Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norges Miljøvernforbund
Juridisk navn:  Norges Miljøvernforbund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55306700
Postboks 593 Skuteviksbodene 24 Fax: 55926959
5806 Bergen 5035 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 871351082
Aksjekapital: -2.610 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 3/12/1995
Foretakstype: FLI
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Regnskapsfører: Jdk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.56%
Resultat  
  
-105.55%
Egenkapital  
  
-24.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.810.000 13.960.000 11.680.000 7.541.000 11.705.000
Resultat: -149.000 2.684.000 89.000 -1.064.000 1.713.000
Egenkapital: 4.112.000 5.478.000 2.830.000 2.740.000 3.804.000
Regnskap for  Norges Miljøvernforbund
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.810.000 13.960.000 11.680.000 7.541.000 11.705.000
Driftskostnader -10.271.000 -11.236.000 -11.472.000 -8.267.000 -9.956.000
Driftsresultat 539.000 2.724.000 207.000 -727.000 1.750.000
Finansinntekter 37.000 2.000 1.000 5.000 230.000
Finanskostnader -725.000 -42.000 -119.000 -342.000 -267.000
Finans -688.000 -40.000 -118.000 -337.000 -37.000
Resultat før skatt -149.000 2.684.000 89.000 -1.064.000 1.713.000
Skattekostnad -168.000 -36.000 0 0 0
Årsresultat -317.000 2.648.000 89.000 -1.064.000 1.713.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.344.000 7.240.000 6.787.000 6.798.000 6.718.000
Sum omløpsmidler 765.000 1.929.000 494.000 520.000 2.402.000
Sum eiendeler 8.109.000 9.169.000 7.281.000 7.318.000 9.120.000
Sum opptjent egenkapital 4.112.000 5.478.000 2.830.000 2.740.000 3.804.000
Sum egenkapital 4.112.000 5.478.000 2.830.000 2.740.000 3.804.000
Sum langsiktig gjeld 488.000 651.000 889.000 2.933.000 3.287.000
Sum kortsiktig gjeld 3.510.000 3.040.000 3.563.000 1.644.000 2.028.000
Sum gjeld og egenkapital 8.110.000 9.169.000 7.282.000 7.317.000 9.119.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 954.000 1.508.000 1.475.000 2.733.000 1.295.000
Andre inntekter 9.856.000 12.452.000 10.205.000 4.808.000 10.409.000
Driftsinntekter 10.810.000 13.960.000 11.680.000 7.541.000 11.705.000
Varekostnad -29.000 -346.000 -246.000 -311.000 -195.000
Lønninger -6.677.000 -6.621.000 -6.777.000 -5.088.000 -6.591.000
Avskrivning -222.000 -253.000 -244.000 -192.000 -246.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.343.000 -4.016.000 -4.205.000 -2.676.000 -2.924.000
Driftskostnader -10.271.000 -11.236.000 -11.472.000 -8.267.000 -9.956.000
Driftsresultat 539.000 2.724.000 207.000 -727.000 1.750.000
Finansinntekter 37.000 2.000 1.000 5.000 230.000
Finanskostnader -725.000 -42.000 -119.000 -342.000 -267.000
Finans -688.000 -40.000 -118.000 -337.000 -37.000
Konsernbidrag -595.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -317.000 2.648.000 89.000 -1.064.000 1.713.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 5.615.000 5.515.000 5.489.000 5.533.000 5.306.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 275.000 214.000 80.000 162.000 83.000
Sum varige driftsmidler 6.054.000 5.849.000 5.696.000 5.707.000 5.389.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.291.000 1.391.000 1.091.000 1.091.000 1.329.000
Sum anleggsmidler 7.344.000 7.240.000 6.787.000 6.798.000 6.718.000
Varebeholdning 8.000 9.000 20.000 58.000 58.000
Kundefordringer 304.000 78.000 0 405.000
Andre fordringer 276.000 477.000 195.000 128.000 -79.000
Sum investeringer 139.000 139.000 139.000 139.000 1.000
Kasse, bank 341.000 1.340.000 401.000 266.000 2.017.000
Sum omløpsmidler 765.000 1.929.000 494.000 520.000 2.402.000
Sum eiendeler 8.109.000 9.169.000 7.281.000 7.318.000 9.120.000
Sum opptjent egenkapital 4.112.000 5.478.000 2.830.000 2.740.000 3.804.000
Sum egenkapital 4.112.000 5.478.000 2.830.000 2.740.000 3.804.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 763.000 374.000 1.864.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 488.000 651.000 889.000 2.933.000 3.287.000
Leverandørgjeld 1.200.000 1.045.000 378.000 505.000 356.000
Betalbar skatt 36.000 0 -15.000 -15.000
Skyldig offentlige avgifter 855.000 848.000 607.000 698.000 928.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 692.000 737.000 714.000 456.000 758.000
Sum kortsiktig gjeld 3.510.000 3.040.000 3.563.000 1.644.000 2.028.000
Sum gjeld og egenkapital 8.110.000 9.169.000 7.282.000 7.317.000 9.119.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.745.000 -1.111.000 -3.069.000 -1.124.000 374.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.6 0.1 0.3 1.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.6 0.1 0.3 1.2
Soliditet 50.7 59.7 38.9 37.4 41.7
Resultatgrad 5.0 19.5 1.8 -9.6 1
Rentedekningsgrad 0.7 64.9 1.7 -2.1 6.6
Gjeldsgrad 1.0 0.7 1.6 1.7 1.4
Total kapitalrentabilitet 7.1 29.7 2.9 -9.9 21.7
Signatur
27.05.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex