Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norge Bygg As
Juridisk navn:  Norge Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kirkeveien 7B Å-veien 53 Fax:
1363 Høvik 8392 Sørvågen
Fylke: Kommune:
Nordland Moskenes
Org.nr: 922741549
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 4/5/2019 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ski Revisjon As
Regnskapsfører: Supplementum As
Utvikling:
Omsetning  
  
169.37%
Resultat  
  
97.57%
Egenkapital  
  
-2.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 6.473.000 2.403.000
Resultat: -9.000 -370.000
Egenkapital: -270.000 -263.000
Regnskap for  Norge Bygg As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 6.473.000 2.403.000
Driftskostnader -6.459.000 -2.772.000
Driftsresultat 14.000 -370.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -23.000 0
Finans -23.000 0
Resultat før skatt -9.000 -370.000
Skattekostnad 2.000 83.000
Årsresultat -7.000 -287.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 214.000 250.000
Sum omløpsmidler 771.000 185.000
Sum eiendeler 985.000 435.000
Sum opptjent egenkapital -294.000 -287.000
Sum egenkapital -270.000 -263.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.255.000 698.000
Sum gjeld og egenkapital 985.000 435.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.268.000 2.403.000
Andre inntekter 205.000 0
Driftsinntekter 6.473.000 2.403.000
Varekostnad -2.066.000 -814.000
Lønninger -3.726.000 -1.638.000
Avskrivning -43.000 -22.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -624.000 -298.000
Driftskostnader -6.459.000 -2.772.000
Driftsresultat 14.000 -370.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -23.000 0
Finans -23.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -7.000 -287.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 85.000 83.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 129.000 167.000
Sum varige driftsmidler 129.000 167.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 214.000 250.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 568.000 156.000
Andre fordringer 23.000 19.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 181.000 9.000
Sum omløpsmidler 771.000 185.000
Sum eiendeler 985.000 435.000
Sum opptjent egenkapital -294.000 -287.000
Sum egenkapital -270.000 -263.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 100.000 121.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 738.000 426.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 418.000 150.000
Sum kortsiktig gjeld 1.255.000 698.000
Sum gjeld og egenkapital 985.000 435.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -484.000 -513.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.3
Likviditetsgrad 2 0.6 0.3
Soliditet -27.4 -60.5
Resultatgrad 0.2 -15.4
Rentedekningsgrad 0.6
Gjeldsgrad -4.6 -2.7
Total kapitalrentabilitet 1.4 -85.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex