Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norgesplanter As
Juridisk navn:  Norgesplanter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90265398
Semsveien 44 Semsveien 44 Fax:
3302 Hokksund 3302 Hokksund
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 987965347
Aksjekapital: 5.500.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 2/15/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam Midt-Telemark As
Regnskapsfører: Økonomibistand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.05%
Resultat  
  
77.41%
Egenkapital  
  
10.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 19.208.000 17.297.000 20.542.000 16.646.000 13.658.000
Resultat: 2.042.000 1.151.000 -1.749.000 -2.082.000 -1.111.000
Egenkapital: 22.243.000 20.201.000 19.050.000 20.800.000 23.027.000
Regnskap for  Norgesplanter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 19.208.000 17.297.000 20.542.000 16.646.000 13.658.000
Driftskostnader -16.851.000 -15.803.000 -21.927.000 -18.386.000 -14.639.000
Driftsresultat 2.357.000 1.494.000 -1.385.000 -1.740.000 -981.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 2.000 12.000
Finanskostnader -316.000 -346.000 -368.000 -344.000 -142.000
Finans -315.000 -344.000 -365.000 -342.000 -130.000
Resultat før skatt 2.042.000 1.151.000 -1.749.000 -2.082.000 -1.111.000
Skattekostnad 0 -146.000 255.000
Årsresultat 2.042.000 1.151.000 -1.749.000 -2.228.000 -856.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.462.000 13.126.000 14.791.000 16.426.000 16.832.000
Sum omløpsmidler 22.844.000 19.865.000 17.479.000 18.733.000 17.037.000
Sum eiendeler 34.306.000 32.991.000 32.270.000 35.159.000 33.869.000
Sum opptjent egenkapital 4.168.000 2.126.000 975.000 2.725.000 4.952.000
Sum egenkapital 22.243.000 20.201.000 19.050.000 20.800.000 23.027.000
Sum langsiktig gjeld 9.467.000 7.207.000 7.677.000 8.068.000 9.008.000
Sum kortsiktig gjeld 2.597.000 5.584.000 5.543.000 6.291.000 1.834.000
Sum gjeld og egenkapital 34.307.000 32.992.000 32.270.000 35.159.000 33.869.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.132.000 16.744.000 20.395.000 16.368.000 13.605.000
Andre inntekter 76.000 552.000 146.000 278.000 53.000
Driftsinntekter 19.208.000 17.297.000 20.542.000 16.646.000 13.658.000
Varekostnad -5.233.000 -4.262.000 -4.388.000 -4.389.000 -3.145.000
Lønninger -9.355.000 -7.888.000 -9.568.000 -8.898.000 -7.452.000
Avskrivning -1.664.000 -1.664.000 -1.664.000 -1.660.000 -1.525.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.720.000 -3.083.000 -3.760.000 -3.544.000 -4.331.000
Driftskostnader -16.851.000 -15.803.000 -21.927.000 -18.386.000 -14.639.000
Driftsresultat 2.357.000 1.494.000 -1.385.000 -1.740.000 -981.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 2.000 12.000
Finanskostnader -316.000 -346.000 -368.000 -344.000 -142.000
Finans -315.000 -344.000 -365.000 -342.000 -130.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.042.000 1.151.000 -1.749.000 -2.228.000 -856.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 146.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 11.462.000 13.126.000 14.791.000 16.426.000 16.686.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 11.462.000 13.126.000 14.791.000 16.426.000 16.686.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.462.000 13.126.000 14.791.000 16.426.000 16.832.000
Varebeholdning 16.094.000 13.253.000 11.702.000 14.694.000 14.627.000
Kundefordringer 24.000 15.000 6.000 338.000 24.000
Andre fordringer 0 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 6.726.000 6.598.000 5.772.000 3.696.000 2.386.000
Sum omløpsmidler 22.844.000 19.865.000 17.479.000 18.733.000 17.037.000
Sum eiendeler 34.306.000 32.991.000 32.270.000 35.159.000 33.869.000
Sum opptjent egenkapital 4.168.000 2.126.000 975.000 2.725.000 4.952.000
Sum egenkapital 22.243.000 20.201.000 19.050.000 20.800.000 23.027.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.200.000 3.200.000 4.300.000 0
Sum langsiktig gjeld 9.467.000 7.207.000 7.677.000 8.068.000 9.008.000
Leverandørgjeld 465.000 39.000 314.000 709.000 200.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 995.000 1.464.000 1.082.000 339.000 919.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.137.000 881.000 947.000 943.000 715.000
Sum kortsiktig gjeld 2.597.000 5.584.000 5.543.000 6.291.000 1.834.000
Sum gjeld og egenkapital 34.307.000 32.992.000 32.270.000 35.159.000 33.869.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.247.000 14.281.000 11.936.000 12.442.000 15.203.000
Likviditetsgrad 1 8.8 3.6 3 3 9.3
Likviditetsgrad 2 2.6 1.2 1 0.6 1.3
Soliditet 64.8 61.2 5 59.2 6
Resultatgrad 12.3 8.6 -6.7 -10.5 -7.2
Rentedekningsgrad 7.5 4.3 -3.8 -5.1 -6.9
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.7 0.7 0.5
Total kapitalrentabilitet 6.9 4.5 -4.3 -4.9 -2.9
Signatur
20.04.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.04.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex