Norge Event AS
Juridisk navn:  Norge Event AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22724240
Ådalsveien 1170 Ådalsveien 1170 Fax:
3524 Nes I Ådal 3524 Nes I Ådal
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 975933261
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 10/2/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautoriserte Revisorer Klyve & Sunde As
Regnskapsfører: Voss Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-72.86%
Resultat  
  
144.89%
Egenkapital  
  
-18.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.025.000 7.461.000 24.334.000 30.362.000 30.488.000
Resultat: 325.000 -724.000 1.151.000 3.410.000 3.407.000
Egenkapital: 781.000 954.000 1.525.000 2.944.000 846.000
Regnskap for  Norge Event AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.025.000 7.461.000 24.334.000 30.362.000 30.488.000
Driftskostnader -1.698.000 -8.194.000 -23.198.000 -26.985.000 -27.107.000
Driftsresultat 327.000 -733.000 1.136.000 3.377.000 3.381.000
Finansinntekter 19.000 29.000 45.000 33.000
Finanskostnader -2.000 -9.000 -15.000 -13.000 -8.000
Finans -2.000 10.000 14.000 32.000 25.000
Resultat før skatt 325.000 -724.000 1.151.000 3.410.000 3.407.000
Skattekostnad -72.000 152.000 -269.000 -812.000 -843.000
Årsresultat 253.000 -572.000 881.000 2.598.000 2.564.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 336.000 397.000 270.000 290.000
Sum omløpsmidler 1.146.000 1.416.000 3.473.000 5.761.000 5.478.000
Sum eiendeler 1.158.000 1.752.000 3.870.000 6.031.000 5.768.000
Sum opptjent egenkapital 531.000 704.000 1.275.000 2.694.000 596.000
Sum egenkapital 781.000 954.000 1.525.000 2.944.000 846.000
Sum langsiktig gjeld 30.000 207.000 245.000 117.000 158.000
Sum kortsiktig gjeld 347.000 591.000 2.100.000 2.969.000 4.764.000
Sum gjeld og egenkapital 1.158.000 1.752.000 3.870.000 6.030.000 5.768.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.946.000 7.303.000 24.334.000 30.362.000 30.488.000
Andre inntekter 79.000 158.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.025.000 7.461.000 24.334.000 30.362.000 30.488.000
Varekostnad -1.098.000 -5.151.000 -15.862.000 -19.010.000 -19.656.000
Lønninger -401.000 -2.338.000 -6.110.000 -6.528.000 -5.808.000
Avskrivning -3.000 -60.000 -71.000 -49.000 -51.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -196.000 -645.000 -1.155.000 -1.398.000 -1.592.000
Driftskostnader -1.698.000 -8.194.000 -23.198.000 -26.985.000 -27.107.000
Driftsresultat 327.000 -733.000 1.136.000 3.377.000 3.381.000
Finansinntekter 19.000 29.000 45.000 33.000
Finanskostnader -2.000 -9.000 -15.000 -13.000 -8.000
Finans -2.000 10.000 14.000 32.000 25.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -425.000 0 0 -2.000.000
Årsresultat 253.000 -572.000 881.000 2.598.000 2.564.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 336.000 397.000 270.000 290.000
Sum varige driftsmidler 12.000 336.000 397.000 270.000 290.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.000 336.000 397.000 270.000 290.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 272.000 1.053.000 893.000 716.000
Andre fordringer 3.000 299.000 129.000 86.000 57.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 871.000 1.117.000 2.291.000 4.781.000 4.706.000
Sum omløpsmidler 1.146.000 1.416.000 3.473.000 5.761.000 5.478.000
Sum eiendeler 1.158.000 1.752.000 3.870.000 6.031.000 5.768.000
Sum opptjent egenkapital 531.000 704.000 1.275.000 2.694.000 596.000
Sum egenkapital 781.000 954.000 1.525.000 2.944.000 846.000
Sum avsetninger til forpliktelser 30.000 22.000 20.000 22.000 23.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 30.000 207.000 245.000 117.000 158.000
Leverandørgjeld 19.000 24.000 601.000 445.000 748.000
Betalbar skatt 65.000 272.000 812.000 842.000
Skyldig offentlige avgifter 258.000 244.000 470.000 1.168.000 680.000
Utbytte -425.000 0 0 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 5.000 323.000 758.000 544.000 495.000
Sum kortsiktig gjeld 347.000 591.000 2.100.000 2.969.000 4.764.000
Sum gjeld og egenkapital 1.158.000 1.752.000 3.870.000 6.030.000 5.768.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 799.000 825.000 1.373.000 2.792.000 714.000
Likviditetsgrad 1 3.3 2.4 1.7 1.9 1.1
Likviditetsgrad 2 3.3 2.4 1.7 1.9 1.1
Soliditet 67.4 54.5 39.4 48.8 14.7
Resultatgrad 16.1 -9.8 4.7 11.1 11.1
Rentedekningsgrad 163.5 -81.4 75.7 259.8 422.6
Gjeldsgrad 0.5 0.8 1.5 1 5.8
Total kapitalrentabilitet 28.2 -40.8 30.1 56.7 59.2
Signatur
12.09.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.09.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex