Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordvegen Legesenter AS
Juridisk navn:  Nordvegen Legesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52838680
Grensegaten 1 Grensegaten 1 Fax:
4250 Kopervik 4250 Kopervik
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 994203959
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/20/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.71%
Resultat  
  
-4.96%
Egenkapital  
  
17.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.223.000 3.138.000 2.362.000 2.112.000 2.119.000
Resultat: 115.000 121.000 -257.000 -281.000 288.000
Egenkapital: 566.000 480.000 399.000 651.000 867.000
Regnskap for  Nordvegen Legesenter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.223.000 3.138.000 2.362.000 2.112.000 2.119.000
Driftskostnader -3.108.000 -3.016.000 -2.525.000 -2.393.000 -1.833.000
Driftsresultat 115.000 121.000 -163.000 -280.000 286.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader 0 -1.000 -94.000 -2.000 -1.000
Finans 0 -1.000 -94.000 -1.000 1.000
Resultat før skatt 115.000 121.000 -257.000 -281.000 288.000
Skattekostnad -30.000 -39.000 5.000 65.000 -26.000
Årsresultat 85.000 82.000 -252.000 -216.000 262.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 73.000 120.000 165.000 274.000 317.000
Sum omløpsmidler 823.000 773.000 579.000 574.000 681.000
Sum eiendeler 896.000 893.000 744.000 848.000 998.000
Sum opptjent egenkapital 348.000 262.000 181.000 433.000 649.000
Sum egenkapital 566.000 480.000 399.000 651.000 867.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 6.000
Sum kortsiktig gjeld 330.000 414.000 345.000 197.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 896.000 894.000 744.000 848.000 999.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.223.000 3.106.000 2.359.000 2.112.000 2.111.000
Andre inntekter 0 31.000 3.000 1.000 8.000
Driftsinntekter 3.223.000 3.138.000 2.362.000 2.112.000 2.119.000
Varekostnad 0 0 0 -54.000 -63.000
Lønninger -1.858.000 -1.747.000 -1.336.000 -1.215.000 -1.119.000
Avskrivning -16.000 -12.000 -92.000 -35.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.234.000 -1.257.000 -1.097.000 -1.089.000 -617.000
Driftskostnader -3.108.000 -3.016.000 -2.525.000 -2.393.000 -1.833.000
Driftsresultat 115.000 121.000 -163.000 -280.000 286.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader 0 -1.000 -94.000 -2.000 -1.000
Finans 0 -1.000 -94.000 -1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 85.000 82.000 -252.000 -216.000 262.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 25.000 64.000 59.000 0
Fast eiendom 15.000 17.000 20.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 41.000 55.000 46.000 91.000 126.000
Sum varige driftsmidler 56.000 72.000 66.000 91.000 126.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 24.000 35.000 124.000 191.000
Sum anleggsmidler 73.000 120.000 165.000 274.000 317.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 12.000 66.000 40.000 223.000 205.000
Andre fordringer 75.000 77.000 42.000 29.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 736.000 631.000 497.000 321.000 459.000
Sum omløpsmidler 823.000 773.000 579.000 574.000 681.000
Sum eiendeler 896.000 893.000 744.000 848.000 998.000
Sum opptjent egenkapital 348.000 262.000 181.000 433.000 649.000
Sum egenkapital 566.000 480.000 399.000 651.000 867.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 6.000
Leverandørgjeld 33.000 131.000 45.000 22.000 -10.000
Betalbar skatt 10.000 0 0 0 28.000
Skyldig offentlige avgifter 103.000 118.000 141.000 76.000 47.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 184.000 164.000 159.000 100.000 61.000
Sum kortsiktig gjeld 330.000 414.000 345.000 197.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 896.000 894.000 744.000 848.000 999.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 493.000 359.000 234.000 377.000 555.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.9 1.7 2.9 5.4
Likviditetsgrad 2 2.5 1.9 1.7 2.9 5.4
Soliditet 63.2 53.7 53.6 76.8 86.8
Resultatgrad 3.6 3.9 -6.9 -13.3 13.5
Rentedekningsgrad 1 -1.7 2
Gjeldsgrad 0.6 0.9 0.9 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 12.8 13.5 -21.9 -32.9 28.8
Signatur
08.07.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
SKARET MATHISEN MABEL
SIGNATUR HVER FOR SEG
Prokurister
06.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex