Norlandia Preschools As
Juridisk navn:  Norlandia Preschools As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48207372
Ekholtveien 114 Karl Johans gate 37 Fax:
1526 Moss 162 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 986554270
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 2/1/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Nhc Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.51%
Resultat  
  
-89.88%
Egenkapital  
  
2.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 45.867.000 50.136.000 111.213.000 44.901.000 14.785.000
Resultat: 27.448.000 271.148.000 130.747.000 -233.000 59.720.000
Egenkapital: 241.799.000 235.548.000 68.539.000 46.907.000 87.094.000
Regnskap for  Norlandia Preschools As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 45.867.000 50.136.000 111.213.000 44.901.000 14.785.000
Driftskostnader -46.504.000 -60.234.000 -53.789.000 -43.268.000 -17.025.000
Driftsresultat -637.000 -10.098.000 57.425.000 1.632.000 -2.240.000
Finansinntekter 49.150.000 315.853.000 93.444.000 21.284.000 73.988.000
Finanskostnader -21.064.000 -34.606.000 -20.122.000 -23.149.000 -12.028.000
Finans 28.086.000 281.247.000 73.322.000 -1.865.000 61.960.000
Resultat før skatt 27.448.000 271.148.000 130.747.000 -233.000 59.720.000
Skattekostnad -4.933.000 -4.966.000 -13.157.000 46.000 -13.789.000
Årsresultat 22.516.000 266.182.000 117.590.000 -187.000 45.931.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 614.430.000 604.770.000 509.070.000 446.074.000 473.969.000
Sum omløpsmidler 51.237.000 379.413.000 264.607.000 26.849.000 62.537.000
Sum eiendeler 665.667.000 984.183.000 773.677.000 472.923.000 536.506.000
Sum opptjent egenkapital 238.854.000 232.603.000 65.593.000 43.962.000 84.149.000
Sum egenkapital 241.799.000 235.548.000 68.539.000 46.907.000 87.094.000
Sum langsiktig gjeld 215.099.000 205.070.000 186.529.000 177.451.000 168.816.000
Sum kortsiktig gjeld 208.769.000 543.564.000 518.609.000 248.565.000 280.596.000
Sum gjeld og egenkapital 665.667.000 984.182.000 773.676.000 472.923.000 536.506.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.867.000 50.136.000 50.076.000 43.588.000 14.608.000
Andre inntekter 61.136.000 1.312.000 178.000
Driftsinntekter 45.867.000 50.136.000 111.213.000 44.901.000 14.785.000
Varekostnad -10.000 -1.000
Lønninger -11.670.000 -13.057.000 -12.852.000 -11.864.000 -11.871.000
Avskrivning -3.000 -3.000 -43.000 -61.000 -76.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -34.831.000 -47.174.000 -40.894.000 -31.333.000 -5.077.000
Driftskostnader -46.504.000 -60.234.000 -53.789.000 -43.268.000 -17.025.000
Driftsresultat -637.000 -10.098.000 57.425.000 1.632.000 -2.240.000
Finansinntekter 49.150.000 315.853.000 93.444.000 21.284.000 73.988.000
Finanskostnader -21.064.000 -34.606.000 -20.122.000 -23.149.000 -12.028.000
Finans 28.086.000 281.247.000 73.322.000 -1.865.000 61.960.000
Konsernbidrag -14.609.000 -99.172.000 -95.959.000 -40.000.000 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 22.516.000 266.182.000 117.590.000 -187.000 45.931.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 3.496.000 3.498.000 1.522.000 1.519.000 1.166.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 228.000 228.000
Driftsløsøre 2.000 5.000 9.000 51.000 113.000
Sum varige driftsmidler 2.000 5.000 9.000 279.000 341.000
Sum finansielle anleggsmidler 610.932.000 601.266.000 507.539.000 444.275.000 472.463.000
Sum anleggsmidler 614.430.000 604.770.000 509.070.000 446.074.000 473.969.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 739.000 1.215.000 622.000 0 83.000
Andre fordringer 465.000 5.147.000 6.890.000 5.953.000 297.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 74.000 14.524.000 663.000 435.000 860.000
Sum omløpsmidler 51.237.000 379.413.000 264.607.000 26.849.000 62.537.000
Sum eiendeler 665.667.000 984.183.000 773.677.000 472.923.000 536.506.000
Sum opptjent egenkapital 238.854.000 232.603.000 65.593.000 43.962.000 84.149.000
Sum egenkapital 241.799.000 235.548.000 68.539.000 46.907.000 87.094.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000.000 9.000.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 183.073.000 109.660.000 514.868.000 245.043.000 276.504.000
Sum langsiktig gjeld 215.099.000 205.070.000 186.529.000 177.451.000 168.816.000
Leverandørgjeld 449.000 419.050.000 219.000 44.000 37.000
Betalbar skatt 308.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.223.000 3.022.000 2.028.000 2.225.000 1.769.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.024.000 11.832.000 1.493.000 945.000 2.286.000
Sum kortsiktig gjeld 208.769.000 543.564.000 518.609.000 248.565.000 280.596.000
Sum gjeld og egenkapital 665.667.000 984.182.000 773.676.000 472.923.000 536.506.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -157.532.000 -164.151.000 -254.002.000 -221.716.000 -218.059.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.7 0.5 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.7 0.5 0.1 0.2
Soliditet 36.3 23.9 8.9 9.9 16.2
Resultatgrad -1.4 -20.1 51.6 3.6 -15.2
Rentedekningsgrad -0.0 -0.3 2.9 0.1 -0.2
Gjeldsgrad 1.8 3.2 10.3 9.1 5.2
Total kapitalrentabilitet 7.3 31.1 19.5 4.8 13.4
Signatur
21.07.2023
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex