Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordubb Studios AS
Juridisk navn:  Nordubb Studios AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22389170
Postboks 114, Torshov Bygg A1 Sandakerveien 24C Fax: 22353870
0412 Oslo 473 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971183020
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 5/9/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS
Regnskapsfører: Marit Nestås Aut Regnskapsfører
Utvikling:
Omsetning  
  
23.28%
Resultat  
  
59.97%
Egenkapital  
  
-31.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 18.431.000 14.950.000 18.136.000 13.506.000 15.688.000
Resultat: 3.201.000 2.001.000 3.598.000 1.698.000 2.280.000
Egenkapital: 3.267.000 4.770.000 3.209.000 1.405.000 1.349.000
Regnskap for  Nordubb Studios AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 18.431.000 14.950.000 18.136.000 13.506.000 15.688.000
Driftskostnader -15.085.000 -12.681.000 -14.556.000 -11.724.000 -13.381.000
Driftsresultat 3.346.000 2.269.000 3.580.000 1.781.000 2.306.000
Finansinntekter 6.000 7.000 30.000 2.000 3.000
Finanskostnader -151.000 -275.000 -12.000 -85.000 -30.000
Finans -145.000 -268.000 18.000 -83.000 -27.000
Resultat før skatt 3.201.000 2.001.000 3.598.000 1.698.000 2.280.000
Skattekostnad -704.000 -440.000 -794.000 -392.000 -549.000
Årsresultat 2.497.000 1.561.000 2.804.000 1.306.000 1.730.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 439.000 483.000 530.000 162.000 139.000
Sum omløpsmidler 8.238.000 6.993.000 6.800.000 5.141.000 4.882.000
Sum eiendeler 8.677.000 7.476.000 7.330.000 5.303.000 5.021.000
Sum opptjent egenkapital 3.167.000 4.670.000 3.109.000 1.305.000 1.249.000
Sum egenkapital 3.267.000 4.770.000 3.209.000 1.405.000 1.349.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.411.000 2.706.000 4.120.000 3.897.000 3.672.000
Sum gjeld og egenkapital 8.678.000 7.476.000 7.329.000 5.302.000 5.021.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.431.000 14.950.000 17.759.000 13.506.000 15.688.000
Andre inntekter 377.000 0 0
Driftsinntekter 18.431.000 14.950.000 18.136.000 13.506.000 15.688.000
Varekostnad -3.738.000 -2.994.000 -2.766.000 -2.112.000 -3.355.000
Lønninger -9.532.000 -8.160.000 -10.081.000 -8.220.000 -8.649.000
Avskrivning -167.000 -145.000 -130.000 -42.000 -65.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.648.000 -1.382.000 -1.579.000 -1.350.000 -1.312.000
Driftskostnader -15.085.000 -12.681.000 -14.556.000 -11.724.000 -13.381.000
Driftsresultat 3.346.000 2.269.000 3.580.000 1.781.000 2.306.000
Finansinntekter 6.000 7.000 30.000 2.000 3.000
Finanskostnader -151.000 -275.000 -12.000 -85.000 -30.000
Finans -145.000 -268.000 18.000 -83.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -1.000.000 -1.250.000 -900.000
Årsresultat 2.497.000 1.561.000 2.804.000 1.306.000 1.730.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 28.000 24.000 25.000 31.000 39.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 401.000 422.000 469.000 96.000 66.000
Sum varige driftsmidler 401.000 422.000 469.000 96.000 66.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 37.000 35.000 35.000 35.000
Sum anleggsmidler 439.000 483.000 530.000 162.000 139.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 4.791.000 2.865.000 3.793.000 2.757.000 2.444.000
Andre fordringer 45.000 38.000 42.000 172.000 77.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.403.000 4.089.000 2.964.000 2.211.000 2.362.000
Sum omløpsmidler 8.238.000 6.993.000 6.800.000 5.141.000 4.882.000
Sum eiendeler 8.677.000 7.476.000 7.330.000 5.303.000 5.021.000
Sum opptjent egenkapital 3.167.000 4.670.000 3.109.000 1.305.000 1.249.000
Sum egenkapital 3.267.000 4.770.000 3.209.000 1.405.000 1.349.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 776.000 426.000 451.000 10.000 40.000
Betalbar skatt 708.000 439.000 788.000 385.000 547.000
Skyldig offentlige avgifter 1.012.000 1.036.000 892.000 898.000 797.000
Utbytte -2.000.000 -1.000.000 -1.250.000 -900.000
Annen kortsiktig gjeld 2.914.000 805.000 1.990.000 2.604.000 2.288.000
Sum kortsiktig gjeld 5.411.000 2.706.000 4.120.000 3.897.000 3.672.000
Sum gjeld og egenkapital 8.678.000 7.476.000 7.329.000 5.302.000 5.021.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.827.000 4.287.000 2.680.000 1.244.000 1.210.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2.6 1.7 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.5 2.6 1.7 1.3 1.3
Soliditet 37.6 63.8 43.8 26.5 26.9
Resultatgrad 18.2 15.2 19.7 13.2 14.7
Rentedekningsgrad 22.2 8.3 298.3 2 76.9
Gjeldsgrad 1.7 0.6 1.3 2.8 2.7
Total kapitalrentabilitet 38.6 30.4 49.3 33.6 4
Signatur
07.04.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
07.04.2017
Daglig leder og styrets leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex