Norilia AS
Juridisk navn:  Norilia AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 03070
Postboks 360 Økern Lørenveien 37 Fax:
0513 Oslo 585 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 995643316
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 58
Etableringsdato: 4/15/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.47%
Resultat  
  
52.5%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 370.730.000 428.433.000 442.183.000 507.183.000 489.957.000
Resultat: 8.854.000 5.806.000 -1.275.000 10.969.000 19.437.000
Egenkapital: 40.579.000 40.581.000 15.497.000 24.821.000 19.956.000
Regnskap for  Norilia AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 370.730.000 428.433.000 442.183.000 507.183.000 489.957.000
Driftskostnader -359.461.000 -417.746.000 -430.171.000 -490.266.000 -467.501.000
Driftsresultat 11.268.000 10.686.000 12.012.000 16.918.000 22.457.000
Finansinntekter 11.929.000 4.258.000 -4.602.000 2.029.000 6.951.000
Finanskostnader -14.343.000 -9.138.000 -8.685.000 -7.977.000 -9.972.000
Finans -2.414.000 -4.880.000 -13.287.000 -5.948.000 -3.021.000
Resultat før skatt 8.854.000 5.806.000 -1.275.000 10.969.000 19.437.000
Skattekostnad -2.379.000 -2.075.000 -1.811.000 -3.190.000 -4.653.000
Årsresultat 6.475.000 3.731.000 -3.086.000 7.779.000 14.784.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 56.968.000 66.531.000 67.227.000 76.239.000 81.085.000
Sum omløpsmidler 82.655.000 81.064.000 78.776.000 108.466.000 123.162.000
Sum eiendeler 139.623.000 147.595.000 146.003.000 184.705.000 204.247.000
Sum opptjent egenkapital 0 3.613.000 8.748.000
Sum egenkapital 40.579.000 40.581.000 15.497.000 24.821.000 19.956.000
Sum langsiktig gjeld 25.367.000 50.000.000 75.000.000 75.000.000 82.082.000
Sum kortsiktig gjeld 73.677.000 57.014.000 55.506.000 84.884.000 102.209.000
Sum gjeld og egenkapital 139.623.000 147.595.000 146.003.000 184.705.000 204.247.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 277.287.000 348.288.000 406.666.000 474.748.000 460.742.000
Andre inntekter 93.443.000 80.144.000 35.517.000 32.434.000 29.215.000
Driftsinntekter 370.730.000 428.433.000 442.183.000 507.183.000 489.957.000
Varekostnad -259.903.000 -317.719.000 -336.566.000 -398.890.000 -381.380.000
Lønninger -47.610.000 -46.051.000 -40.574.000 -39.284.000 -36.236.000
Avskrivning -7.467.000 -6.989.000 -7.042.000 -6.555.000 -6.804.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -44.481.000 -46.987.000 -45.989.000 -45.537.000 -43.081.000
Driftskostnader -359.461.000 -417.746.000 -430.171.000 -490.266.000 -467.501.000
Driftsresultat 11.268.000 10.686.000 12.012.000 16.918.000 22.457.000
Finansinntekter 11.929.000 4.258.000 -4.602.000 2.029.000 6.951.000
Finanskostnader -14.343.000 -9.138.000 -8.685.000 -7.977.000 -9.972.000
Finans -2.414.000 -4.880.000 -13.287.000 -5.948.000 -3.021.000
Konsernbidrag -10.076.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 6.475.000 3.731.000 -3.086.000 7.779.000 14.784.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.668.000 1.205.000 475.000 526.000 0
Fast eiendom 35.919.000 36.250.000 39.147.000 42.044.000 44.940.000
Maskiner anlegg 5.110.000 4.853.000 5.600.000 5.672.000 1.336.000
Driftsløsøre 2.789.000 8.951.000 7.218.000 10.179.000 13.202.000
Sum varige driftsmidler 43.819.000 50.054.000 51.966.000 57.894.000 59.478.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.482.000 15.271.000 14.786.000 17.819.000 21.608.000
Sum anleggsmidler 56.968.000 66.531.000 67.227.000 76.239.000 81.085.000
Varebeholdning 26.607.000 28.794.000 44.088.000 41.472.000 55.906.000
Kundefordringer 15.241.000 10.165.000 20.125.000 54.068.000 45.684.000
Andre fordringer 3.704.000 1.209.000 4.338.000 2.462.000 1.082.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 20.143.000
Sum omløpsmidler 82.655.000 81.064.000 78.776.000 108.466.000 123.162.000
Sum eiendeler 139.623.000 147.595.000 146.003.000 184.705.000 204.247.000
Sum opptjent egenkapital 0 3.613.000 8.748.000
Sum egenkapital 40.579.000 40.581.000 15.497.000 24.821.000 19.956.000
Sum avsetninger til forpliktelser 367.000 0 0 142.000
Gjeld til kredittinstitutt 13.821.000 5.932.000 4.039.000 521.000 0
Sum langsiktig gjeld 25.367.000 50.000.000 75.000.000 75.000.000 82.082.000
Leverandørgjeld 15.909.000 14.708.000 11.594.000 23.674.000 37.404.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 856.000 734.000 813.000 824.000 1.457.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 43.091.000 35.640.000 39.060.000 59.865.000 63.348.000
Sum kortsiktig gjeld 73.677.000 57.014.000 55.506.000 84.884.000 102.209.000
Sum gjeld og egenkapital 139.623.000 147.595.000 146.003.000 184.705.000 204.247.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.978.000 24.050.000 23.270.000 23.582.000 20.953.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.4 1.4 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.6 0.8 0.7
Soliditet 29.1 27.5 10.6 13.4 9.8
Resultatgrad 3.0 2.5 2.7 3.3 4.6
Rentedekningsgrad 0.8 1.2 1.4 2.1 2.3
Gjeldsgrad 2.4 2.6 8.4 6.4 9.2
Total kapitalrentabilitet 16.6 10.1 5.1 10.3 14.4
Signatur
11.10.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.10.2022
Prokura
Sollerud Morten
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex