Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norges Automobilforbund Avd.bergen Og Omegn
Juridisk navn:  Norges Automobilforbund Avd.bergen Og Omegn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 81000606
Kokstaddalen 5 Kokstaddalen 5 Fax: 55167650
5257 Kokstad 5257 Kokstad
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 871439362
Aksjekapital: 3.770.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/24/1973
Foretakstype: FLI
Revisor: Bergen Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.49%
Resultat  
  
1.46%
Egenkapital  
  
11.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.558.000 3.438.000 3.474.000 3.410.000 3.434.000
Resultat: 625.000 616.000 296.000 93.000 -492.000
Egenkapital: 4.195.000 3.770.000 3.354.000 3.148.000 3.086.000
Regnskap for  Norges Automobilforbund Avd.bergen Og Omegn
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.558.000 3.438.000 3.474.000 3.410.000 3.434.000
Driftskostnader -2.970.000 -2.843.000 -3.226.000 -3.341.000 -3.986.000
Driftsresultat 588.000 595.000 248.000 69.000 -552.000
Finansinntekter 36.000 21.000 48.000 23.000 60.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 36.000 21.000 48.000 23.000 60.000
Resultat før skatt 625.000 616.000 296.000 93.000 -492.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 625.000 616.000 296.000 93.000 -492.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 64.000 2.288.000 2.287.000 2.279.000 2.283.000
Sum omløpsmidler 4.729.000 2.209.000 1.659.000 1.441.000 1.351.000
Sum eiendeler 4.793.000 4.497.000 3.946.000 3.720.000 3.634.000
Sum opptjent egenkapital 4.195.000 0 0 0
Sum egenkapital 4.195.000 3.770.000 3.354.000 3.148.000 3.086.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 598.000 727.000 592.000 572.000 549.000
Sum gjeld og egenkapital 4.793.000 4.497.000 3.946.000 3.720.000 3.635.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.014.000 2.952.000 2.914.000 2.928.000 2.891.000
Andre inntekter 543.000 487.000 560.000 482.000 543.000
Driftsinntekter 3.558.000 3.438.000 3.474.000 3.410.000 3.434.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.839.000 -1.817.000 -1.804.000 -1.723.000 -1.950.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.131.000 -1.026.000 -1.422.000 -1.618.000 -2.036.000
Driftskostnader -2.970.000 -2.843.000 -3.226.000 -3.341.000 -3.986.000
Driftsresultat 588.000 595.000 248.000 69.000 -552.000
Finansinntekter 36.000 21.000 48.000 23.000 60.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 36.000 21.000 48.000 23.000 60.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 625.000 616.000 296.000 93.000 -492.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.235.000 2.235.000 2.235.000 2.235.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.235.000 2.235.000 2.235.000 2.235.000
Sum finansielle anleggsmidler 64.000 53.000 52.000 44.000 48.000
Sum anleggsmidler 64.000 2.288.000 2.287.000 2.279.000 2.283.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 22.000 79.000 66.000 23.000
Andre fordringer 690.000 715.000 724.000 701.000 597.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.664.000 1.494.000 856.000 647.000 691.000
Sum omløpsmidler 4.729.000 2.209.000 1.659.000 1.441.000 1.351.000
Sum eiendeler 4.793.000 4.497.000 3.946.000 3.720.000 3.634.000
Sum opptjent egenkapital 4.195.000 0 0 0
Sum egenkapital 4.195.000 3.770.000 3.354.000 3.148.000 3.086.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 39.000 154.000 174.000 116.000 94.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 211.000 223.000 195.000 247.000 206.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 348.000 350.000 223.000 209.000 248.000
Sum kortsiktig gjeld 598.000 727.000 592.000 572.000 549.000
Sum gjeld og egenkapital 4.793.000 4.497.000 3.946.000 3.720.000 3.635.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.131.000 1.482.000 1.067.000 869.000 802.000
Likviditetsgrad 1 7.9 3.0 2.8 2.5 2.5
Likviditetsgrad 2 7.9 3.0 2.8 2.5 2.5
Soliditet 87.5 83.8 8 84.6 84.9
Resultatgrad 16.5 17.3 7.1 2 -16.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 13.0 13.7 7.5 2.5 -13.5
Signatur
29.04.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.04.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex