Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Prinsen Hotell
Juridisk navn:  Norprins AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73807000
Kongens gate 30 Kongens gate 30 Fax: 73807010
7012 Trondheim 7012 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 966349786
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 110
Etableringsdato: 3/22/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norrein As
Utvikling:
Omsetning  
  
-54.46%
Resultat  
  
-500.21%
Egenkapital  
  
-248.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 17.851.000 39.199.000 53.960.000 53.067.000 48.851.000
Resultat: -7.536.000 1.883.000 2.857.000 3.225.000 3.654.000
Egenkapital: -3.670.000 2.475.000 1.022.000 974.000 923.000
Regnskap for  Prinsen Hotell
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 17.851.000 39.199.000 53.960.000 53.067.000 48.851.000
Driftskostnader -25.139.000 -37.436.000 -51.279.000 -49.968.000 -45.273.000
Driftsresultat -7.288.000 1.764.000 2.682.000 3.098.000 3.578.000
Finansinntekter 122.000 198.000 214.000 192.000 167.000
Finanskostnader -370.000 -78.000 -39.000 -66.000 -91.000
Finans -248.000 120.000 175.000 126.000 76.000
Resultat før skatt -7.536.000 1.883.000 2.857.000 3.225.000 3.654.000
Skattekostnad 1.641.000 -430.000 -709.000 -814.000 -948.000
Årsresultat -5.895.000 1.453.000 2.148.000 2.411.000 2.705.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.269.000 1.932.000 1.265.000 2.110.000 2.914.000
Sum omløpsmidler 8.689.000 8.166.000 16.564.000 17.360.000 15.980.000
Sum eiendeler 21.958.000 10.098.000 17.829.000 19.470.000 18.894.000
Sum opptjent egenkapital -3.920.000 2.225.000 772.000 724.000 673.000
Sum egenkapital -3.670.000 2.475.000 1.022.000 974.000 923.000
Sum langsiktig gjeld 17.700.000 337.000 1.010.000 1.683.000 2.357.000
Sum kortsiktig gjeld 7.928.000 7.285.000 15.797.000 16.813.000 15.614.000
Sum gjeld og egenkapital 21.958.000 10.097.000 17.829.000 19.470.000 18.894.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.730.000 40.726.000 55.337.000 54.167.000 48.819.000
Andre inntekter 1.121.000 -1.527.000 -1.377.000 -1.100.000 32.000
Driftsinntekter 17.851.000 39.199.000 53.960.000 53.067.000 48.851.000
Varekostnad -3.652.000 -7.020.000 -10.272.000 -10.111.000 -8.992.000
Lønninger -9.132.000 -12.975.000 -18.507.000 -17.833.000 -15.810.000
Avskrivning -796.000 -725.000 -931.000 -1.011.000 -1.245.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.559.000 -16.716.000 -21.569.000 -21.013.000 -19.226.000
Driftskostnader -25.139.000 -37.436.000 -51.279.000 -49.968.000 -45.273.000
Driftsresultat -7.288.000 1.764.000 2.682.000 3.098.000 3.578.000
Finansinntekter 122.000 198.000 214.000 192.000 167.000
Finanskostnader -370.000 -78.000 -39.000 -66.000 -91.000
Finans -248.000 120.000 175.000 126.000 76.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -250.000 0 -2.100.000 -2.360.000 -2.705.000
Årsresultat -5.895.000 1.453.000 2.148.000 2.411.000 2.705.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 757.000 328.000 279.000 221.000 175.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.312.000 603.000 986.000 1.889.000 2.739.000
Sum varige driftsmidler 10.312.000 603.000 986.000 1.889.000 2.739.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.200.000 1.000.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.269.000 1.932.000 1.265.000 2.110.000 2.914.000
Varebeholdning 747.000 538.000 740.000 759.000 804.000
Kundefordringer 2.850.000 311.000 1.882.000 1.613.000 4.605.000
Andre fordringer 3.632.000 95.000 97.000 350.000 370.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.461.000 7.223.000 13.845.000 14.639.000 10.201.000
Sum omløpsmidler 8.689.000 8.166.000 16.564.000 17.360.000 15.980.000
Sum eiendeler 21.958.000 10.098.000 17.829.000 19.470.000 18.894.000
Sum opptjent egenkapital -3.920.000 2.225.000 772.000 724.000 673.000
Sum egenkapital -3.670.000 2.475.000 1.022.000 974.000 923.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.700.000 337.000 1.010.000 1.683.000 2.357.000
Leverandørgjeld 5.199.000 962.000 2.998.000 3.242.000 7.123.000
Betalbar skatt 480.000 767.000 860.000 997.000
Skyldig offentlige avgifter 1.302.000 1.087.000 2.581.000 2.705.000 1.647.000
Utbytte -250.000 0 -2.100.000 -2.360.000 -2.705.000
Annen kortsiktig gjeld 1.427.000 4.757.000 7.351.000 7.645.000 3.142.000
Sum kortsiktig gjeld 7.928.000 7.285.000 15.797.000 16.813.000 15.614.000
Sum gjeld og egenkapital 21.958.000 10.097.000 17.829.000 19.470.000 18.894.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 761.000 881.000 767.000 547.000 366.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1 1 1 1
Soliditet -16.7 24.5 5.7 5 4.9
Resultatgrad -40.8 4.5 5 5.8 7.3
Rentedekningsgrad -19.7 22.6 68.8 46.9 39.3
Gjeldsgrad -7.0 3.1 16.4 1 19.5
Total kapitalrentabilitet -32.6 19.4 16.2 16.9 19.8
Signatur
14.02.2017
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
14.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex