Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Normisjon Region Rogaland
Juridisk navn:  Normisjon Region Rogaland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51682750
Flintergata 4 Flintergata 4 Fax: 51661762
4307 Sandnes 4307 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 971038071
Aksjekapital: 21.452.000 NOK
Antall ansatte: 73
Etableringsdato: 1/1/2001 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Credo Revisjon AS
Regnskapsfører: Norøk As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.27%
Resultat  
  
-10%
Egenkapital  
  
5.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 26.413.000 30.455.000 26.159.000 26.432.000 28.170.000
Resultat: 1.179.000 1.310.000 99.000 2.616.000 3.469.000
Egenkapital: 24.384.000 23.205.000 21.896.000 21.485.000 18.869.000
Regnskap for  Normisjon Region Rogaland
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 26.413.000 30.455.000 26.159.000 26.432.000 28.170.000
Driftskostnader -25.028.000 -29.146.000 -26.061.000 -23.815.000 -24.702.000
Driftsresultat 1.385.000 1.310.000 99.000 2.616.000 3.469.000
Finansinntekter 16.000 0 0 0 0
Finanskostnader -222.000 0 0 0 0
Finans -206.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 1.179.000 1.310.000 99.000 2.616.000 3.469.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.179.000 1.310.000 99.000 2.616.000 3.469.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.006.000 24.631.000 18.929.000 18.642.000 18.911.000
Sum omløpsmidler 5.420.000 8.491.000 7.289.000 7.604.000 5.292.000
Sum eiendeler 41.426.000 33.122.000 26.218.000 26.246.000 24.203.000
Sum opptjent egenkapital 1.754.000 21.896.000 21.485.000 18.869.000
Sum egenkapital 24.384.000 23.205.000 21.896.000 21.485.000 18.869.000
Sum langsiktig gjeld 13.955.000 6.545.000 1.145.000 1.946.000 2.630.000
Sum kortsiktig gjeld 3.086.000 3.372.000 3.177.000 2.815.000 2.705.000
Sum gjeld og egenkapital 41.425.000 33.123.000 26.218.000 26.246.000 24.204.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.721.000 7.527.000 7.659.000 5.710.000 5.738.000
Andre inntekter 22.692.000 22.928.000 18.501.000 20.722.000 22.432.000
Driftsinntekter 26.413.000 30.455.000 26.159.000 26.432.000 28.170.000
Varekostnad -535.000 -1.709.000 -1.727.000 -1.123.000 -1.098.000
Lønninger -8.841.000 -10.728.000 -10.996.000 -10.423.000 -10.887.000
Avskrivning -956.000 -799.000 -759.000 -902.000 -921.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.696.000 -15.910.000 -12.579.000 -11.367.000 -11.796.000
Driftskostnader -25.028.000 -29.146.000 -26.061.000 -23.815.000 -24.702.000
Driftsresultat 1.385.000 1.310.000 99.000 2.616.000 3.469.000
Finansinntekter 16.000 0 0 0 0
Finanskostnader -222.000 0 0 0 0
Finans -206.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.179.000 1.310.000 99.000 2.616.000 3.469.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 18.168.000 16.385.000 16.272.000 16.755.000 17.590.000
Maskiner anlegg 1.004.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 411.000 339.000 301.000
Sum varige driftsmidler 19.173.000 16.385.000 16.683.000 17.094.000 17.892.000
Sum finansielle anleggsmidler 16.833.000 8.246.000 2.246.000 1.549.000 1.020.000
Sum anleggsmidler 36.006.000 24.631.000 18.929.000 18.642.000 18.911.000
Varebeholdning 38.000 26.000 20.000 35.000 11.000
Kundefordringer 1.807.000 1.785.000 1.907.000 2.993.000 1.960.000
Andre fordringer 557.000 309.000 361.000 28.000 49.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.018.000 6.372.000 5.001.000 4.548.000 3.272.000
Sum omløpsmidler 5.420.000 8.491.000 7.289.000 7.604.000 5.292.000
Sum eiendeler 41.426.000 33.122.000 26.218.000 26.246.000 24.203.000
Sum opptjent egenkapital 1.754.000 21.896.000 21.485.000 18.869.000
Sum egenkapital 24.384.000 23.205.000 21.896.000 21.485.000 18.869.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.955.000 6.545.000 1.145.000 1.946.000 2.630.000
Leverandørgjeld 1.161.000 0 889.000 429.000 377.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.548.000 0 1.028.000 923.000 998.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 378.000 3.372.000 1.260.000 1.463.000 1.330.000
Sum kortsiktig gjeld 3.086.000 3.372.000 3.177.000 2.815.000 2.705.000
Sum gjeld og egenkapital 41.425.000 33.123.000 26.218.000 26.246.000 24.204.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.334.000 5.119.000 4.112.000 4.789.000 2.587.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.5 2.3 2.7 2
Likviditetsgrad 2 1.7 2.5 2.3 2.7 2
Soliditet 58.9 70.1 83.5 81.9 7
Resultatgrad 5.2 4.3 0.4 9.9 12.3
Rentedekningsgrad 6.2
Gjeldsgrad 0.7 0.4 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 3.4 4 0.4 1 14.3
Signatur
12.07.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex