Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norges Arktiske Studentsamskipnad
Juridisk navn:  Norges Arktiske Studentsamskipnad
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77649000
Teorifagbygget Hus 2 Universitetsvegen 29 Teorifagbygget Hus 2 Universitetsvegen 29 Fax: 77649010
9019 Tromsø 9019 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 958673027
Aksjekapital: 4.378 NOK
Antall ansatte: 499
Etableringsdato: 1/17/1969
Foretakstype: SÆR
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.13%
Resultat  
  
-156.28%
Egenkapital  
  
-5.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 394.369.000 448.792.000 433.679.000 403.359.000 377.936.000
Resultat: -15.108.000 26.843.000 35.368.000 26.523.000 32.718.000
Egenkapital: 262.491.000 276.780.000 250.407.000 214.930.000 189.222.000
Regnskap for  Norges Arktiske Studentsamskipnad
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 394.369.000 448.792.000 433.679.000 403.359.000 377.936.000
Driftskostnader -396.013.000 -406.886.000 -384.183.000 -365.851.000 -340.057.000
Driftsresultat -1.644.000 41.906.000 49.496.000 37.508.000 37.879.000
Finansinntekter 1.783.000 1.899.000 1.067.000 1.456.000 4.058.000
Finanskostnader -15.247.000 -16.962.000 -15.195.000 -12.441.000 -9.219.000
Finans -13.464.000 -15.063.000 -14.128.000 -10.985.000 -5.161.000
Resultat før skatt -15.108.000 26.843.000 35.368.000 26.523.000 32.718.000
Skattekostnad 820.000 -470.000 108.000 -814.000 -465.000
Årsresultat -14.288.000 26.373.000 35.476.000 25.709.000 32.253.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.430.214.000 1.116.976.000 1.113.919.000 1.163.913.000 954.059.000
Sum omløpsmidler 178.013.000 186.919.000 131.217.000 91.247.000 51.530.000
Sum eiendeler 1.608.227.000 1.303.895.000 1.245.136.000 1.255.160.000 1.005.589.000
Sum opptjent egenkapital 258.114.000 272.402.000 246.029.000 210.553.000 184.844.000
Sum egenkapital 262.491.000 276.780.000 250.407.000 214.930.000 189.222.000
Sum langsiktig gjeld 1.244.291.000 936.060.000 920.047.000 968.757.000 737.468.000
Sum kortsiktig gjeld 101.444.000 91.055.000 74.682.000 71.474.000 78.899.000
Sum gjeld og egenkapital 1.608.226.000 1.303.895.000 1.245.136.000 1.255.161.000 1.005.589.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 248.705.000 300.954.000 289.581.000 262.927.000 241.782.000
Andre inntekter 145.664.000 147.838.000 144.098.000 140.432.000 136.154.000
Driftsinntekter 394.369.000 448.792.000 433.679.000 403.359.000 377.936.000
Varekostnad -16.182.000 -32.439.000 -32.838.000 -30.209.000 -30.314.000
Lønninger -176.005.000 -173.678.000 -158.743.000 -155.881.000 -149.175.000
Avskrivning -51.043.000 -48.264.000 -49.611.000 -39.468.000 -34.899.000
Nedskrivning 0 0 0 -5.963.000
Andre driftskostnader -152.783.000 -152.505.000 -142.991.000 -140.293.000 -119.706.000
Driftskostnader -396.013.000 -406.886.000 -384.183.000 -365.851.000 -340.057.000
Driftsresultat -1.644.000 41.906.000 49.496.000 37.508.000 37.879.000
Finansinntekter 1.783.000 1.899.000 1.067.000 1.456.000 4.058.000
Finanskostnader -15.247.000 -16.962.000 -15.195.000 -12.441.000 -9.219.000
Finans -13.464.000 -15.063.000 -14.128.000 -10.985.000 -5.161.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -14.288.000 26.373.000 35.476.000 25.709.000 32.253.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 181.000
Fast eiendom 1.370.900.000 1.030.038.000 1.058.122.000 1.101.913.000 916.704.000
Maskiner anlegg 29.065.000 0 6.732.000 0
Driftsløsøre 52.136.000 51.095.000 47.467.000 46.753.000 27.839.000
Sum varige driftsmidler 1.423.036.000 1.110.198.000 1.105.589.000 1.155.398.000 944.543.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.178.000 6.778.000 8.330.000 8.515.000 9.335.000
Sum anleggsmidler 1.430.214.000 1.116.976.000 1.113.919.000 1.163.913.000 954.059.000
Varebeholdning 1.600.000 2.537.000 2.320.000 1.872.000 2.080.000
Kundefordringer 7.477.000 9.877.000 11.426.000 9.136.000 9.131.000
Andre fordringer 2.648.000 1.443.000 950.000 9.909.000 4.299.000
Sum investeringer 33.000 33.000 33.000 33.000 180.000
Kasse, bank 166.255.000 173.029.000 116.488.000 70.297.000 35.840.000
Sum omløpsmidler 178.013.000 186.919.000 131.217.000 91.247.000 51.530.000
Sum eiendeler 1.608.227.000 1.303.895.000 1.245.136.000 1.255.160.000 1.005.589.000
Sum opptjent egenkapital 258.114.000 272.402.000 246.029.000 210.553.000 184.844.000
Sum egenkapital 262.491.000 276.780.000 250.407.000 214.930.000 189.222.000
Sum avsetninger til forpliktelser 508.472.000 344.516.000 303.206.000 329.644.000 314.561.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.244.291.000 936.060.000 920.047.000 968.757.000 737.468.000
Leverandørgjeld 35.713.000 36.279.000 19.611.000 23.890.000 42.170.000
Betalbar skatt 0 0 379.000 414.000
Skyldig offentlige avgifter 24.492.000 26.073.000 25.345.000 23.332.000 22.875.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 41.239.000 28.703.000 29.726.000 23.873.000 13.440.000
Sum kortsiktig gjeld 101.444.000 91.055.000 74.682.000 71.474.000 78.899.000
Sum gjeld og egenkapital 1.608.226.000 1.303.895.000 1.245.136.000 1.255.161.000 1.005.589.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 76.569.000 95.864.000 56.535.000 19.773.000 -27.369.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2 1.8 1.3 0.7
Likviditetsgrad 2 1.7 2 1.7 1.3 0.6
Soliditet 16.3 21.2 20.1 17.1 18.8
Resultatgrad -0.4 9.3 11.4 9.3 1
Rentedekningsgrad -0.1 2.5 3.3 3 4.1
Gjeldsgrad 5.1 3.7 4 4.8 4.3
Total kapitalrentabilitet 3.4 4.1 3.1 4.2
Signatur
25.04.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.04.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex