Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Anestesi AS
Juridisk navn:  Norsk Anestesi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55530270
Våganeset 46 Våganeset 46 Fax:
5106 Øvre Ervik 5106 Øvre Ervik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 976740416
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/16/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Bryggen Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
142.02%
Resultat  
  
194.92%
Egenkapital  
  
-33.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.411.000 583.000 769.000 1.075.000 2.352.000
Resultat: 696.000 236.000 368.000 608.000 1.343.000
Egenkapital: 139.000 208.000 302.000 299.000 299.000
Regnskap for  Norsk Anestesi AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.411.000 583.000 769.000 1.075.000 2.352.000
Driftskostnader -715.000 -348.000 -401.000 -468.000 -1.009.000
Driftsresultat 696.000 236.000 367.000 606.000 1.342.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 696.000 236.000 368.000 608.000 1.343.000
Skattekostnad -157.000 -62.000 -81.000 -84.000 -326.000
Årsresultat 539.000 174.000 287.000 524.000 1.016.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.396.000 870.000 903.000 1.368.000 1.825.000
Sum eiendeler 1.396.000 870.000 903.000 1.368.000 1.825.000
Sum opptjent egenkapital 39.000 108.000 202.000 199.000 199.000
Sum egenkapital 139.000 208.000 302.000 299.000 299.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 4.000 5.000 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.254.000 659.000 596.000 1.063.000 1.526.000
Sum gjeld og egenkapital 1.396.000 871.000 903.000 1.368.000 1.825.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.251.000 583.000 769.000 1.075.000 2.352.000
Andre inntekter 160.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.411.000 583.000 769.000 1.075.000 2.352.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -289.000 -142.000 -205.000 -270.000 -787.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -426.000 -206.000 -196.000 -198.000 -222.000
Driftskostnader -715.000 -348.000 -401.000 -468.000 -1.009.000
Driftsresultat 696.000 236.000 367.000 606.000 1.342.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag -108.000 -99.000 -114.000 -104.000 -300.000
Utbytte -500.000 -170.000 -170.000 -420.000 -700.000
Årsresultat 539.000 174.000 287.000 524.000 1.016.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 70.000 132.000 42.000 60.000 115.000
Andre fordringer 2.000 1.000 6.000 19.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.324.000 737.000 855.000 1.289.000 1.709.000
Sum omløpsmidler 1.396.000 870.000 903.000 1.368.000 1.825.000
Sum eiendeler 1.396.000 870.000 903.000 1.368.000 1.825.000
Sum opptjent egenkapital 39.000 108.000 202.000 199.000 199.000
Sum egenkapital 139.000 208.000 302.000 299.000 299.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 4.000 5.000 6.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 543.000 405.000 278.000 526.000 395.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 4.000 5.000 6.000 0
Leverandørgjeld 0 0 22.000
Betalbar skatt 127.000 34.000 50.000 47.000 232.000
Skyldig offentlige avgifter 10.000 7.000 7.000 14.000 35.000
Utbytte -500.000 -170.000 -170.000 -420.000 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 74.000 43.000 91.000 57.000 142.000
Sum kortsiktig gjeld 1.254.000 659.000 596.000 1.063.000 1.526.000
Sum gjeld og egenkapital 1.396.000 871.000 903.000 1.368.000 1.825.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 142.000 211.000 307.000 305.000 299.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1.5 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.3 1.5 1.3 1.2
Soliditet 10.0 23.9 33.4 21.9 16.4
Resultatgrad 49.3 40.5 47.7 56.4 57.1
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 9.0 3.2 2 3.6 5.1
Total kapitalrentabilitet 49.9 27.1 40.8 44.4 73.6
Signatur
06.03.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex