Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norholmen Brygge AS
Juridisk navn:  Norholmen Brygge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38019701
Postboks 8233 Vågsbygda Lumberveien 13 Fax:
4676 Kristiansand S 4621 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 992019263
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/14/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Multi Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.41%
Resultat  
  
-2.53%
Egenkapital  
  
-11.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 243.000 249.000 309.000 378.000 351.000
Resultat: -771.000 -752.000 -714.000 -796.000 -1.106.000
Egenkapital: -5.775.000 -5.174.000 -4.587.000 -3.966.000 -3.298.000
Regnskap for  Norholmen Brygge AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 243.000 249.000 309.000 378.000 351.000
Driftskostnader -326.000 -359.000 -484.000 -627.000 -2.019.000
Driftsresultat -83.000 -111.000 -175.000 -250.000 -1.668.000
Finansinntekter 20.000 0 13.000 20.000 762.000
Finanskostnader -708.000 -641.000 -552.000 -565.000 -200.000
Finans -688.000 -641.000 -539.000 -545.000 562.000
Resultat før skatt -771.000 -752.000 -714.000 -796.000 -1.106.000
Skattekostnad 170.000 165.000 93.000 127.000 221.000
Årsresultat -602.000 -587.000 -621.000 -669.000 -886.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.032.000 8.967.000 8.907.000 8.919.000 8.896.000
Sum omløpsmidler 3.610.000 3.568.000 3.422.000 3.513.000 3.438.000
Sum eiendeler 12.642.000 12.535.000 12.329.000 12.432.000 12.334.000
Sum opptjent egenkapital -6.798.000 -6.196.000 -5.610.000 -4.989.000 -4.320.000
Sum egenkapital -5.775.000 -5.174.000 -4.587.000 -3.966.000 -3.298.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 15.135.000
Sum kortsiktig gjeld 18.417.000 17.708.000 16.916.000 16.398.000 498.000
Sum gjeld og egenkapital 12.642.000 12.535.000 12.329.000 12.432.000 12.336.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 243.000 249.000 309.000 378.000 351.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 243.000 249.000 309.000 378.000 351.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -105.000 -105.000 -105.000 -105.000 -105.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -221.000 -254.000 -379.000 -522.000 -1.914.000
Driftskostnader -326.000 -359.000 -484.000 -627.000 -2.019.000
Driftsresultat -83.000 -111.000 -175.000 -250.000 -1.668.000
Finansinntekter 20.000 0 13.000 20.000 762.000
Finanskostnader -708.000 -641.000 -552.000 -565.000 -200.000
Finans -688.000 -641.000 -539.000 -545.000 562.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -602.000 -587.000 -621.000 -669.000 -886.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.897.000 1.727.000 1.562.000 1.469.000 1.341.000
Fast eiendom 7.135.000 7.240.000 7.345.000 7.450.000 7.555.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.135.000 7.240.000 7.345.000 7.450.000 7.555.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.032.000 8.967.000 8.907.000 8.919.000 8.896.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 36.000 40.000 25.000 142.000 62.000
Andre fordringer 40.000 37.000 35.000 34.000 40.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.534.000 3.491.000 3.363.000 3.337.000 3.337.000
Sum omløpsmidler 3.610.000 3.568.000 3.422.000 3.513.000 3.438.000
Sum eiendeler 12.642.000 12.535.000 12.329.000 12.432.000 12.334.000
Sum opptjent egenkapital -6.798.000 -6.196.000 -5.610.000 -4.989.000 -4.320.000
Sum egenkapital -5.775.000 -5.174.000 -4.587.000 -3.966.000 -3.298.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 7.500.000 7.500.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 15.135.000
Leverandørgjeld 2.000 0 3.000 3.000 232.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.415.000 17.708.000 9.413.000 8.895.000 266.000
Sum kortsiktig gjeld 18.417.000 17.708.000 16.916.000 16.398.000 498.000
Sum gjeld og egenkapital 12.642.000 12.535.000 12.329.000 12.432.000 12.336.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -14.807.000 -14.140.000 -13.494.000 -12.885.000 2.940.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.2 0.2 6.9
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.2 0.2 6.9
Soliditet -45.7 -41.3 -37.2 -31.9 -26.7
Resultatgrad -34.2 -44.6 -56.6 -66.1 -475.2
Rentedekningsgrad -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -8.3
Gjeldsgrad -3.2 -3.4 -3.7 -4.1 -4.7
Total kapitalrentabilitet -0.5 -0.9 -1.3 -1.9 -7.3
Signatur
20.12.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex