Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norotec AS
Juridisk navn:  Norotec AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22620505
Asperudveien 24 Asperudveien 24 Fax:
1258 Oslo 1258 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 944927549
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/21/1987
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kemax Økonomi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
153.33%
Egenkapital  
  
300%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 50.000 0 150.000 159.000 279.000
Resultat: 24.000 -45.000 86.000 79.000 194.000
Egenkapital: 16.000 -8.000 37.000 -49.000 -128.000
Regnskap for  Norotec AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 50.000 0 150.000 159.000 279.000
Driftskostnader -26.000 -45.000 -65.000 -80.000 -85.000
Driftsresultat 24.000 -45.000 86.000 79.000 194.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 24.000 -45.000 86.000 79.000 194.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 24.000 -45.000 86.000 79.000 194.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 31.000 20.000 169.000 15.000 0
Sum eiendeler 31.000 20.000 169.000 15.000 0
Sum opptjent egenkapital -84.000 -108.000 -63.000 -149.000 -228.000
Sum egenkapital 16.000 -8.000 37.000 -49.000 -128.000
Sum langsiktig gjeld 0 132.000 64.000 126.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 28.000 0 0 2.000
Sum gjeld og egenkapital 31.000 20.000 169.000 15.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.000 0 150.000 159.000 279.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 50.000 0 150.000 159.000 279.000
Varekostnad -10.000 -15.000 -23.000 -26.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -30.000 -42.000 -54.000 -85.000
Driftskostnader -26.000 -45.000 -65.000 -80.000 -85.000
Driftsresultat 24.000 -45.000 86.000 79.000 194.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 24.000 -45.000 86.000 79.000 194.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 20.000 20.000 18.000 15.000 0
Kundefordringer 0 150.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 0 1.000 0 0
Sum omløpsmidler 31.000 20.000 169.000 15.000 0
Sum eiendeler 31.000 20.000 169.000 15.000 0
Sum opptjent egenkapital -84.000 -108.000 -63.000 -149.000 -228.000
Sum egenkapital 16.000 -8.000 37.000 -49.000 -128.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 132.000 64.000 126.000
Leverandørgjeld 0 0 0 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 28.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 28.000 0 0 2.000
Sum gjeld og egenkapital 31.000 20.000 169.000 15.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.000 -8.000 169.000 15.000 -2.000
Likviditetsgrad 1 2.1 0 0
Likviditetsgrad 2 0.7 0 0 0 0
Soliditet 51.6 21.9 -326.7
Resultatgrad 48.0 57.3 49.7 69.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 -3.5 3.6 -1.3
Total kapitalrentabilitet 77.4 50.9 526.7
Signatur
13.10.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex