Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Agurk AS
Juridisk navn:  Norsk Agurk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45269960
Joavegen 142 Sentrumsveien 40 Fax:
4055 Sola 4050 Sola
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 993451967
Aksjekapital: 4.050.000 NOK
Antall ansatte: 39
Etableringsdato: 11/27/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Erga Revisjon AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
49.06%
Resultat  
  
606.97%
Egenkapital  
  
191.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 51.551.000 34.585.000 32.159.000 30.164.000 27.666.000
Resultat: 9.134.000 1.292.000 874.000 -327.000 519.000
Egenkapital: 9.649.000 3.305.000 2.297.000 1.633.000 1.913.000
Regnskap for  Norsk Agurk AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 51.551.000 34.585.000 32.159.000 30.164.000 27.666.000
Driftskostnader -42.385.000 -33.147.000 -31.193.000 -30.400.000 -27.044.000
Driftsresultat 9.167.000 1.438.000 966.000 -235.000 622.000
Finansinntekter 54.000 41.000 50.000 66.000 45.000
Finanskostnader -86.000 -187.000 -142.000 -158.000 -148.000
Finans -32.000 -146.000 -92.000 -92.000 -103.000
Resultat før skatt 9.134.000 1.292.000 874.000 -327.000 519.000
Skattekostnad -2.010.000 -284.000 -224.000 47.000 -159.000
Årsresultat 7.125.000 1.008.000 651.000 -280.000 360.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.125.000 2.685.000 3.047.000 2.359.000 1.538.000
Sum omløpsmidler 13.553.000 3.949.000 3.339.000 4.530.000 2.569.000
Sum eiendeler 18.678.000 6.634.000 6.386.000 6.889.000 4.107.000
Sum opptjent egenkapital 5.599.000 -745.000 -1.753.000 -2.417.000 -2.137.000
Sum egenkapital 9.649.000 3.305.000 2.297.000 1.633.000 1.913.000
Sum langsiktig gjeld 55.000 0 0 27.000 55.000
Sum kortsiktig gjeld 8.974.000 3.329.000 4.089.000 5.229.000 2.140.000
Sum gjeld og egenkapital 18.678.000 6.634.000 6.386.000 6.889.000 4.108.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.688.000 33.946.000 31.546.000 29.410.000 27.117.000
Andre inntekter 863.000 639.000 613.000 754.000 549.000
Driftsinntekter 51.551.000 34.585.000 32.159.000 30.164.000 27.666.000
Varekostnad -9.708.000 -6.912.000 -6.445.000 -7.296.000 -6.573.000
Lønninger -10.489.000 -7.882.000 -7.163.000 -7.667.000 -6.617.000
Avskrivning -340.000 -274.000 -273.000 -226.000 -182.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.005.000 -17.815.000 -17.589.000 -15.115.000 -13.869.000
Driftskostnader -42.385.000 -33.147.000 -31.193.000 -30.400.000 -27.044.000
Driftsresultat 9.167.000 1.438.000 966.000 -235.000 622.000
Finansinntekter 54.000 41.000 50.000 66.000 45.000
Finanskostnader -86.000 -187.000 -142.000 -158.000 -148.000
Finans -32.000 -146.000 -92.000 -92.000 -103.000
Konsernbidrag -780.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 7.125.000 1.008.000 651.000 -280.000 360.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 195.000 479.000 703.000 656.000
Fast eiendom 3.750.000 1.793.000 1.886.000 969.000 321.000
Maskiner anlegg 1.273.000 558.000 647.000 600.000 463.000
Driftsløsøre 102.000 138.000 35.000 87.000 98.000
Sum varige driftsmidler 5.125.000 2.490.000 2.568.000 1.656.000 882.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.125.000 2.685.000 3.047.000 2.359.000 1.538.000
Varebeholdning 2.623.000 1.038.000 1.375.000 954.000 1.167.000
Kundefordringer 4.327.000 306.000 352.000 2.960.000 245.000
Andre fordringer 1.810.000 2.517.000 1.555.000 535.000 888.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.793.000 88.000 58.000 81.000 269.000
Sum omløpsmidler 13.553.000 3.949.000 3.339.000 4.530.000 2.569.000
Sum eiendeler 18.678.000 6.634.000 6.386.000 6.889.000 4.107.000
Sum opptjent egenkapital 5.599.000 -745.000 -1.753.000 -2.417.000 -2.137.000
Sum egenkapital 9.649.000 3.305.000 2.297.000 1.633.000 1.913.000
Sum avsetninger til forpliktelser 55.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.000.000 1.232.000 2.673.000 2.323.000 0
Sum langsiktig gjeld 55.000 0 0 27.000 55.000
Leverandørgjeld 4.186.000 1.775.000 721.000 2.446.000 1.597.000
Betalbar skatt 1.539.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 842.000 89.000 184.000 265.000 244.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.406.000 234.000 512.000 195.000 299.000
Sum kortsiktig gjeld 8.974.000 3.329.000 4.089.000 5.229.000 2.140.000
Sum gjeld og egenkapital 18.678.000 6.634.000 6.386.000 6.889.000 4.108.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.579.000 620.000 -750.000 -699.000 429.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.2 0.8 0.9 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 0.9 0.5 0.7 0.7
Soliditet 51.7 49.8 3 23.7 46.6
Resultatgrad 17.8 4.2 3 -0.8 2.2
Rentedekningsgrad 106.6 7.7 6.8 -1.5 4.2
Gjeldsgrad 0.9 1 1.8 3.2 1.1
Total kapitalrentabilitet 49.4 22.3 15.9 -2.5 16.2
Signatur
31.08.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.08.2021
Styret kan meddele prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex