Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordvest Kommunikasjon Nor AS
Juridisk navn:  Nordvest Kommunikasjon Nor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71294794
Hjortavegen 35 Hjortavegen 35 Fax: 71294790
6633 Gjemnes 6633 Gjemnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Gjemnes
Org.nr: 989975811
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/15/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nordvest As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.89%
Resultat  
  
155.38%
Egenkapital  
  
82.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 392.000 450.000 626.000 903.000 1.301.000
Resultat: 36.000 -65.000 71.000 105.000 -75.000
Egenkapital: 82.000 45.000 110.000 39.000 -66.000
Regnskap for  Nordvest Kommunikasjon Nor AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 392.000 450.000 626.000 903.000 1.301.000
Driftskostnader -357.000 -517.000 -555.000 -800.000 -1.379.000
Driftsresultat 35.000 -66.000 71.000 103.000 -78.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 2.000 2.000 0 2.000 2.000
Resultat før skatt 36.000 -65.000 71.000 105.000 -75.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 36.000 -65.000 71.000 105.000 -75.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 13.000 18.000 26.000 0
Sum omløpsmidler 210.000 143.000 192.000 246.000 302.000
Sum eiendeler 219.000 156.000 210.000 272.000 302.000
Sum opptjent egenkapital -28.000 -65.000 0 -71.000 -176.000
Sum egenkapital 82.000 45.000 110.000 39.000 -66.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 138.000 110.000 100.000 233.000 368.000
Sum gjeld og egenkapital 220.000 155.000 210.000 272.000 302.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 392.000 450.000 582.000 903.000 1.301.000
Andre inntekter 44.000 0 0
Driftsinntekter 392.000 450.000 626.000 903.000 1.301.000
Varekostnad -132.000 -150.000 -219.000 -173.000 -371.000
Lønninger -71.000 -159.000 -162.000 -447.000 -853.000
Avskrivning -4.000 -6.000 -8.000 -1.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -150.000 -202.000 -166.000 -179.000 -155.000
Driftskostnader -357.000 -517.000 -555.000 -800.000 -1.379.000
Driftsresultat 35.000 -66.000 71.000 103.000 -78.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 2.000 2.000 0 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 36.000 -65.000 71.000 105.000 -75.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 13.000 18.000 26.000 0
Sum varige driftsmidler 9.000 13.000 18.000 26.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.000 13.000 18.000 26.000 0
Varebeholdning 80.000 82.000 70.000 81.000 67.000
Kundefordringer 85.000 31.000 104.000 174.000
Andre fordringer 4.000 3.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 45.000 56.000 87.000 61.000 61.000
Sum omløpsmidler 210.000 143.000 192.000 246.000 302.000
Sum eiendeler 219.000 156.000 210.000 272.000 302.000
Sum opptjent egenkapital -28.000 -65.000 0 -71.000 -176.000
Sum egenkapital 82.000 45.000 110.000 39.000 -66.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 31.000 4.000 -4.000 0 8.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 10.000 8.000 22.000 70.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 88.000 96.000 97.000 210.000 290.000
Sum kortsiktig gjeld 138.000 110.000 100.000 233.000 368.000
Sum gjeld og egenkapital 220.000 155.000 210.000 272.000 302.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 72.000 33.000 92.000 13.000 -66.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.9 1.1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.9 0.6 1.2 0.7 0.6
Soliditet 37.3 29.0 52.4 14.3 -21.9
Resultatgrad 8.9 -14.7 11.3 11.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.7 2.4 0.9 6 -5.6
Total kapitalrentabilitet 16.8 -41.3 33.8 38.6 -25.2
Signatur
26.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.05.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex