 2.286.000
Sum opptjent egenkapital 2.083.000 1.581.000 1.535.000 1.261.000 938.000
Sum egenkapital 2.183.000 1.681.000 1.635.000 1.361.000 1.038.000
Sum avsetninger til forpliktelser 23.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.000 7.000 7.000 7.000
Sum langsiktig gjeld 23.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 306.000 195.000 231.000 297.000 345.000
Betalbar skatt 0 84.000 136.000 143.000
Skyldig offentlige avgifter 493.000 354.000 478.000 366.000 372.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 454.000 434.000 463.000 427.000 381.000
Sum kortsiktig gjeld 1.253.000 990.000 1.262.000 1.233.000 1.248.000
Sum gjeld og egenkapital 3.459.000 2.671.000 2.897.000 2.594.000 2.286.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.657.000 791.000 724.000 400.000 190.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.8 1.6 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 2.2 1.7 1.5 1.3 1.1
Soliditet 63.1 62.9 56.4 52.5 45.4
Resultatgrad 9.0 0.8 5 6.5 8.5
Rentedekningsgrad 119.4 9.4 71.2 109.3 128.8
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.8 0.9 1.2
Total kapitalrentabilitet 18.5 2.4 12.9 17.5 22.8
Signatur
25.10.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
25.10.2013
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex