Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordverk Norge AS
Juridisk navn:  Nordverk Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22220090
Lilleakerveien 31 Lilleakerveien 31 Fax: 22220405
0283 Oslo 283 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 937725124
Aksjekapital: 101.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 7/9/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Intunor Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.19%
Resultat  
  
-84.7%
Egenkapital  
  
3.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 60.204.000 75.434.000 41.124.000 39.842.000 38.682.000
Resultat: 696.000 4.548.000 1.340.000 2.516.000 1.929.000
Egenkapital: 6.225.000 5.999.000 3.772.000 3.796.000 2.100.000
Regnskap for  Nordverk Norge AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 60.204.000 75.434.000 41.124.000 39.842.000 38.682.000
Driftskostnader -58.897.000 -70.805.000 -39.706.000 -37.049.000 -37.122.000
Driftsresultat 1.305.000 4.627.000 1.419.000 2.793.000 1.560.000
Finansinntekter 263.000 481.000 219.000 87.000 451.000
Finanskostnader -873.000 -561.000 -298.000 -364.000 -82.000
Finans -610.000 -80.000 -79.000 -277.000 369.000
Resultat før skatt 696.000 4.548.000 1.340.000 2.516.000 1.929.000
Skattekostnad -131.000 -918.000 0 -536.000 -309.000
Årsresultat 565.000 3.630.000 1.340.000 1.980.000 1.620.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 385.000 372.000 89.000 50.000 50.000
Sum omløpsmidler 18.238.000 21.805.000 11.365.000 14.150.000 7.310.000
Sum eiendeler 18.623.000 22.177.000 11.454.000 14.200.000 7.360.000
Sum opptjent egenkapital 6.105.000 5.879.000 3.652.000 3.676.000 1.980.000
Sum egenkapital 6.225.000 5.999.000 3.772.000 3.796.000 2.100.000
Sum langsiktig gjeld 36.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.398.000 16.142.000 7.682.000 10.404.000 5.260.000
Sum gjeld og egenkapital 18.623.000 22.177.000 11.454.000 14.200.000 7.360.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 60.104.000 75.434.000 41.124.000 39.842.000 38.682.000
Andre inntekter 99.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 60.204.000 75.434.000 41.124.000 39.842.000 38.682.000
Varekostnad -45.332.000 -54.187.000 -29.993.000 -26.545.000 -27.240.000
Lønninger -8.204.000 -10.526.000 -6.353.000 -6.762.000 -6.547.000
Avskrivning -63.000 -68.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.298.000 -6.024.000 -3.360.000 -3.742.000 -3.335.000
Driftskostnader -58.897.000 -70.805.000 -39.706.000 -37.049.000 -37.122.000
Driftsresultat 1.305.000 4.627.000 1.419.000 2.793.000 1.560.000
Finansinntekter 263.000 481.000 219.000 87.000 451.000
Finanskostnader -873.000 -561.000 -298.000 -364.000 -82.000
Finans -610.000 -80.000 -79.000 -277.000 369.000
Konsernbidrag -2.026.000 -1.364.000 -285.000 -524.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 565.000 3.630.000 1.340.000 1.980.000 1.620.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 56.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 228.000 270.000 50.000 50.000 50.000
Sum varige driftsmidler 228.000 270.000 50.000 50.000 50.000
Sum finansielle anleggsmidler 101.000 102.000 39.000 0 0
Sum anleggsmidler 385.000 372.000 89.000 50.000 50.000
Varebeholdning 979.000 1.750.000 433.000 455.000 433.000
Kundefordringer 4.913.000 8.716.000 3.969.000 5.238.000 3.051.000
Andre fordringer 3.032.000 3.121.000 3.108.000 377.000 351.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.313.000 8.218.000 3.855.000 8.080.000 3.474.000
Sum omløpsmidler 18.238.000 21.805.000 11.365.000 14.150.000 7.310.000
Sum eiendeler 18.623.000 22.177.000 11.454.000 14.200.000 7.360.000
Sum opptjent egenkapital 6.105.000 5.879.000 3.652.000 3.676.000 1.980.000
Sum egenkapital 6.225.000 5.999.000 3.772.000 3.796.000 2.100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 36.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 36.000 0 0 0
Leverandørgjeld 6.271.000 3.865.000 1.751.000 5.836.000 2.508.000
Betalbar skatt 60.000 12.000 0 536.000 309.000
Skyldig offentlige avgifter 2.590.000 2.668.000 1.423.000 2.192.000 1.162.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.477.000 9.597.000 4.508.000 1.840.000 1.280.000
Sum kortsiktig gjeld 12.398.000 16.142.000 7.682.000 10.404.000 5.260.000
Sum gjeld og egenkapital 18.623.000 22.177.000 11.454.000 14.200.000 7.360.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.840.000 5.663.000 3.683.000 3.746.000 2.050.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.5 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 1.4 1.3 1.3
Soliditet 33.4 27.1 32.9 26.7 28.5
Resultatgrad 2.2 6.1 3.5 7 4
Rentedekningsgrad 1.5 8.2 4.8 7.7 1
Gjeldsgrad 2.0 2.7 2 2.7 2.5
Total kapitalrentabilitet 8.4 2 14.3 20.3 27.3
Signatur
07.06.2022
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex