Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nornett Installasjon AS
Juridisk navn:  Nornett Installasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Toppåsveien 83 Toppåsveien 83 Fax:
1262 Oslo 1262 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 974990601
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/10/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Råd & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-47.11%
Resultat  
  
-869.23%
Egenkapital  
  
-37.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.759.000 3.326.000 3.912.000 4.715.000 2.605.000
Resultat: -400.000 52.000 31.000 1.035.000 824.000
Egenkapital: 1.553.000 2.471.000 2.452.000 2.472.000 1.634.000
Regnskap for  Nornett Installasjon AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.759.000 3.326.000 3.912.000 4.715.000 2.605.000
Driftskostnader -2.027.000 -3.127.000 -3.685.000 -3.549.000 -1.680.000
Driftsresultat -268.000 199.000 228.000 1.167.000 926.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -132.000 -147.000 -196.000 -132.000 -102.000
Finans -132.000 -146.000 -196.000 -132.000 -102.000
Resultat før skatt -400.000 52.000 31.000 1.035.000 824.000
Skattekostnad -268.000 -34.000 -51.000 -196.000 -181.000
Årsresultat -668.000 18.000 -20.000 838.000 643.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.924.000 6.239.000 6.295.000 6.269.000 5.947.000
Sum omløpsmidler 252.000 1.295.000 801.000 1.554.000 396.000
Sum eiendeler 6.176.000 7.534.000 7.096.000 7.823.000 6.343.000
Sum opptjent egenkapital 1.453.000 2.371.000 2.352.000 2.372.000 1.534.000
Sum egenkapital 1.553.000 2.471.000 2.452.000 2.472.000 1.634.000
Sum langsiktig gjeld 3.620.000 3.919.000 4.118.000 3.731.000 3.285.000
Sum kortsiktig gjeld 1.004.000 1.144.000 525.000 1.620.000 1.424.000
Sum gjeld og egenkapital 6.177.000 7.534.000 7.095.000 7.823.000 6.343.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.722.000 3.243.000 3.912.000 4.697.000 2.558.000
Andre inntekter 37.000 82.000 0 19.000 46.000
Driftsinntekter 1.759.000 3.326.000 3.912.000 4.715.000 2.605.000
Varekostnad -272.000 -480.000 -820.000 -1.014.000 -442.000
Lønninger -1.025.000 -1.330.000 -1.644.000 -1.507.000 -510.000
Avskrivning -233.000 -509.000 -451.000 -283.000 -222.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -497.000 -808.000 -770.000 -745.000 -417.000
Driftskostnader -2.027.000 -3.127.000 -3.685.000 -3.549.000 -1.680.000
Driftsresultat -268.000 199.000 228.000 1.167.000 926.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -132.000 -147.000 -196.000 -132.000 -102.000
Finans -132.000 -146.000 -196.000 -132.000 -102.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -250.000 0 0 0
Årsresultat -668.000 18.000 -20.000 838.000 643.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 5.062.000 5.062.000 5.254.000 5.447.000 5.639.000
Maskiner anlegg 358.000 700.000 991.000 0 0
Driftsløsøre 23.000 14.000 40.000 822.000 188.000
Sum varige driftsmidler 5.443.000 5.776.000 6.285.000 6.269.000 5.827.000
Sum finansielle anleggsmidler 480.000 463.000 10.000 0 120.000
Sum anleggsmidler 5.924.000 6.239.000 6.295.000 6.269.000 5.947.000
Varebeholdning 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
Kundefordringer 93.000 538.000 491.000 876.000 217.000
Andre fordringer 4.000 220.000 18.000 22.000 11.000
Sum investeringer 0 14.000 14.000
Kasse, bank 110.000 515.000 270.000 618.000 131.000
Sum omløpsmidler 252.000 1.295.000 801.000 1.554.000 396.000
Sum eiendeler 6.176.000 7.534.000 7.096.000 7.823.000 6.343.000
Sum opptjent egenkapital 1.453.000 2.371.000 2.352.000 2.372.000 1.534.000
Sum egenkapital 1.553.000 2.471.000 2.452.000 2.472.000 1.634.000
Sum avsetninger til forpliktelser 47.000 50.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.620.000 3.919.000 4.118.000 3.731.000 3.285.000
Leverandørgjeld 33.000 255.000 137.000 457.000 373.000
Betalbar skatt 324.000 37.000 1.000 196.000 181.000
Skyldig offentlige avgifter 107.000 402.000 378.000 366.000 125.000
Utbytte -250.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 540.000 449.000 9.000 600.000 745.000
Sum kortsiktig gjeld 1.004.000 1.144.000 525.000 1.620.000 1.424.000
Sum gjeld og egenkapital 6.177.000 7.534.000 7.095.000 7.823.000 6.343.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -752.000 151.000 276.000 -66.000 -1.028.000
Likviditetsgrad 1 0.3 1.1 1.5 1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.2 1.1 1.5 0.9 0.3
Soliditet 25.1 32.8 34.6 31.6 25.8
Resultatgrad -15.2 6.0 5.8 24.8 35.5
Rentedekningsgrad -2.0 1.4 1.2 8.8 9.1
Gjeldsgrad 3.0 2.0 1.9 2.2 2.9
Total kapitalrentabilitet -4.3 2.7 3.2 14.9 14.6
Signatur
30.05.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
30.05.2017
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex