Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordtømme Accounting Services As
Juridisk navn:  Nordtømme Accounting Services As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67829160
Postboks 2 c/o Tor Olav Nordtømme Otto Ruges vei 53A Fax: 67829166
1324 Lysaker 1361 Østerås
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 985298831
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/9/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Abc Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.15%
Resultat  
  
462.67%
Egenkapital  
  
39.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 716.000 650.000 573.000 470.000 691.000
Resultat: 422.000 75.000 -13.000 -141.000 144.000
Egenkapital: 102.000 73.000 15.000 28.000 138.000
Regnskap for  Nordtømme Accounting Services As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 716.000 650.000 573.000 470.000 691.000
Driftskostnader -294.000 -571.000 -585.000 -607.000 -544.000
Driftsresultat 422.000 79.000 -11.000 -137.000 148.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -2.000 -4.000 -4.000
Finans -4.000 -2.000 -4.000 -4.000
Resultat før skatt 422.000 75.000 -13.000 -141.000 144.000
Skattekostnad -93.000 -16.000 0 31.000 -38.000
Årsresultat 329.000 58.000 -13.000 -110.000 106.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.000 60.000 60.000 28.000
Sum omløpsmidler 492.000 327.000 189.000 256.000 384.000
Sum eiendeler 492.000 371.000 249.000 316.000 412.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 -27.000 -85.000 -72.000 38.000
Sum egenkapital 102.000 73.000 15.000 28.000 138.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 390.000 298.000 234.000 288.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 492.000 371.000 249.000 316.000 413.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 716.000 650.000 573.000 470.000 691.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 716.000 650.000 573.000 470.000 691.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -221.000 -511.000 -537.000 -560.000 -486.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -73.000 -60.000 -48.000 -47.000 -58.000
Driftskostnader -294.000 -571.000 -585.000 -607.000 -544.000
Driftsresultat 422.000 79.000 -11.000 -137.000 148.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -2.000 -4.000 -4.000
Finans -4.000 -2.000 -4.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -300.000 0 0 0 0
Årsresultat 329.000 58.000 -13.000 -110.000 106.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 44.000 60.000 60.000 28.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 44.000 60.000 60.000 28.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 171.000 140.000 97.000 154.000 236.000
Andre fordringer 60.000 0 22.000 35.000 80.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 261.000 187.000 70.000 66.000 69.000
Sum omløpsmidler 492.000 327.000 189.000 256.000 384.000
Sum eiendeler 492.000 371.000 249.000 316.000 412.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 -27.000 -85.000 -72.000 38.000
Sum egenkapital 102.000 73.000 15.000 28.000 138.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 49.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 108.000 145.000 151.000 173.000
Utbytte -300.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.000 190.000 89.000 137.000 103.000
Sum kortsiktig gjeld 390.000 298.000 234.000 288.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 492.000 371.000 249.000 316.000 413.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 102.000 29.000 -45.000 -32.000 109.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 0.8 0.9 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 0.8 0.9 1.4
Soliditet 20.7 19.7 6 8.9 33.4
Resultatgrad 58.9 12.2 -1.9 -29.1 21.4
Rentedekningsgrad 19.8 -5.5 -34.3 3
Gjeldsgrad 3.8 4.1 15.6 10.3 2
Total kapitalrentabilitet 85.8 21.3 -4.4 -43.4 35.8
Signatur
12.08.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex