Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norex AS
Juridisk navn:  Norex AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66774380
Fekjan 7 Fekjan 7 Fax: 66845533
1378 Nesbru 1378 Nesbru
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 961574854
Aksjekapital: 480.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/29/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Systemrevisjon As
Regnskapsfører: Saga Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.22%
Resultat  
  
-120.79%
Egenkapital  
  
-16.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 15.153.000 22.357.000 22.380.000 19.053.000 17.545.000
Resultat: -499.000 2.400.000 1.932.000 1.839.000 743.000
Egenkapital: 1.914.000 2.305.000 1.440.000 1.442.000 1.037.000
Regnskap for  Norex AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 15.153.000 22.357.000 22.380.000 19.053.000 17.545.000
Driftskostnader -15.662.000 -19.992.000 -20.454.000 -17.228.000 -16.827.000
Driftsresultat -509.000 2.366.000 1.926.000 1.826.000 718.000
Finansinntekter 10.000 36.000 12.000 14.000 27.000
Finanskostnader -1.000 -7.000 -1.000 -2.000
Finans 10.000 35.000 5.000 13.000 25.000
Resultat før skatt -499.000 2.400.000 1.932.000 1.839.000 743.000
Skattekostnad 109.000 -536.000 -434.000 -434.000 -186.000
Årsresultat -391.000 1.864.000 1.498.000 1.406.000 557.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 109.000 3.000 4.000 11.000
Sum omløpsmidler 4.442.000 6.659.000 6.614.000 7.057.000 4.377.000
Sum eiendeler 4.551.000 6.659.000 6.617.000 7.061.000 4.388.000
Sum opptjent egenkapital 1.434.000 1.825.000 960.000 962.000 557.000
Sum egenkapital 1.914.000 2.305.000 1.440.000 1.442.000 1.037.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.636.000 4.355.000 5.177.000 5.619.000 3.352.000
Sum gjeld og egenkapital 4.550.000 6.660.000 6.617.000 7.061.000 4.389.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.153.000 22.357.000 22.380.000 19.053.000 17.545.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 15.153.000 22.357.000 22.380.000 19.053.000 17.545.000
Varekostnad -9.162.000 -13.390.000 -13.665.000 -10.555.000 -9.699.000
Lønninger -5.095.000 -4.915.000 -5.176.000 -4.930.000 -5.546.000
Avskrivning 0 -8.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.405.000 -1.687.000 -1.613.000 -1.735.000 -1.566.000
Driftskostnader -15.662.000 -19.992.000 -20.454.000 -17.228.000 -16.827.000
Driftsresultat -509.000 2.366.000 1.926.000 1.826.000 718.000
Finansinntekter 10.000 36.000 12.000 14.000 27.000
Finanskostnader -1.000 -7.000 -1.000 -2.000
Finans 10.000 35.000 5.000 13.000 25.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -1.500.000 -1.000.000 0
Årsresultat -391.000 1.864.000 1.498.000 1.406.000 557.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 109.000 3.000 4.000 3.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 8.000
Sum varige driftsmidler 0 0 8.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 109.000 3.000 4.000 11.000
Varebeholdning 356.000 554.000 483.000 413.000 356.000
Kundefordringer 2.304.000 2.974.000 2.484.000 4.911.000 2.006.000
Andre fordringer 38.000 7.000 40.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.782.000 3.093.000 3.640.000 1.693.000 2.002.000
Sum omløpsmidler 4.442.000 6.659.000 6.614.000 7.057.000 4.377.000
Sum eiendeler 4.551.000 6.659.000 6.617.000 7.061.000 4.388.000
Sum opptjent egenkapital 1.434.000 1.825.000 960.000 962.000 557.000
Sum egenkapital 1.914.000 2.305.000 1.440.000 1.442.000 1.037.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.273.000 1.316.000 1.499.000 2.359.000 1.859.000
Betalbar skatt 533.000 433.000 434.000 186.000
Skyldig offentlige avgifter 863.000 973.000 1.233.000 1.390.000 781.000
Utbytte -1.000.000 -1.500.000 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 500.000 533.000 512.000 436.000 526.000
Sum kortsiktig gjeld 2.636.000 4.355.000 5.177.000 5.619.000 3.352.000
Sum gjeld og egenkapital 4.550.000 6.660.000 6.617.000 7.061.000 4.389.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.806.000 2.304.000 1.437.000 1.438.000 1.025.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.5 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1.4 1.2 1.2 1.2
Soliditet 42.1 34.6 21.8 20.4 23.6
Resultatgrad -3.4 10.6 8.6 9.6 4.1
Rentedekningsgrad 2.366.0 275.1 1 3
Gjeldsgrad 1.4 1.9 3.6 3.9 3.2
Total kapitalrentabilitet -11.0 36.1 29.3 26.1 1
Signatur
26.02.2016
STYRET.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex