Prinsen Hotell
Juridisk navn:  Norprins AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73807000
Kongens gate 30 Kongens gate 30 Fax:
7012 Trondheim 7012 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 966349786
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 122
Etableringsdato: 3/22/1993
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norrein As
Utvikling:
Omsetning  
  
46.81%
Resultat  
  
42.65%
Egenkapital  
  
11803.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 88.595.000 60.346.000 17.851.000 39.199.000 53.960.000
Resultat: 6.803.000 4.769.000 -7.536.000 1.883.000 2.857.000
Egenkapital: 3.928.000 33.000 -3.670.000 2.475.000 1.022.000
Regnskap for  Prinsen Hotell
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 88.595.000 60.346.000 17.851.000 39.199.000 53.960.000
Driftskostnader -82.122.000 -55.104.000 -25.139.000 -37.436.000 -51.279.000
Driftsresultat 6.473.000 5.241.000 -7.288.000 1.764.000 2.682.000
Finansinntekter 5.582.000 133.000 122.000 198.000 214.000
Finanskostnader -5.252.000 -605.000 -370.000 -78.000 -39.000
Finans 330.000 -472.000 -248.000 120.000 175.000
Resultat før skatt 6.803.000 4.769.000 -7.536.000 1.883.000 2.857.000
Skattekostnad -1.408.000 -1.067.000 1.641.000 -430.000 -709.000
Årsresultat 5.395.000 3.703.000 -5.895.000 1.453.000 2.148.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.147.000 10.442.000 13.269.000 1.932.000 1.265.000
Sum omløpsmidler 33.910.000 17.401.000 8.689.000 8.166.000 16.564.000
Sum eiendeler 43.057.000 27.843.000 21.958.000 10.098.000 17.829.000
Sum opptjent egenkapital 3.678.000 -217.000 -3.920.000 2.225.000 772.000
Sum egenkapital 3.928.000 33.000 -3.670.000 2.475.000 1.022.000
Sum langsiktig gjeld 11.903.000 17.463.000 17.700.000 337.000 1.010.000
Sum kortsiktig gjeld 27.227.000 10.347.000 7.928.000 7.285.000 15.797.000
Sum gjeld og egenkapital 43.058.000 27.843.000 21.958.000 10.097.000 17.829.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 88.514.000 55.451.000 16.730.000 40.726.000 55.337.000
Andre inntekter 81.000 4.894.000 1.121.000 -1.527.000 -1.377.000
Driftsinntekter 88.595.000 60.346.000 17.851.000 39.199.000 53.960.000
Varekostnad -14.076.000 -8.680.000 -3.652.000 -7.020.000 -10.272.000
Lønninger -30.883.000 -17.285.000 -9.132.000 -12.975.000 -18.507.000
Avskrivning -1.903.000 -1.726.000 -796.000 -725.000 -931.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -35.260.000 -27.413.000 -11.559.000 -16.716.000 -21.569.000
Driftskostnader -82.122.000 -55.104.000 -25.139.000 -37.436.000 -51.279.000
Driftsresultat 6.473.000 5.241.000 -7.288.000 1.764.000 2.682.000
Finansinntekter 5.582.000 133.000 122.000 198.000 214.000
Finanskostnader -5.252.000 -605.000 -370.000 -78.000 -39.000
Finans 330.000 -472.000 -248.000 120.000 175.000
Konsernbidrag -4.661.000 0 0
Utbytte -1.500.000 -250.000 0 -2.100.000
Årsresultat 5.395.000 3.703.000 -5.895.000 1.453.000 2.148.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 757.000 328.000 279.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 8.138.000 9.442.000 10.312.000 603.000 986.000
Sum varige driftsmidler 8.138.000 9.442.000 10.312.000 603.000 986.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.010.000 1.000.000 2.200.000 1.000.000 0
Sum anleggsmidler 9.147.000 10.442.000 13.269.000 1.932.000 1.265.000
Varebeholdning 1.247.000 1.385.000 747.000 538.000 740.000
Kundefordringer 3.885.000 2.083.000 2.850.000 311.000 1.882.000
Andre fordringer 344.000 1.208.000 3.632.000 95.000 97.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 23.257.000 12.725.000 1.461.000 7.223.000 13.845.000
Sum omløpsmidler 33.910.000 17.401.000 8.689.000 8.166.000 16.564.000
Sum eiendeler 43.057.000 27.843.000 21.958.000 10.098.000 17.829.000
Sum opptjent egenkapital 3.678.000 -217.000 -3.920.000 2.225.000 772.000
Sum egenkapital 3.928.000 33.000 -3.670.000 2.475.000 1.022.000
Sum avsetninger til forpliktelser 203.000 213.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.975.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.903.000 17.463.000 17.700.000 337.000 1.010.000
Leverandørgjeld 4.500.000 3.271.000 5.199.000 962.000 2.998.000
Betalbar skatt 104.000 97.000 480.000 767.000
Skyldig offentlige avgifter 4.623.000 2.462.000 1.302.000 1.087.000 2.581.000
Utbytte -1.500.000 -250.000 0 -2.100.000
Annen kortsiktig gjeld 10.526.000 4.517.000 1.427.000 4.757.000 7.351.000
Sum kortsiktig gjeld 27.227.000 10.347.000 7.928.000 7.285.000 15.797.000
Sum gjeld og egenkapital 43.058.000 27.843.000 21.958.000 10.097.000 17.829.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.683.000 7.054.000 761.000 881.000 767.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.7 1.1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.5 1.0 1 1
Soliditet 9.1 0.1 -16.7 24.5 5.7
Resultatgrad 7.3 8.7 -40.8 4.5 5
Rentedekningsgrad 1.2 8.7 -19.7 22.6 68.8
Gjeldsgrad 10.0 842.7 -7.0 3.1 16.4
Total kapitalrentabilitet 28.0 19.3 -32.6 19.4 16.2
Signatur
22.11.2023
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
14.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex