Norges Bygdeungdomslag
Juridisk navn:  Norges Bygdeungdomslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22054800
Postboks 9377 Grønland Hollendergata 5 Fax:
0135 Oslo 190 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 958968310
Aksjekapital: 5.327.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/1/1946 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.12%
Resultat  
  
-123.12%
Egenkapital  
  
-1.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.679.000 9.991.000 15.954.000 19.040.000 16.155.000
Resultat: -83.000 359.000 -323.000 402.000 239.000
Egenkapital: 5.603.000 5.686.000 5.327.000 5.650.000 5.248.000
Regnskap for  Norges Bygdeungdomslag
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.679.000 9.991.000 15.954.000 19.040.000 16.155.000
Driftskostnader -9.861.000 -9.708.000 -16.398.000 -18.720.000 -15.994.000
Driftsresultat -181.000 283.000 -444.000 320.000 161.000
Finansinntekter 98.000 76.000 121.000 82.000 78.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 98.000 76.000 121.000 82.000 78.000
Resultat før skatt -83.000 359.000 -323.000 402.000 239.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -83.000 359.000 -323.000 402.000 239.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 96.000 152.000 207.000 262.000 51.000
Sum omløpsmidler 8.680.000 7.525.000 6.979.000 7.952.000 8.219.000
Sum eiendeler 8.776.000 7.677.000 7.186.000 8.214.000 8.270.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 5.603.000 5.686.000 5.327.000 5.650.000 5.248.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.174.000 1.991.000 1.859.000 2.564.000 3.022.000
Sum gjeld og egenkapital 8.777.000 7.677.000 7.186.000 8.214.000 8.270.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.679.000 9.991.000 15.954.000 19.040.000 16.155.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 9.679.000 9.991.000 15.954.000 19.040.000 16.155.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -3.894.000 -3.403.000 -3.439.000 -3.230.000 -3.209.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.967.000 -6.305.000 -12.959.000 -15.490.000 -12.785.000
Driftskostnader -9.861.000 -9.708.000 -16.398.000 -18.720.000 -15.994.000
Driftsresultat -181.000 283.000 -444.000 320.000 161.000
Finansinntekter 98.000 76.000 121.000 82.000 78.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 98.000 76.000 121.000 82.000 78.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -83.000 359.000 -323.000 402.000 239.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 96.000 152.000 207.000 262.000 51.000
Sum varige driftsmidler 96.000 152.000 207.000 262.000 51.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 96.000 152.000 207.000 262.000 51.000
Varebeholdning 78.000 0 0 0
Kundefordringer 74.000 92.000 1.588.000 363.000
Andre fordringer 102.000 143.000 351.000 492.000 413.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 8.426.000 7.382.000 6.536.000 5.872.000 7.442.000
Sum omløpsmidler 8.680.000 7.525.000 6.979.000 7.952.000 8.219.000
Sum eiendeler 8.776.000 7.677.000 7.186.000 8.214.000 8.270.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 5.603.000 5.686.000 5.327.000 5.650.000 5.248.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 918.000 576.000 89.000 390.000 1.176.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 182.000 201.000 133.000 366.000 284.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.073.000 1.214.000 1.636.000 1.808.000 1.562.000
Sum kortsiktig gjeld 3.174.000 1.991.000 1.859.000 2.564.000 3.022.000
Sum gjeld og egenkapital 8.777.000 7.677.000 7.186.000 8.214.000 8.270.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.506.000 5.534.000 5.120.000 5.388.000 5.197.000
Likviditetsgrad 1 2.7 3.8 3.8 3.1 2.7
Likviditetsgrad 2 2.7 3.8 3.8 3.1 2.7
Soliditet 63.8 74.1 74.1 68.8 63.5
Resultatgrad -1.9 2.8 -2.8 1.7 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.4 0.3 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet -0.9 4.7 -4.5 4.9 2.9
Signatur
30.11.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
30.11.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex