Norges Trafikkskoleforbund
Juridisk navn:  Norges Trafikkskoleforbund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22626080
Leif Tronstads Plass 6 Leif Tronstads Plass 6 Fax:
1337 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 981454901
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 9/4/1954 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Value Kristiansand As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.78%
Resultat  
  
-99.66%
Egenkapital  
  
-1.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 23.090.000 27.745.000 23.303.000 8.428.000 8.323.000
Resultat: 29.000 8.616.000 5.420.000 -520.000 222.000
Egenkapital: 44.466.000 44.931.000 37.776.000 16.080.000 16.600.000
Regnskap for  Norges Trafikkskoleforbund
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 23.090.000 27.745.000 23.303.000 8.428.000 8.323.000
Driftskostnader -21.600.000 -21.876.000 -18.910.000 -10.276.000 -7.820.000
Driftsresultat 1.490.000 5.868.000 4.392.000 -1.848.000 504.000
Finansinntekter -1.458.000 2.751.000 1.032.000 1.331.000 -281.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -4.000 -2.000 0
Finans -1.460.000 2.749.000 1.028.000 1.329.000 -281.000
Resultat før skatt 29.000 8.616.000 5.420.000 -520.000 222.000
Skattekostnad -494.000 -1.461.000 -1.124.000 0 0
Årsresultat -465.000 7.155.000 4.297.000 -520.000 222.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 988.000 1.060.000 899.000 545.000 32.000
Sum omløpsmidler 48.227.000 49.972.000 42.025.000 20.488.000 18.877.000
Sum eiendeler 49.215.000 51.032.000 42.924.000 21.033.000 18.909.000
Sum opptjent egenkapital 44.466.000 44.931.000 37.776.000 16.080.000 16.600.000
Sum egenkapital 44.466.000 44.931.000 37.776.000 16.080.000 16.600.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.749.000 6.102.000 5.149.000 4.954.000 2.310.000
Sum gjeld og egenkapital 49.215.000 51.033.000 42.925.000 21.034.000 18.910.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.427.000 24.045.000 20.652.000 3.229.000 3.871.000
Andre inntekter 2.664.000 3.699.000 2.650.000 5.199.000 4.452.000
Driftsinntekter 23.090.000 27.745.000 23.303.000 8.428.000 8.323.000
Varekostnad -2.795.000 -3.378.000 -3.420.000 -2.474.000 -1.098.000
Lønninger -10.393.000 -9.987.000 -10.277.000 -5.404.000 -4.735.000
Avskrivning -310.000 -187.000 -113.000 -32.000 -29.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -7.424.000 -7.982.000 -4.733.000 -1.740.000 -1.250.000
Driftskostnader -21.600.000 -21.876.000 -18.910.000 -10.276.000 -7.820.000
Driftsresultat 1.490.000 5.868.000 4.392.000 -1.848.000 504.000
Finansinntekter -1.458.000 2.751.000 1.032.000 1.331.000 -281.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -4.000 -2.000 0
Finans -1.460.000 2.749.000 1.028.000 1.329.000 -281.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -465.000 7.155.000 4.297.000 -520.000 222.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 63.000 96.000 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 380.000 419.000 354.000 0 32.000
Sum varige driftsmidler 380.000 419.000 354.000 0 32.000
Sum finansielle anleggsmidler 545.000 545.000 545.000 545.000 0
Sum anleggsmidler 988.000 1.060.000 899.000 545.000 32.000
Varebeholdning 1.417.000 1.701.000 1.533.000 0 0
Kundefordringer 1.763.000 4.120.000 1.683.000 72.000 -16.000
Andre fordringer 531.000 919.000 458.000 218.000 59.000
Sum investeringer 33.912.000 35.568.000 23.238.000 16.712.000 15.387.000
Kasse, bank 10.604.000 7.665.000 15.113.000 3.487.000 3.448.000
Sum omløpsmidler 48.227.000 49.972.000 42.025.000 20.488.000 18.877.000
Sum eiendeler 49.215.000 51.032.000 42.924.000 21.033.000 18.909.000
Sum opptjent egenkapital 44.466.000 44.931.000 37.776.000 16.080.000 16.600.000
Sum egenkapital 44.466.000 44.931.000 37.776.000 16.080.000 16.600.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 378.000 871.000 488.000 146.000 79.000
Betalbar skatt 524.000 1.519.000 1.065.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.343.000 1.658.000 1.396.000 85.000 67.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.504.000 2.053.000 2.201.000 4.722.000 2.165.000
Sum kortsiktig gjeld 4.749.000 6.102.000 5.149.000 4.954.000 2.310.000
Sum gjeld og egenkapital 49.215.000 51.033.000 42.925.000 21.034.000 18.910.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 43.478.000 43.870.000 36.876.000 15.534.000 16.567.000
Likviditetsgrad 1 10.2 8.2 8.2 4.1 8.2
Likviditetsgrad 2 9.9 7.9 7.9 4.1 8.2
Soliditet 90.4 88.0 88.0 76.4 87.8
Resultatgrad 6.5 21.1 18.8 -21.9 6.1
Rentedekningsgrad 745.0 2.934.0 1.098.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.1 16.9 12.6 -2.5 1.2
Signatur
28.11.2023
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
28.11.2023
Styrets leder og daglig leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex